بخشی از مقاله

پروژه کار اموزی کنترل کیفیت در شركت ماشین افزار کاوه

«مقدمه و تاريخچه شركت ماشین افزار کاوه»
 در ارديبهشت ماه 1354 شركت سرمايه 200 ميليون ريال تأسيس شد اين شركت به منظور توليد و ساخت انواع انواع طنابهاي فولادي، توري حصاري باروكش PVC و همچنين انواع طنابهاي مصنوعي و نخهاي كشاورزي و بسته بندي از مود پلي پروپيلن تأسيس گرديد. سرمايه اين شركت طي چند مرحله تغيير يافت و بالاخره در تاريخ 8/2/75 به مبلغ 1100 ميليون ريال افزايش يافت.


 اعضاء هيئت مديره شركت در حال حاضر آقايان امیر نبیری، كورش جبارنيا، مسعود اصفهاني، حميدرضا كوشافش، ناصر سيفان اعضاء هيئت مديره و آقاي مهندس امیر نبیری مدير عامل شركت مي‌باشد.

مشخصات واحد توليدي :
 مكان احداث شركت ماشین افزار کاوه شهرستان اهواز ـ كيلومتر دو جاده آبادان

الف ـ زمين و ساختمانها
متراژ زمين : حدود 2 هكتار
مساحت واحد توليدي مصنوعي 86/328 مترمربع
مساحت واحد توليد سيم و استرند سازي 68/127 مترمربع
مساحت واحد توليد طناب فولادي 98/511 مترمربع
مساحت انبار قطعات 576 مترمربع

مساحت انبار محصولات 1500 مترمربع
مساحت ساختمان اداري 77/1044 مترمربع

ب ـ پرسنل
پرسنل توليد 40 نفر
پرسنل فني 12 نفر
پرسنل اداري و خدماتي 33 نفر
پرسنل كنترل كيفيت 5 نفر
نيروي متخصص 4 نفر


شرح كلي در مورد محصولات توليدي
1 – واحد مصنوعي
 در اين واحد نخ عدلبندي، در گرو طنابهاي پلي پروپيلن توليد مي‌شود. مواد اوليه (پلي پروپيلن) توسط پمپ وكيوم به مخزن اصلي و از مخزن اصلي به مخزن تغذيه منتقل كه در اين مرحله يك پيش گرم كن ( ) جهت رطوبت‌گيري مواد اوليه وجود دارد و سپس به قسمت مخلوط كن جهت مخلوط كردن يكنواخت مواد رنگي با مواد اوليه (به نسبت 2% - 1% مواد رنگي) وارد خط اكسترو در مي‌گردد كه توسط قسمتهاي حرارتي مختلف عمليات پخت انجام و با فشار از درون غالب بصورت نوار فيلم عريض به داخل حوضچه آب تزريق و بعد از برش باتكس (gr/1000m) مشخص وارد نورد كندرو و بعد از آن كوره حرارتي (با دماي ) كه عمليات تنش‌زدائي و پلي مريزاسيون مجدد همراه با ازدياد طول كه توسط نورد تندرو انجام و سپس

 توسط كلكتورها تكس‌هاي توليدي جمع‌آوري مي‌گردد و اين تكسها توسط ماشين‌هاي نخ تاب به نخ تبديل مي‌گردد. نخ توليدي يا بصورت مستقيم جهت بسته‌بندي براي فروش و يا جهت مصرف نخ طناب به قسمت طناب بافي منتقل كه در اين مرحله ابتدا عمليات بافت رشته با تعداد نخ، قطر و گام مشخص توليد و به قسمت طناب باف جهت بافت طناب با قطر و گام مشخص انتقال مي‌يابد و بعد از توزين و بسته‌بندي براي فروش آماده مي‌گردد: ظرفيت اسمي اين واحد توليدي هزار و پانصد تن در سال مي‌باشد.

مزاياي نخ‌هاي پلي‌پروپيلن

الف) در مقابل رطوبت مقاوم باشد.
ب) وزن آنها كمتر از نصف وزن نخ‌هاي سيزال مي‌باشد.
ج) در برابر علوفه كاملاً نمايان است.
د) دستگاه گره‌زني را از كار نمي‌اندازد.
هـ) در مقابل اسيد و باز مقاوم مي‌باشد.

مشخصات كلي

1) توليد طبق استانداردهاي بين المللي معتبر از جمله BSI
2) طناب در اقطار 6 الي 38 ميليمتر
3) نخ با تكس‌هاي (gr/1000m) مختلف

كاربرد نخهاي كشاورزي و طنابهاي پلي و پروپيلن: بسته‌بندي علوفه، طنابهاي دريايي و … كنترل شامل سه مرحله مي‌باشد:

1) مواد اوليه ـ در اين مرحله آزمايش شاخص ذوب (MFI) انجام مي‌گيرد كه با سفارش انجام گرفته مقايسه مي‌گردد.
2) حين توليد ـ كنترل دما، فشار، دو موتور، دو نوردها، تكس (gr/1000m) متراژ نخ، قطر و گام رشته و طناب توليدي در اين مرحله انجام مي‌گيرد.
3) كنترل نهايي ـ كنترل نيروي گسيختگي نخ، وزن نخ بسته‌بندي و در مواردي تست نيروي گسيتختگي طناب انجام مي‌گيرد.


2 – واحد طناب فولادي

 شركت ماشین افزار کاوه اولين توليد كننده طنابهاي فولادي در ايران مي‌باشد.اين واحد با همكاري فني و تكنولوژيكي (Bridon international LTD) از انگلستان شروع به فعاليت كرده بعد از انقلاب با نيروي متخصص داخلي محصولات خود را توليد و به بازار عرضه نموده است. در اين واحد طنابهاي فولادي معمولي و گالوانيزه با اقطار مختلف و با ساختمانهاي بافت بسيار متنوع توليد مي‌گردد. مواد اوليه ابتدا توسط قرقره پيچها بر روي قرقره‌‌هاي مناسب بارگيري و سپس به قسمت رشته


 بافي جهت توليد طناب با ساختمان، قطر و گام مشخص انتقال مي‌يابد. ظرفيت عملي اين واحد با سايزهاي مختلف و در سه شيف كاري حدود سه ميليون متر در سال مي‌باشد.

مشخصات كلي طنابهاي فولادي


1) توليد براساس استانداردهاي بين المللي معتبر از جمله BSI
2) با ساختمانهايي مختلف
3) با وايرهاي گالوانيزه يا سياه
4) با نيروي گسيختگي متفاوت
5) با مغزي فولادي يا اليافي
6) در اقطار 6 الي 38 ميليمتر

كاربرد طنابهاي فولادي: حفاري، حمل و نقل، آسانسورها و بالابرها، جرثقيلها و … كنترل شامل سه مرحله مي باشد:

1) مواد اوليه ـ تستهاي نيروي گسيختگي، خمش، پيچش، اندازه‌گيري قطر و ظاهر مفتول از لحاظ كيفي (زنگ زده‌گي، بسته بندي و …) انجام مي گيرد و با سفارش انجام گرفته مقايسه مي‌گردد.
2) حين توليد ـ كنترل قطر، گام، تاب، بافت و ظاهر رشته و طناب انجام مي‌گيرد.
3) كنترل نهايي ـ بافت و نيروي گسيختگي طناب به ازاي هر Set قرقره كه در دستگاه طناب بافي چيره مي‌شود كنترل انجام مي‌گيرد.


3) واحد توري بافي

 در اين واحد توري حصاري با پوشش PVC و گالوانيزه و با عرض‌هاي مختلف حداكثر تا چهارمتر توليد مي‌شود.

مشخصات كلي

1) توليد طبق استانداردهاي بين المللي معتبر از جمله BSI
2) توري حصاري در عرض 6/0 الي 4 متر
3) با چشمه‌هاي 5 و 7 ميليمتر
4) بسته بندي با كلافهاي 25 متري

كاربرد توري حصاري : حصاركشي اطراف مراكز صنعتي، كشاورزي، بنادر، پاركها و …. كنترل شامل سه مرحله مي‌باشد:

1) مواد اوليه ـ كنترل قطر و وزن روكش انجام مي‌گيرد.
2) حين توليد ـ اندازه چشمه‌ها و كيفيت كار كنترل مي‌گردد.
3) محصول نهايي ـ بعد از مرحله دوم بسته بندي و آماده فروش مي‌گردد.


4 – واحد سيم و استرندسازي

 اين واحد يكي از اولين توليدكنندگان سيمهاي كربن بالا، استرند و مفتول پيشتنيده بتن در ايران مي‌باشد.
 مراحل توليد در اين واحد ابتدا مواد اوليه (ميلگرد 5/5-12/7m m) وارد قسمت شستشوي اسيدي شده و با اسيد سولفوريك زنگ زدائي و بعد شستشو با آب و سپس پوشش «فسفات روي» انجام و بعد از آن شستشو با آب و خنثي سازي با پراكس انجام و آماده مرحله كشش مي‌گردد. در مرحله كشش براي رسيدن به خصوصيات مكانيكي و متالوژيكي مواد اوليه طي چندين مرحله كاهش سطح مقطع با ماشينهاي هفت و پنج بلوكي به قطر مورد نظر كشيده، بسته بندي و

توزيع مي‌گردد و اگر هدف توليد مفتول پيشتنيده باشد به قسمت عمليات حرارتي منتقل، اگر استرند پيشتنيده باشد مفتولها ابتدا به قسمت استرنرنيگ (ماشين استالبرگر) منتقل و بعد از بافت به قسمت عمليات حرارتي جهت تنش زدائي و رسيدن به خصوصيات مورد نظر منتقل مي‌گردد. ظرفيت توليد در اين واحد پنج هزار تن (دو هزار تن ماشين هفت بلوكي و سه هزار تن ماشين پنج بلوكي) با سه شيفت كاري و در سايزهاي مختلف مي‌باشد.

مشخصات كلي

1) توليد طبق استانداردهاي بين المللي معتبر از جمله BSI
2) سيم فنر در اقطار 2 الي 9 ميليمتر


3) استرند پيشتنيده بتن (L.R) در اقطار 53/9 الي 24/15 ميليمتر
4) مفتول پيشتنيده بتن در اقطار 5 و 6 و 7 ميليمتر
5) باگريدهاي مختلف

كاربرد سيم فنر : فنرهاي مكانيكي مورد استفاده در صنايع خودروسازي، سترهاي فنري، واشرسازي، زيگ زاگ، ورزشي و تختخوابي و…

كاربرد استرنر و مفتول پيشتنيده : پل، قطعات پيش ساخته بتني، سر، تراورز راه‌آهن، نيروگاه، فرودگاه و‍…

1) مواد اوليه : كنترل قطر و گرير انجام مي‌گيرد و جهت آناليز شيميايي نمونه‌هاي جهت تست به بيرون از شركت ارسال مي‌گردد.
2) حين توليد : آزمايشهاي پيچش، خمش، گريد و اندازه‌گيري قطر انجام مي‌گيرد و مشكل كيفي اگر از مواد اوليه باشد بصورت كلي و اگر غير از اين وجود داشته باشد بصورت مقطعي مي‌باشد.
3) محصول نهايي : بعد از مرحله حين توليد اگر مشكل كيفي وجود نداشته باشد الصاق پلاك و تحويل به انبار مي‌باشد.

امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات

 واحد كنترل كيفيت در سال 1374 افتتاح و كار كنترل مواد اوليه خريداري شده، كنترل حين توليد و نهايي توليدات را همراه با مستند سازيهاي مربوطه و شناسنامه‌دار كردن توليدات انجام، كه همراه با بهبود مستمر توليد بوده است.
 اين واحد در حال حاضر داراي شش پرسنل كه بصورت شيفتي در كارخانه حاضر و نظارت كامل بر توليدات دارند.

دستگاههاي تست موجود در اين واحد عبارتنداز :

1) دستگاه تست خمش مفتول بين 0.5-6 mm و مارك Trano آلمان
2) دستگاه تست پيچش مفتول بين 0.5-5 mm و مارك Trano آلمان
3) دستگاه تست نيروي گسيختگي مفتول و طناب با حداكثر ظرفيت 600KN و مارك Trano آلمان
4) دستگاه تست MFI براي تعيين شاخص ذوب مواد پلي پروپيلن و پلي اتيلن با مارك Darenport انگلستان
5) دستگاه تست نيروي گسيختگي نخ و مفتول تا حداكثر ظرفيت 500kgf و مارك Instron انگلستان


6) دستگاه تست Relaxation با حداكثر ظرفيت 300KN و مارك Metro Com ايتاليا
لازم به ذكر است كه آزمايشگاه كنترل كيفيت اين كارخانه و تجهيزات آن در ايران منحصر به فرد مي‌باشد.


تعريف موضوع از ديدگاههاي مختلف ؛

 در جهان امروز كه عصر رقابت بيش از پيش شركت‌ها، مؤسسات و واحدهاي صنعتي كوچك و بزرگ براي كسب بخشي از بازار كالا و خدمات مي‌باشد، سازمان‌هايي موفق خواهند بود كه بتوانند رضايت مشتريان را به بيشتر و بهتر از سايز رقبا جلب نمايند. رضايت مشتري در گرو كالا يا خدمات ارزان همراه با كيفيت بالاست، لذا از هر ديدگاه و نگرشي كه كيفيت را تعريف كنيم در نهايت بايد اقداماتي را به اهداف كيفيتي را تعيين و به دست آن حركت مي‌كنند تا جنبه‌هاي تعيين شده كيفيتي را تأمين و بهبود بخشيد.
 تعريف؛ هر گاه كه از عبارت كيفيت محصول استفاده مي‌شود، مفهوم محصول عالي و دور از انتظار در ذهن تداعي مي‌شود اين انتظارات براساس اهداف مورد نظر و قيمت فروش كالاست.

 با توجه به استاندارد ANSI-ASQC(A3-1987) كيفيت عبارتست از خصوصيات يك محصول براي انجام مسؤليت‌هاي واگذار شده است مشخصه‌هاي مذكور در قرارداد نوع خصوصيات را معين مي‌كنند و اين خصوصيات تابعي از ميزان فروش و نياز مشتري است اين نيازها شامل

 ايمني، در دسترس بودن، قابليت نگهداري، قابليت اعتماد، قابل استفاده بودن، اقتصادي بودن و تحمل شرائط محيط است قيمت كالا بر پايه واحدهاي مختلف پولي رايج مثل دلار تعريف مي‌شود نيازهاي ديگري نيز وجود دارد كه با انتقال خصوصيات و مشخصات محصول تعريف مي‌شود.
 دكتر ادوارد دمينگ : برآوردن خواسته‌هاي مشتريان چه در زمان حال و چه در زمان آينده ـ كيفيت يعني هر آن چيزي است كه ارزش محصول را در نظر مشتري بالا ببرد.


دكتر جوزف. ام. جوران : درست مناسب مصرف يا شايستگي جهت استفاده .
دكتر آرماند فگينبام : كليه مشخصات بازاريابي، مهندسي، توليد و نگهداري محصول با خدمت كه از آن طريق خواسته‌هاي مشتري برآورده مي‌شود.
فيليپ كرزابي : انطباق بر خواسته‌ها


 امروزه معني و مفهوم كيفيت فراتر از مقادير عددي و مشخصات فني در نظر گرفته شده و براساس ديدگاه مشتري و مصرف كننده، تعريف مي‌شود در يك جمله مي‌توان گفت كه كيفيت كالا يا خدمات شامل مشخصات فني، ايمني، راحتي، قيمت، قابليت دسترسي، دوام و ساير ويژگيهايي است كه خواسته‌هاي مشتري را برآورده مي‌سازد.


ديويد گاروين : معتقد است كه كيفيت داراي هشت بعد مي‌باشد اين ابعاد عبارتنداز:
1 – عملكرد
2 – قابليت اطمينان
3 – قابليت دوام
4 – قابليت تغييرپذيري
5 – زيبائي

6 – تجهيزات يا ويژگي‌ها
7 – كيفيت درك شده/ ساير ادراك
 اين ابعاد بوسيله مشتري در زمان انتخاب محصول، در محصول جستجو مي‌گردد. بطور كلي اگر مشتريان احساس كنند كه با پرداخت مبلغ درخواستي براي فرآورده، آن چيزي كه مورد نظرشان بوده است را دريافت نموده‌اند آنگاه از كيفيت محصول راضي خواهند بود در غير اينصورت كيفيت محصول خريداري شده مورد تأييد مشتري نخواهد بود.


تكنيك‌هاي كنترل كيفيت كه عمر و كيفيت محصول را بهبود مي‌بخشد.

1 – ويژگيهاي مورد نياز
2 – طراحي محصول به نحوي كه از اين ويژگيها برخوردار باشد
3 – توليد يا نصب دقيق براي برآورده شدن ويژگيها


4 – بازرسي براي تعيين ميزان انطباق خصوصيات محصول با ويژگيهاي مورد نظر
5 – تكرار تكنيك به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم پيرامون ويژگيها مورد نظر
با استفاده از اين روش مي‌توان بهترين محصول را با كمترين قيمت در اختيار مشتري گذاشت هدف بعدي در اين روش بهبود كيفيت است.

روش‌هاي دستيابي به كيفيت برتر

 روش‌هايي كه براي دستيابي به تداوم و بهبود كيفيت و تضمين كيفيت كه بطور جامع تحت عنوان مديريت كيفيت ناميده مي‌شوند.


 «شكل 1»

 فنوني همچون طرح‌ريزي كيفيت، هزينه‌يابي كيفيت، تحويل به موقع كنترل آماري فرآيند، طراحي آزمايش‌ها، توليد ناب و غيره همگي عناصر اين سه روش هستند. معمولاً كنترل كيفيت را «فعاليتي پس از وقوع» تلقي مي‌كنند به بياني ديگر آن را وسيله‌اي مي‌دانند براي پي بردن به اينكه آيا كيفيت حاصل شده است يا خير، اما مي‌توان نتايج با كار گذاشتن حسگرهايي قبل، حين يا پس از پيدايش آنها، كنترل كرد محل قرار دادن حسگرها به ميزان نقص و پيامدهاي آن بستگي دارد.
 براساس تعريف ISO «بهبود كيفيت» اقداماتي است كه در سراسر سازمان به منظور افزايش اثربخشي فعاليت‌ها و فرآيندها با هدف دستيابي به سود بيشتر براي سازمان و مشتريان انجام مي‌گيرد براي ايجاد بهبود در عملكرد كيفيت معمولاً دو شيوه اساسي وجود دارد : كنترل بهتر و ارتقاي استانداردها، بهبود ناشي از كنترل بهتر، از طريق ساز و كارهاي «اقدام اصلاحي» انجام مي‌شود و فرآيندي براي تغييرات استانداردهاست نه حفظ يا ايجاد استانداردهاي جديد بهبود ناشي ازارتقاي استانداردها، فرآيندي براي پديد آوردن استانداردهاي جديد


است (شكل 2) براساس تعريف ISO تضمين كيفيت تمامي اقدامات طرح‌ريزي شده و منظم لازم براي حصول اطمينان كافي از اين تأمين خواهد كرد.

 مديران و مشتريان به تضمين كيفيت نياز دارند، زيرا نمي‌توانند دائماً عمليات را زير نظر بگيرند تخمين كيفيت را مي‌توان از راههاي زير كسب كرد :
الف) آزمون محصول يا خدمت بر طبق استانداردهاي مقدر براي اطمينان از ايجاد قابليت.


ب) ارزيابي سازمان عرضه كننده محصولات يا خدمات بر مبناي استانداردهاي مقدر، به منظور اطمينان از قابليت سازمان در توليد محصولات مطابق با استانداردي خاص بنا به تعريف ISO «كنترل كيفيت» فنون، فعاليت‌ها و عملياتي هستند كه براي برآورده كردن نيازمندي‌ها و الزامات و كيفيت به كار مي‌روند، آنچه اين تعريف نمي‌تواند بگويد اين است كه كنترل‌ها عملكرد را تنظيم و از تغيير پيشگيري مي‌كنند وقتي كنترل بر كيفيت اعمال شود، عملكرد كيفيت را تنظيم كرده و مانع تغييرات ناخواسته در استانداردهاي كيفيت مي‌شود كنترل كيفيت، فرآيندي براي حفظ استانداردهاست نه ايجاد آنها.
«فرآيند كنترل كيفيت»

 

شكل 4 : واحدهاي مسؤل كنترل كيفيت


دسته‌بندي كيفيت به سه اصل

الف) طرح‌ريزي كيفيت : عبارتست از فرآيندي است كه
1) از مشتري كاملاً شناخت بدست مي‌آورد.
2) خواسته‌ها و شرايط خاصي مشتري‌ها را در محصول مورد نظرشان تعيين مي‌كند.
3) ماهيت همه فرآيندهايي كه اين نيازها و خدمات را ارائه خواهند داد مشخص مي‌سازد.
4) علومي كه بايد مسئولان و مجريان از آنها استفاده كنند را آموزش مي‌دهد.


ب) كنترل كيفيت: فرآيندي است كه با استفاده از آن همه مشخصاتي را كه بيشتر تعيين شده به هنگام توليد، ارزيابي و مشكلات موجود برطرف مي‌گردد.
پ) بهبود مداوم كيفيت: فرآيندي است كه با استفاده از آن بهبود مداوم امكان پذير مي‌شود انجام گرفتن اين كار شامل تخصيص نيرو، موظف ساختن افراد به اجراي طرح‌هاي بهبود دادن آموزش‌هاي لازم به كاركنان كه در فعاليتهاي بهبود شركت خواهند داشت، مي‌باشد براي بهبود كيفيت از ديدگاه جوران، اقدامات زير ضروري است :


1 – آگاهي دادن نسبت به ضرورت بهبود كيفيت
2 – سازماندهي (تشكيل تيم‌هاي بهبود كيفيت براي تبيين رابطه‌هاي علت و معلول در هر مرحله و بالاخره دستيابي به اهداف)
3 – آموزش مستمر
4 – تعريف پروژه براي حل مسائل براساس روش گام به گام
5 – ارزيابي پيشرفت و ثبت نتايج
6 – تداوم و استمرار جريان بهبود كيفيت


طرح ريزي كيفيت كنترل كيفيت بهبود مداوم كيفيت
ـ تعيين گروه مشتريان ـ ارزيابي ميزان عملكرد كارايي محصول ـ ايجاد زيرساختارها
ـ تعيين نيازمنديهاي مشتريان ـ مقايسه عملكرد محصول با اهداف تعيين شده ـ شناسايي پروژه‌هاي بهبود
ـ توسعه جنبه‌هايي از محصول كه پاسخي به نيازهاي مشتري است ـ انجام اقدامات اصلاحي جهت برطرف نمودن اختلاف ميان اهداف تعيين شده و محصول فراوري شده ـ ايجاد تيم‌ها از طريق تأمين منابع آموزش، و انگيزشي به منظوره.


ـ تبديل طرح‌ها به نيروهاي عملياتي ـ تشخيص علل انگيزشي و ايجاد كنترل‌ها جهت برقراري نقاط قوت

هزينه‌هاي كيفيت را به چهار بخش تقسيم كرده‌اند:

1 – هزينه پيشگيرانه Proerentiaecost :
 اين بخش از هزينه‌ها كه به منظور پيشگيري از وقوع ضايعات و ايرادات مصرف مي‌شود مانع افت كيفيت مي‌شود بخش مهمي از اين نوع هزينه در مراحل طراحي محصول و فرآيند انجام مي‌پذيرد.


2 – هزينه ارزيابي Apprasal cost
 كه مربوط به تست، كنترل بازرسي، سنجش و مميزي است اين بخش از هزينه‌ها براي ارزيابي وضعيت موجود با توجه به اهداف تعريف شده به كار مي‌رود.
3 – هزينه خطاهاي داخلي Internal Failure Cost
 است كه اين نوع هزينه‌ها براي ارزيابي، تصحيح يا جايگزيني اقلام غيرقابل قبول، پيش از آن كه كالا به دست مشتري برسد مصرف شود.
4 – هزينه خطاهاي خارجي External Failure cost


 اين نوع هزينه‌ شامل ارزيابي، تصحيح يا جايگزيني محصولات غيرقابل قبول است كه به دست مشتري رسيده است.


مراحل انجام كار در واحد كنترل كيفيت

1 – حين دريافت مواد اوليه (ورودي) Input
2 – حين توليد محصول (فرآيند) Process
3 – محصول نهايي (خروجي) Out put


چارت سازماني شركت ماشین افزار کاوه

چارت سازماني واحد كنترل كيفيت QC

فرآيند
1 – تدارك و انبارش مواد اوليه : بسته بندي مواد اوليه به صورت كويل يا به صورت قرقره بود و پس از ورود به انبار از لحاظ كمي توسط مسول انبار و از نظر كيفي توسط واحد كنترل كيفيت كنترل مالي لازم انجام مي‌گيرد.
2 – سيستم بسته بندي محصول نهايي : محصول نهايي اطناب فولادي بصورت كويل و يا قرقره‌هايي نصب پلاك‌هاي حاوي اطلاعات متراژ، قطر و‍… كه بر روي آن نوشته مي‌شود و با پوششي از پلاستيك آبي رنگ بسته بندي مي‌گردد متراژ تابعي از سفارشات مشتري و عموماً تابعي از 500 متر مي‌باشد.
3 – انبارش : حمل و تحويل محصول به مشتري

تعريف كيفيت از نقطه نظر استاندارهاي ISO
 ISO 9001 : 1994 عبارتست از مجموعه ويژگيهاي يك جوهر كه توانايي آنرا در ارضاء نيازهاي اعلام شده و يا نيازهاي اعلام نشده مشتري تشكيل مي‌دهد.
ISO 9001 : 2000 ميزان نيل به رضايت مشتري از طريق تأمين نيازها و انتظارات وي در قالب يك محيط سازماني متعهد به افزايش مستعد كارايي و اثربخشي.
 از اينرو مي‌توان گفت كه طبق استاندارد ISO 9001 : 2000 كسب رضايت مشتري از طريق تأمين نيازها و انتظارات وي يعني كيفيت اما آيا اين يعني آخر راه؟ حتماً خير!


 زيرا اساساً همانطور كه در تصوير شماره 1-3 نيز نشان داده شده است تنها دلخوش كردن به تأمين نيازها و انتظارات مشتريان نمي‌تواند كيفيت را براي سازمان به ارمغان بياورد زيرا از ديد نگرش مديريت كيفيت جامع كيفيت يعني خشنود/ مشعوف نمودن مشتري. پس شركتهاي ايراني نبايد تصور كنند كه با اجراي استاندارد فوق به كيفيت دلخواه خود و بازار دست يافته‌اند زيرا در هر حالت رقباي آنها بخصوص رقباي خارجي

 سعي در فراتر عمل كردن الزامات استاندارد فوق مي‌باشند و مشعوف نمودن مشتري و در نتيجه تصاحب وي دارند.


چگونگي جمع آوري داده براي كنترل

 چون كنترل كيفيت اطلاعات مورد نياز را ارزيابي روي داده را بدست مي آورد و همكچنين براي بدست آوردن هرگونه اطلاعاتي نياز به داده مي باشد پس مسائل و چگونگي و هدف از جمع آوري دادها در كنترل كيفيت بيان مي گردد .

1-1 هدف از جمع آوري داده‌ها:
 به علت اينكه مقادير زيادي داده در كارخانه جمع آوري مي‌گردد بايد هدف مشخص شود چون از روي اين داده ها نتيجه گيري و تصميم گيري صورت مي گيرد چون اينها منابع تصميم گيري هستند اطلاعات از عمليات كارخانه با روش ساخت منتخب تغيير مي‌كند.

نحوه جمع آوري داده براي هدف هاي گوناگون

1- داده براي درك شرايط حقيقي ـ با افزايش تعداد دادها و با استفاده از روشهاي آماري مي توان درك آنها را تسهيل كرد.
2- داده براي تجزيه و تحليل ـ براي بررسي ارتباط بين كالاي معيوب و علت آن ، مي توان از تحليل عددي كمك گرفت .
3- داده براي كنترل فرآيند ـ بعد از بررسي كيفيت فرآيند از اين نوع داده براي تعيين ماهيت فرآيند ساخت استفاد ه مي شود .


4- داده براي تنظيم ـ ازاين نوع داده ها براي تنظيم مقياس دستگاهادر مراحل فرآيند استفاده برد.
5- داده براي پذيرش يا عدم پذيرش يا عدم پذيرش ـ بعد از انجام عمل بازرسي مي‌توان ازاين نوع براي پذيرش يا عدم پذيرش قطعات و فرآورده ها استفاده كرد كه دو روش دارد بازرسي كامل نمونه برداري و براساس اين اطلاعات در مورد محصول تصميم گرفته شود.

1-2 داده صحيح : اطمينان حاصل كردن از داده هاي جمع آوري شده است . كه مي توان 2 سؤال بيان كرد.
1) آيا اطلاعات جمع آوري شده مي تواند حقايق را آشكار سازد؟
2) آيا اطلاعات جمع آوري شده آن چنان مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفته اند كه بتوانند حقايق را برسانند ؟ مورد (1) در ارتباط با ساله نمونه برداري است در حالي كه مورد (2) ساله فرآيند آماري را بيان مي كند .

1-3 نوع داده ها : داده هاي جمع آوري شده براي چون اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و معمولاً داده ها مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

الف) داده هاي اندازه گرفتگي: داده هاي پيوسته مثل وزن ، طول ، زمان و غيره
ب)داده هاي شمردني: داده هاي شمارشي مثل تعداد فرآورده هاي معيوب ، تعداد كالاهاي نا مرغوب در كل ، در صد فرآورده هاي نا مرغوب و غيره .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید