دانلود مقاله کار اموزی در دادگاه

word قابل ویرایش
147 صفحه
18700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

مرکز امور مشاوران ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده شماره ۸۳/۳-۲۲/ح دادگاه حقوقی بندر عباس

الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ ۳/۱۱/۸۰ یک فقره بیمه نامه باربری به شماره ۱۳۸۰/۱۶۱۱۵/۹۹۹۹/۱۹۹۵۳/۲۸۴/۴ تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل ۳۵۰۰ ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/۰۰۰/۳۸۴/۲۷۸/۴ ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۰ به وسیله تریلرکش شماره ۲۸۱۴۷ از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۰ به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ ۱۸/۱/۸۱ بیمه گذار ( بیش از ۲۰ روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های ۱۹ و ۲۲/۱/۸۱ از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به ۷۰۰ دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان ۱۵ % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ ۵۲۰/۳۵۱/۱۲۸ ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (۳۰) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ ۱/۲/۸۴ هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل ۰۰۰/۳۵ ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن ۷۰۰ دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل ۰۰۰/۸۵۰۰/۲۴ ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

ب- نظر کارشناسی :
با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان ۱۵ % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان ۱۵ % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل ۰۰۰/۳۵ ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت ۷۰۰ دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز ۷۰۰ دستگاه می باشد ):
ریال ۰۰۰/۵۰۰/۲۴ = ۰۰۰/۳۵ * ۷۰۰

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .

بسمه تعالی
موضوع پرونده : ۷۴۵/۳۱۲

الف – چگونگی گردش پرونده :
بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره ۵/۴۲۰۷/۳۱۲/۱۶/۷۷ محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بوده هر گاه کالایی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست قیمت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه ، که پس از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .

در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۰ شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره ۸۳۳/۸۰ بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه ۴۴۹۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۸۰ به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره ۱۱۶۳/۲۹/۱۰/۱/۱۷/۱۴۶۰ مورخ ۵/۵/۸۱ فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد ۲ % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .

لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .

نظریه کارشناسی :
با توجه به موارد ذکر شده به نظر کارشناسی از انجائیکه طبق استعلام از انجمن صنفی متصدیان حمل و نقل کرایه حمل به هر شهرستان توافقی می باشد و در هر شرایط و زمانی کرایه با توجه به نوع کالا تغییر می کند.
لذا شرکت حمل و نقل هیچگونه قصوری در این امر انجام نداده است و طبق فاکتورهای موجود در پرونده که مورد تایید هر دو طرف می باشد به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۸۶ ریال است و با توجه به اینکه قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل دارای ۲۰ % فرانشیز خسارت سرقت می باشد پس از کسر راننده از مبلغ فوق شرکت بیمه ایران می بایست تماما خسارت فوق را پرداخت نماید .
طبق نظر کارشناسی مبلغ پرداخت خسارت ۳۶۰/۱۴۹ ریال می باشد که باید توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردد.

بسمه تعالی
موضوع : کارشناسی پرونده ۱۸۵/۸۴/۱۶۱۱۰۰۱

الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ ۳۰/۶/۸۴ یک فقره بیمه نامه باربری به شماره ۱۰۲۱/۸۴/۱۱۲۱۲۵۷ تحت شرایط A انستیو بیمه گران لندن جهت حمل ۸۰ بشکه روغن موتور و مواد افزودنی به مبلغ ۵۰۶/۳۵۶/۴۲۹ ریال متعلق به شرکت نشت بن از مبدا انگلستان به مقصد تهران از طریق بندر عباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده مورد بیمه در تاریخ ۱۰/۸/۸۴ به وسیله تریلر کش شماره ۲۴۴۷۷ اهواز از بندر عباس به مقصد تهران حمل گردیده است
در تاریخ ۱۴/۸/۸۴ به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده – کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید متعاقب اعلام خسارت مورخ ۱۶/۸/۸۴ بیمه گذار کارشناس شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ های ۱۷/۸/۸۴ و ۱۸/۸/۸۴ از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه آسیا با بیمه گذار خسارت وارده به میزان ۴۰ % تعیین می شود .
بر اساس گزارش کارشناس بیمه آسیا طبق بیمه نام شرایط باربری کلوز A خسارت فوق را به مبلغ ۶۰۲/۷۴۲/۱۷۱ ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و پس به موجب ماده (۳۰) قانون بیمه در ایران و اصل قائم مقام مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل مطالبه می نماید . با توجه به اینکه شرکت حمل و نقل مسئولیت خود را در قبال صاحبان کالا نزد بیمه ایران بیمه نموده است .

موضوع توسط متصدی حمل به بیمه ایران منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه اسیا و شرکت بیمه ایران درباره خسارت انجام می شود و بدلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه ایران موضوع به نظریه کارشناسی ارجاع داده شده است .

ب – نظر کارشناسی :
با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصدی تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است لذا طبق مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت متصدی حمل مسئول جبران خسارت است .
نظر به اینکه شرکت حمل و نقل می بایست طبق قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل اطلاعات حمل را به شرکت حمل و نقل اعلام نماید و طبق اعلامیه فوق محموله تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و شرکت بیمه ایران خسارت فوق را پس از اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه به مبلغ ۱۰۲/۱۷۲/۸۶ ریال اعلام کرده است .

بنابراین طبق اسناد و مدارک موجود و پس از بررسی های مدارک مبلغ پرداختی توسط شرکت های بیمه ایران صحیح می باشد و شرکت بیمه آسیا الباقی مبلغ خسارت ۵۰۰/۵۷۰/۸۵ ریال را می بایست از شرکت حمل و نقل سعادت ترابر دریافت نماید .

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران
پرونده ۱ – ۷۸/۲۲/۱۲۳۴
پرونده ۲ – ۷۸/۲۲۲/۷۰۶

موضوع : کارشناسی پرونده شماره ۷۸/۷۰۶-۷۸/۱۲۳۴

الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه ایران طی بیمه نامه اتش سوزی شماره ۱۰۱۷۴۷/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۷۶ موجودی تایر و تیوپ ( ساخت کشور چین ) ، انبار اختصاصی فرهاد متعلق به خواهان را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵ ریال از تاریخ ۱/۶/۷۶ به مدت یکسال بصورت شناور اظهار نامه ای بیمه می نماید .
پس از صدور بیمه نامه در تاریخ ۱۰/۶/۷۶ بیمه گذار در خواست می نماید مبلغ بیمه از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۴ ریال کاهش یابد که این کاهش مبلغ بیمه طی الحاقیه شماره یک توسط بیمه گر ( شرکت سهامی بیمه ایران انجام گردیده است .

سپس بر اساس درخواست بیمه گذار طبق الحاقیه شماره دو موجودی انبار مذکور به انواع و اقسام تایر و تیوپ سواری ، وانتی ، باری ، کشاورزی و راهسازی خارجی تغییر می یابد .
متعاقبا به موجب الحاقیه شماره سه ( حسب درخواست بیمه گذار که در تاریخ ۷/۷/۷۶ در دفتر شرکت بیمه ایران به ثبت رسیده است ) مبلغ بیمه از ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۴ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۹/۶ ریال افزایش یافته است .

در ضمن برای موجودی انبار مذکور بیمه نامه اتش سوزی دیگری تحت شماره ۶۰۰۰۶۰/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۷۵ به نام شرکت فرهاد مهر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال از تاریخ ۱۵/۱۱/۷۵ به مدت یکسال توسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر گردیده است که بعدا طی الحاقیه نام بیمه گذار به آقای قاسم فرهاد و مبلغ بیمه به ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال تغییر یافته است .

در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ حریقی در محل مورد بیمه رخ میدهد . بر طبق گزارش سازمان آتش نشانی علت آتش سوزی عمدی و ناشی از ریختن مایعات قابل اشتعال بر روی لاستیک ها بوده است . بررسیهای بعدی کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران مبین این موضوع است که عمد از طرف خواهان نبوده و خسارت وارده قابل پرداخت میباشد .

شرکت سهامی بیمه ایران پس از اعزام کارشناسان به محل حادثه و بررسی پرونده کل موجودی لاستیکهای مورد بیمه در لحظه قبل از حریق را به تعداد ۱۱۶۹۳۴ حلقه و به ارزش ۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ ریال براورد نموده است .
در ضمن طبق محاسبات خوانده کل خسارت وارده در اثر حریف عبارت از ۵۵۳/۹۹ حلقه لاستیک به ارزش – ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال میباشد که مبلغ خسارت اخیر الذکر مورد موافقت خواهان نیز میباشد . شرکت سهامی بیمه ایران با استناد به اینکه جمع مبلغ دو بیمه نامه مذکور ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶/۶ ریال ) کمتر از ارزش موجودی کالا قبل از حریق (۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ ریال ) می باشد

در محاسبه خسارت نسبت به اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده ۱۰ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶) اقدام نموده است و در نتیجه مبلغ خسارت قابل پرداخت از ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال به ۴۷۵/۰۱۳/۸۵۱/۴ ریال کاهش یافته است .
در ضمن شرکت سهامی بیمه ایران با عمومی قلمداد نمودن انبار محل مورد بیمه پس از اعمال قاعده نسبی حق بیمه ( ماده ۱۳ قانون بیمه ) و احتساب مبلغ ۰۹۰/۷۸۵/۱۰ ریال بابت هزینه کارگری برای جداسازی کالای سالم از سوخته مبلغ خسارت قابل پرداخت به بیمه گذار ( خواهان ) را ۱۱۶/۵۳۲/۴۶۶/۲ ریال تعیین نموده است ( توضیه اینکه نرخ حق بیمه انبار عمومی ۴ در هزار و نرخ حق بیمه انبار اختصاصی ۲ در هزار در نظر گرفته شده است .

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قبلا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بطور علی الحساب به خواهان پرداخت نموده است ، به خواهان اعلام می نماید نسبت به استرداد مبلغ ۸۸۴/۴۶۷/۳۳ ریال ( ما به التفاوت ) اقدام نماید.
نظر به اینکه بیمه گذار ( خواهان ) نسبت به اعمال قاعده نسبی سرمایه و قاعده نسبی حق بیمه در محاسبه خسارت به شرح مرقوم معترض بوده است پس از عدم حصول نتیجه از مذاکرات و مکاتبات انجام شده با خوانده نسبت به طرح دعوی در دادگاه اقدام نموده است .

دادگاه در ابتدا رسیدگی به موضوع را به کارشناس منتخب ارجاع نموده و پس از اعتراض خوانده به گزارش کارشناس منتخب ، دادگاه با تعیین هیئت سه نفره کارشناسان از انان درخواست اظهار نظر در خصوص موارد مورد اختلاف را نموده است . در هر دو گزارش کارشناسی فوق الذکر ادعای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت از شرکت سهامی بیمه ایران به مبلغ ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال تائید شده است.
با توجه به اعتراض خوانده به نظر هیئت سه نفره کارشناسان ، دادگاه موضوع را به اینجانبان ( هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ) جهت اظهار نظر ارجاع نموده است .

ب – نظریه کارشناسی
با عنایت به اینکه طرفین دعوی در خصوص مبلغ خسارت وارده به مورد بیمه (۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال ) اختلافی ندارند و موضوع مورد اختلاف آنان درباره اعمال قاعده نسبی سرمایه و قاعده نسبی حق بیمه می باشد . نظر اینجانبان در خصوص موضوع متنازع فیه بشرح زیر اعلام میگردد:

۱- اعمال قاعده نسبی سرمایه :
بر طبق بند (۱) شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا بصورت شناور منضم به بیمه نامه شماره ۱۰۱۷۴۷/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۷۶ مبلغی که به عنوان ارزش اموال مشمول این شرایط از طرف بیمه گذار تعیین میشود مبلغ بیمه اموال مذکور محسوب و معرف حداکثر تعهد بیمه گر و ماخذ محاسبه حق بیمه موقت مربوط میباشد . ضمنا بند ۱-۱ از شرایط فوق الذکر حاکیست :

بیمه گذار موظف است سقف پوشش بیمه ای مورد نیاز خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه را در ابتدا معین نماید ، معهذا هر گاه ارزش موجودی از مبلغ بیمه مربوطه تجاوز کند اعم از اینکه در اثر تغییر مقدار باشد یا تغییر ارزش ، بیمه گذار جهت برخورداری از پوشش کافی می بایستی درخواست کتبی افزایش مبلغ بیمه را به بیمه گر تسلیم نماید افزایش مذکور موکول به پذیرش درخواست بیمه گذار از جانب بیمه گر و صدور الحاقیه مربوط خواهد بود .

 

تبصره : بیمه گر در صورت عدم پذیرش مراتب را ظرف مدت دو روز اداری به بیمه گذار اعلام خواهد نمود .

همانطور که ملاحظه می شود بر طبق مفاد بند ۱-۱ بیمه گذار موظف بوده است در صورت افزایش مبلغ موجودی کالا مراتب را به بیمه گر اعلام نماید و مبلغی که به عنوان ارزش اموال از طرف بیمه گذار اعلام میشود مبلغ بیمه اموال مذکور محسوب میگردد .
نظر به اینکه اخرین بار بیمه گذار ارزش موجودی کالا را در خصوص بیمه نامه شماره ۱۰۱۷۴۷/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۰۷۶ مبلغ ۰۰/۰۰۰/۰۹۹/۶ ریال اعلام نمده و مبلغ بیمه نامه شماره ۶۰۰۰۶۰/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۷۵ نیز ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال می باشد لذا جمع مبلغ دو بیمه نامه فوق الذکر بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶/۶ ریال می گردد .

با توجه به اینکه مبلغ بیمه تائید شده مذکور کمتر از ارزش موجودی کالا در لحظه حریق یعنی ۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ ریال است بنابراین با توجه به مفاد ماده (۱۰) قانون بیمه جهت محاسبه خسارت می بایستی قاعده نسبی سرمایه اعمال گردد یعنی تعهد بیمه گر به تناسب مبلغ بیمه و ارزش موجودی کالا در هنگام وقوع خسارت خواهد بود .
مضافا اینکه مفاد بند (۳) شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا بصورت شناور منضم به بیمه نامه نیز تاکید مینماید در صورتی که ارزش موجودی کالا بیشتر از مبلغ بیمه باشد بیمه گر فقط فقط به تناسب مبلغ بیمه و ارزش موجودی متعهد خواهد بود .

شایان ذکر است مفاد بند (۲) شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور ( اظهار نامه ای ) مبنی بر اینکه بیمه گذار موظف است میانگین موجودی واقعی هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد به بیمه گر اعلام دارد مربوط به محاسبه حق بیمه قطعی میباشد و این موضوع در قسمت اول بند (۲) بصورت عنوان ماده اخیر الذکر با ذکر عبارت « حق بیمه قطعی» درج شده است .

بنابراین در صورت افزایش موجودی کالا ظرف هر ماه مبلغ بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر بطور اتوماتیک افزایش نخواهد یافت و افزایش مذکور که در بند ۱-۱ قید گردیده موکول به پذیرش درخواست بیمه گذار از جانب بیمه گر و صدور الحاقیه مربوط خواهد بود .
با توجه به مطالب مطروحه همانطور که قبلا نیز ذکر شده جهت محاسبه خسارت میبایستی حسب مفاد ماده (۱۰) قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ که عینا در شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا بصورت شناور منضم به بیمه نامه نیز ذکر گردیده قاعده نسبی سرمایه اعمال گردد.

۲- اعمال قاعده نسبی حق بیمه :
شرکت سهامی بیمه ایران با اظهار اینکه انبار محل مورد بیمه انبار عمومی بوده و نرخ حق بیمه ان برابر ۴ در هزار میباشد در حالیکه در بیمه نامه محل به عنوان انبار خصوصی بیمه شده و حق بیمه مربوط بر اساس نرخ ۲ در هزار به بیمه گر پرداخت گردیده است حسب مفاد ماده (۱۳) قانون بیمه با اعمال قاعده نسبی حق بیمه مبلغ خسارت وارده را پس از اعمال قاعده نسبی سرمایه با اعمال قاعده نسبی حق بیمه به نسبت ۴/۲ محاسبه نموده است .

 

به نظر اینجانبان با توجه به اینکه انبار محل نگهداری مورد بیمه یک انبار خصوصی فعالیت می نماید و بیمه گر نیز در زمان صدور بیمه نامه پس از بازدید از محل مورد بیمه ان را انبار خصوصی تلقی و بیمه نموده است ، لذا صرف اینکه مدیر عامل شرکت فرهاد مهر ( آقای قاسم فرهاد ) و چند نفر از مشتریان وی کالا در انبار مذکور داشته باشند

 

انبار محل نگهداری مورد بیمه را از انبار خصوصی به انبار عمومی تبدیل نمی نماید . مضافا اینکه کالاهای متعلق به چند نفر مذکور نیز از نوع لاستیک خودرو بوده و از نظر شدت خطر نسبت به کالاهای بیمه شده تشدید خطر محسوب نمی گردد ، لذا در محاسبه خسارت اعمال قاعده نسبی حق بیمه صحیح نمیباشد .
با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر اینجانبان خسارت قابل پرداخت به شرح زیر می باشد :
ارزش موجودی مورد بیمه در لحظه قبل از حادثه ۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ ریال
جمع مبلغ بیمه دو بیمه نامه اتش سوزی صادره ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶/۶ ریال
مبلغ خسارت لاستیکهای مورد بیمه ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال

هزینه کارگری برای جداسازی اجناس سوخته و سالم ۰۹۰/۷۸۵/۱۰ ریال
جمع مبلغ خسارت مورد بیمه و هزینه کارگری ۸۶۸/۰۲۰/۴۸۶/۱۰ ریال
مبلغ خسارت پس از اعمال قاعده نسبی سرمایه به دلیل کمتر بودن مبلغ بیمه از ارزش موجودی مورد بیمه در لحظه قبل از حادثه

ریال ۹۸۰/۰۰۷/۸۵۶/۴ = (۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ : ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶/۶) * ۸۶۸/۰۲۰/۴۸۶/۱۰
خسارت قابل پرداخت در وجه بیمه گذار ( شرکت فرهاد مهر ) پس از کسر مبلغ علی الحساب پرداختی قبلی :

 

ریال ۹۸۰/۰۰۷/۳۵۶/۲ = ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ – ۹۸۰/۰۰۷/۸۵۶/۴
با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر اینجانبان شرکت سهامی بیمه ایران می بایستی علاوه بر مبلغ علی الحساب پرداختی قبلی ، مبلغ ۹۸۰/۰۰۷/۳۵۶/۲ ریال دو میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و هفت هزار و نهصد و هشتاد ریال دیگر نیز در وجه خواهان شرکت فرهاد مهر پرداخت نماید .

بسمه تعالی
موضوع کارشناسی پرونده شماره ۸۲/۱۰۲۶/۲۷۸

با احترام
در خصوص دعوای مطروحه از سوی شرکت بیمه ایران علیه شرکت حمل و نقل بین المللی تین بدینوسیله با بررسی اسناد و مدارک پرونده مراتب زیر را باستحضار می رساند :

۱- خلاصه پرونده :
محموله ای به میزان ۵۷۵۰ کیلوگرم شامل الوفویل پلی استر متعلق به شرکت داروسازی سبحان در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۷۴ طی بیمه نامه باربری وارداتی شماره ۱۷۶۵۴/۱۰۳۸/۴/۷۴ از طریق شرکت بیمه ایران تحت پوشش کلوز W.A. قرار می گیرد.
محموله مذکور در تاریخ ۲/۱/۷۵ وارد مرز بازرگان و در ۵/۱/۷۵ به انبار گمرک غرب تهران تحویل می شود و متعاقبا در تاریخ ۳۰/۴/۷۵ در محل انبار بیمه گذار واقع در رشت ، وجود خسارت ابدیدگی محموله به بیمه ایران اعلام می شود.
شرکت بیمه ایران علیرغم شرایط بیمه نامه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بعنوان خسارت ارفاقی به شرکت داروسازی سبحان پرداخت و متقابلا با ذکر فرضیه ای که خسارت پرداختی در تعهد متصدی حمل می باشد علیه متصدی حمل اقدام می نماید .

۲- نظریه کارشناسی
با بررسی مفاید و مدارک موجود در پرونده باستحضار می رساند علیرغم اینکه در زمان تحویل کالا از سوی متصدی حمل خوانده به بیمه گذار صاحب کالا و در متن راه نامه C.M.R. وجود خسارت برای یکی از اقلام ثبت شده است ولی نظر به اینکه خسارت مذکور مربوط به محموله مورد نظر این پرونده نبوده و سند دیگری نیز دال بر اینکه محموله مورد بحث در حین حمل آسیب دیده ارائه نگردیده است لذا متصدی حمل ( خوانده ) تعهدی در خصوص جبران این خسارت نخواهد داشت .
نظریه مذکور باتفاق و اجماع کارشناسان مشروحه زیر ارائه گردیده است .

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران
موضوع : کارشناسی پرونده شماره ۷۶/۲۱۸/۳۰۵

با احترام
عطف به اخطاریه صادره در مورد کارشناسی پرونده فوق و در اجرای قرار مذکور در صورت جلسه موجود در پرونده محاکماتی بدین مضمون که کارشناس منتخب ضمن ملاحظه اوراق پرونده و نیز ملاحظه مدارک ابرازی طرفین و در نظر گرفتن کلیه جهات و عوامل موثر در قضیه نظر خود را در مورد خسارت ادعائی خواهان و در صورتی که چنین خسارتی وارد گردیده منشاء و زمان و میزان خسارت مزبور به دادگاه اعلام نماید .
به استحضار می رساند که این جانب پس از مطالعه پرونده متشکله در ان دادگاه محترم با مسئولان امر در هر دو شرکت سهامی بیمه ایران ( خواهان ) و شرکت حمل و نقل بین المللی تین ( خوانده ) مذاکرات لازم به عمل اوردم و پرونده های انها را مطالعه و بررسی کرده و اینک نظر خود را به شرح زیر به استحضار می رسانم :

۱- گردش کار
طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده شرکت سهامی بیمه ایران شرکت مذکور بموجب بیمه نامه باربری شماره ۹۱۷۶۵۴/۱۰۳۸/۴/۷۴ حمل ۵۷۵۰ کیلوگرم آلوفویل پلیستر ( فویل الومینیوم) خریداری شرکت داروسازی سبحان را از مبدا هلند تا مقصد رشت از طریق زمینی با کامیون با شرایط W.A به انضمام خطرهای آبدیدگی و چنگگ و روغن و کالای مجاور و دزدی و دله دزدی بیمه کرده است . مبلغ بیمه شده این کالا بصورت C&F ( قیمت + کرایه حمل ) ۶۳۲۵۰ مارک به اضافه ده درصد و با احتساب هر مارک ۲۰۲۵ ریال معادل ۱۴۰۸۸۹۳۷۵ ریال در بیمه نامه قید گردیده است .

کالای مورد بیمه فوق شامل ۴۳ رول بوزن ۱۱۰۰ کیلوگرم و ۳۰۵ رول بوزن ۴۶۵۰ کیلوگرم جمعا ۵۷۵۰ کیلوگرم در ۱۴ صندوق بسته بندی شده و بوسیله کامیون شماره ۸۰/۹۸۱۷۹ متعلق به شرکت حمل و نقل بین المللی تین به مقصد حمل شده و این کامیون در تاریخ ۲/۱/۷۵ وارد مرز شده و پس از رسیدن به تهران کالای مذکور در گمرک غرب تخلیه شده است .

جریان حمل از مبداء تا مقصد قرار داشته و از ان تاریخ به بعد تا زمان بازدید اولیه کارشناس بیمه در انبار صاحب کالا در رشت که در تاریخ ۱۰/۵/۷۵ صورت گرفته حدود ۴ ماه فاصله بوده که در واقع احتمال این که ظرف این چهار ماه بعضی از رول ها به علت رطوبت هوا و احیانا آب باران که طبق نظر کارشناسان آی جی اس و بیمه ایران این دو عامل علت آسیب دیدگی عنوان گردیده دچار صدمه شده باشد به مراتب بیشتر از بیست روزی است که کالا از هلند به تهران حمل شده است .
۲- برای کالای موضوع این پروند و ۳ قلم دیگر یک راهنامه CMR صادر شده که پس از رسیدن کالا به مقصد تهران در مورد ردیف یک ان که کالای مورد بحث می باشد قید شده که ( یک صندوق در باز شامل ۶ رول می باشد ) در حالیکه در مورد ردیف ۴ قید گردیده که ۳ نگاه صدمه دیده است . نتیجه این که اگر صندوقهای ردیف ۱ نیز صدمه دیده بود می بایست قید شود .

۳- در قبض تحویل کالا به گمرک غرب نیز در قسمت ملاحظات قید گردیده که یک صندوق در باز و شامل ۶ رول بوده است مطلب دیگری که بیانگر ضایعات و آبدیدگی و غیره باشد قید نشده است .
۴- معمولا وقتی کالائی وارد گمرک می شود چنانچه حسارت مشهودی وجود داشته باشد موارد صورت مجلس می شود و نماینده ی متصدی حمل نیز آن را امضاء می کند و در نتیجه صاحب کالا می تواند به استناد صورت مجلس تنظیمی از متصدی حمل و نقل مطالبه خسارت کند در مورد کالای موضوع این پرونده صورت مجلسی تنظیم نشده و یکی از ایراداتی هم که مسئولان شرکت بیمه به پرونده خسارت گرفته اند که منجر به پرداخت خسارت بصورت ارفاقی شده عدم وجود مجلس گمرکی بوده است .

علی ایحال با توجه به آنچه به استحضار رسید به نظر این جانب خوانده دعوی مسئول جبران خسارت پرداختی بیمه ایران به بیمه گذارخود نمی باشد .

بسمه تعالی
موضوع کارشناسی پرونده ۸۹۴/۸۳/۱۶۱۱۰۰۱

الف – چگونگی گردش پرونده
بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی ، شرکت آرسنکو ( خواهان) واگذاری حمل یک دستگاه دیگ بخار از مبداء تهران به مقصد اهواز به عهده شرکت حمل و نقل اسکان راه محمول نموده است و کالای مورد اشاره در تاریخ ۲۰/۴/۸۳ و بموجب بارنامه ۷۵۵۷۸۹ مورخ ۲۰/۴/۸۳ تحویل حامل گردیده که بوسیله کامیون ۱۲۱۷۵ ساری ۹۲ که راننده کامیون برگ تحویل را امضاء نموده بعهده داشته و بسوی مقصد حمل شده که بموجب صورتمجلس تنظیمی توسط نیروی انتظامی در تاریخ ۲۲/۴/۸۳ در میدان کمربندی اهواز کامیون واژگون و در نتیجه خساراتی به دستگاه دیگ بخار وارد گردیده است .

با عنایت به موارد اعلام شده شرکت آرمنکو مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ ریال بابت خسارت وارده که بر اساس صورتحساب فروش شرکت آرمنکو صادر گردیده از خوانده مطالبه نموده و به دلیل عدم توفیق در اخذ آن به نظر کارشناسی ارجاع شده است .

توضیح اینکه شرکت حمل و نقل اشگان راه ( خوانده ) طی قرار داد ۳/۷۹/۱۵۲۱۲۵۷ مسئولیت خود را در قبال صاحبان کالا را نزد بیمه آسیا بیمه نموده و بموجب آن شرکت اشکان راه متعهده بوده هر گاه کالائی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد قیمت واقعی محموله را به اطلاع بیمه گر ( بیمه آسیا ) برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه که پس از پرداخت حق بیمه و در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه خسارات را تامین نماید .

بنابراین چون شرکت حمل و نقل اطلاعات حمل را به بیمه آسیا اعلام نموده و حق بیمه را به حساب شرکت بیمه آسیا واریز کرده است پس از اعلام خسارت کارشناس بیمه آسیا از محموله آسیب دیده بازدید بعمل آورده که مبلغ خسارت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال اعلام کرده که این مبلغ مورد رضایت شرکت آرمنکو به نمایندگی آقای جعفری نبوده است .

ب – اعلام نظریه کارشناسی
با توجه به موارد فوق و بررسی اسناد و مدارک موجود مسئولتی شرکت حمل و نقل اشکان راه در قبال صاحب کالا محرز و قطعی است و از آنجائیکه شرکت حمل و نقل دارای بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بوده است و اختلاف در مبلغ خسارت توسط کارشناس بیمه آسیا می باشد
لذا پرونده به دادگاه ارجاع و خواهان نظر کارشناس رسمی در امور فوق گردیده است که در تاریخ ۱۷/۵/۸۳ پس از بازدید از محموله آسیب دیده توس طکارشناس رسمی و اعلام مبلغ تعمیر و بازسازی مجدد دیگ آسیب دیده میزان خسارت ۰۰۰/۰۰۰/۷۱ ریال اعلام گردیده است .

لذا با توجه به اینکه مبلغ خسارت مورد تایید شرکت بیمه آسیا بوده و صاحب کالا شرکت آرمنکو نظریه کارشناس رسمی را قبول کرده است میزان خسارت وارده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۱ ریال می باشد .

بسمه تعالی
موضوع : کارشناسی پرونده شماره ۷۶/۲۱۸/۵۰۳ دادگاه عمومی تهران
کارشناسی پرونده شماره ۸۲/۱۰۲۶/۲۷ مجتمع شهید قدوسی

الف – خلاصه پرونده
شرکت سهامی بیمه ایران طی بیمه نامه باربری شماره ۱۷۶۵۴/۱۰۳۸/۴/۷۴ که در تاریخ ۱۲/۷/۷۴ صادر گردیده است حمل ۷۵۰/۵ کیلوگرم آلوفویل پلیستر ( فویل آلمینیوم ) متعلق به شرکت داروسازی سبحان را تحت شرایط W.A با خطرات اضافی از مبدا هلند تا مقصد رشت بیمه نموده است .

مورد بیمه شامل ۳۴۸ رول در ۱۴ صندوق بوسیله کامیون به مقصد تهران حمل گردیده است . کامیون مذکور در تاریخ ۲/۱/۷۵ وارد مرز بارگان گردیده و در تاریخ ۵/۱/۷۵ در انبار گمرک غرب تهران تخلیه شده است . طبق مندرجات قبض انبار گمرک و راهنامه CMR از ۱۴ صندوق تحویلی به گمرک غرب تهران فقط ۱ صندوق در باز محتوی ۶ رول بوده است .

و صورت مجلس گمرکی نی زدر خصوص محموله تنظیم نگردیده است . پس از ترخیص محموله از گمرک و حمل ان به رشت ، بیمه گذار در تاریخ ۳۰/۴/۷۵ به شرکت سهامی بیمه ایران اعلام خسارت نموده است و طبق بازدید کارشناسان اعزامی شرکت سهامی بیمه ایران از کل محموله مورد بیمه ۴ رول به میزان ۳۵ % و ۵۴ رول به میزان ۳۰ % خسارت ابدیدگی داشته است که شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ خسارت وارده را پس از کسر فرانشیز به مبلغ ۳۵۲/۹۵۱/۶ ریال محاسبه نموده است .

لیکن با توجه به اشکالات موجود در پرونده یعنی تاریخ در اعلام خسارت و عدم تنظیم صورتمجلس گمرکی خسارت را به صورت ارفاقی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال با بیمه گذار تسویه و حسب ماده ۳۰ قانون بیمه خسارت پرداختی را از متصدی حمل مطالبه نموده است بدلیل خود داری متصدی حمل از جبران خسارت بیمه گذار موضوع را به دادگاه محترم ارجاع نموده است .

کارشناس منتخب دادگاه در گزارش خود با اشاره به دلایل مندرج در گزارش خسارت مورد ادعا را در تعهد خوانده ندانسته است ، با توجه به اعتراض خواهان به گزارش کارشناس اخیر الذکر ، دادگاه محترم کارشناسی مجدد پرونده را به هیئت ۳ نفره کارشناسان زیر ارجاع نموده اند .

ب- نظریه کارشناسی
طبق مندرجات قبض انبار گمرک و راهنامه CMR محموله مورد بحث توسط متصدی حمل صحیح و سالم به گمرک غرب تهران ( مقصد مندرج در بارنامه ) تحویل شده است و خواهان مدارکی دال بر ورود خسارت به محموله در مسیر حمل از هلند به تهران ارائه ننموده است .

ضمنا طبق ماده ۳۰ شرایط کنوانسیون CMR در صورت وجود خسارات نامشهود مراتب می بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ تحویل کالا کتبا به متصدی حمل اعلام شود که در مورد محموله مذکور این امر نیز انجام نگردیده است .
با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر اینجانبان خوانده تعهدی در خصوص جبران خسارت در خواست خواهان ندارد .

بسمه تعالی
موضوع : کارشناسی پرونده شماره ۷۸/۷۰۶ ( ۷۸/۱۲۳۴) دادگاه عمومی تهران

با احترام
عطف به اخطاریه های صادره خطاب به این جانبان محمد هوشنگی و عبدالشکور زنوزی و حسین صحت در مورد کارشناسی پرونده فوق و در اجرای قرار مذکور در صورت جلسه پرونده محاکماتی بدین مضمون که ( کارشناسان منتخب با مطالعه محتویات پرونده و بازدید از محل متنازع فیه و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قضیه نظریه خویش را در خصوص میزان خسارات وارده و این که آیا خسارات وارده را طبق بیمه نامه تنظیمی فی ما بین طرفین بیمه ملزم بوده است پرداخت نماید یا خیر و دقیقا اعلام نمایند تا چه مبلغی بیمه از بابت موضوع متنازع فیه موظف به پرداخت بوده است.
به استحضار می رساند که این جانبان پس از مطالعه پرونده محاکماتی و بازدید از محل محروقه اسناد و مدارک مورد استناد طرفین دعوی را بررسی نموده و با مسئولان امر در هر دو شرکت فرهاد مهر ( خواهان ) و شرکت سهامی بیمه ایران ( خوانده ) مذاکرات لازم به عمل اوردیم . ذیلا نظر کارشناسی خود را به استحضار آن دادگاه محترم می رسانیم :

۱- گردش کار
الف – بیمه نامه
طبق اسناد و مدارک موجود نزد شرکت سهامی بیمه ایران ، شرکت مذکور به موجب بیمه نامه شماره ۱۰۱۷۴۷/۴۰۲۹/۲۲۸۴/۷۶ تاریخ صدور ۳۰/۵/۷۶ موجودی انبار اختصاصی شرکت فرهاد مهر ( خواهان ) واقع در جاده خاوران را شامل تایر و تیوپ چینی بمبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱/۶/۷۶ تا ۱/۶/۷۷ ( یکسال ) در مقابل اتش سوزی و انفجار و ساعقه طبق شرایط بیمه نامه های شناور بیمه کرده است .

 

توضیح این که در بیمه نامه های شناور ابتدا مبلغی به عنوان ارزش کالای مورد بیمه در بیمه نامه درج می گردد منتهی بیمه گذار موظف است هر زمان که میزان موجودی انبارچه از نظر مقدار و چه ارزش از مبلغ بیمه شده بیشتر یا کمتر شود میزان واقعی را به اطلاع بیمه گر برساند تا همواره از پوشش بیمه ای کافی برخوردار باشد .

متعاقب صدور بیمه نامه فوق در تاریخ ۱۰/۶/۷۶ بیمه گذار در خواست کرده که مبلغ بیمه شده از ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یابد که این تغیر طی الحاقی شماره ۱ بیمه نامه انجام شده است . سپس طی الحاقی شماره ۲ کالای بیمه شده موجود در انبار از تایر و تیوپ چینی به انواع و اقسام تایر و تیوپ سواری وانتی باری کشاورزی و راهسازی خارجی تغییر یافته است و بالاخره مبلغ بیمه شده به موجب الحاقی شماره ۳ از تاریخ ۱۷/۷/۷۶ از مبلغ ۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است در این جا اضافه می نماید که تاریخ صدور الحاقی اخیر ۲۱/۷/۷۶ یعنی روز وقوع اتش سوزی بوده منتهی با توجه به این که بیمه گذار در تاریخ ۵/۷/۷۶ درخواست افزایش سرمایه بیمه را نموده و در خواست وی در تاریخ ۷/۷/۷۶ در دفتر شرکت بیمه به ثبت رسیده تعهد بیمه گر در قبال افزایش سرمایه مورد تائید قرار گرفته و الحاقی مذکور صادر گردیده است .

علاوه بر بیمه نامه مذکور بیمه نامه دیگری نیز به نام این شرکت به شماره ۶۰۰۰۶۰/۴۰۲۹/۳۲۸۴/۷۵ در تاریخ ۱۵/۱۱/۷۵ صادر گردیده که مدت آن یک سال از ۱۵/۱۱/۷۵ تا ۱۵/۱۱/۷۶ بوده و مورد بیمه آن هم انواع تایر و تیوپ خارجی اتومبیل سواری ، وانتی ، باری ، صنعتی ، کاشورزی و راهسازی می باشد و محل مورد بیمه همان انبار موضوع بیمه نامه قبلی است . توضیح اینکه مبلغ بیمه شده این بیمه نامه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بوده که بعدا بموجب الحاقی شماره یک مبلغ بیمه شده به ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال کاهش یافته ضمن این که نام بیمه گذار نیز از شرکت فرهاد مهر به آقای قاسم فرهاد تغییر یافته است . تاریخ صدور این الحاقی ۱۵/۶/۷۶ می باشد .

ب- خسارت
در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ در انبار موضوع بیمه نامه های فوق آتش سوزی به وقوع پیوسته که مراتب در همان روز به بیمه ایران اعلام گردیده و بلافاصله کارشناسانی جهت بررسی علت و چگونگی وقوع حریف و اطلاع از کم و کیف خسارت به محل اعزام شده اند و متعاقب آن افراد دیگری در سمتهای کارشناس تعیین خسارت کارشناس تعیین علت حریف و حسابرس تعیین شده و به صورت گروهی مبادرت به تحقیق و بررسی همه جانبه و نهایتا براورد خسارت مورد تعهد بیمه گر نموده اند .

مهمترین اقدامات و اموری که در جریان رسیدگی کارشناسان بیمه گر و سازمان های دیگر صورت گرفته ودر جهت روشن شدن علت و چگونگی وقوع حریف و میزان خسارات وارده و ارزش موجودی قبل از آتش سوزی نقش تعیین کننده داشته به شرح زیر است :
۱- طی صورت جلسه تاریخ ۱۱/۸/۷۶ تعداد ۹۳۵/۱۰ حلقه لاستیک در اندازه های مختلف سالم به بیمه گذاران تحویل داده شده است .

۲- در پاسخ استعلام بیمه گر از سازمان اتش نشانی در خصوص علت حریق ، سازمان مذکور اعلام نموده که علت آتش سوزی عمدی و ناشی از ریختن مایعات قابل اشتعال بر روی لاستیکها بوده است
۳- کارشناسان بیمه در گزارش تاریخ ۲۰/۹/۷۶ خود اعلام نموده اند که با توجه به شمارش لاستیک ها و میزان خسارت وارده به بیمه گذار عمد نمی تواند از طریق بیمه گذار باشد . در واقع شرکت بیمه ایران قابل پرداخت بودن خسارت را از این نظر تائید کرده است .

۴- خسارت مورد مطالبه بیمه گذار بر اساس نامه شماره ۴۱۳/۷۶ تاریخ ۲۶/۹/۷۶ وی منضم به صورت ریز لاستیکهای خسارت دیده و سالم و ذکر بهای هر لاستیک مبلغ ۲۵۳/۲۸۲/۵۵۱/۱۶ ریال اعلام گردیده لکن در ذیل نامه اضافه شده که این مبلغ شامل کالاهای امانی نیز می باشد و در واقع بیمه گذار خسارت مورد ادعای خود را ۳۸۷/۲۱۱/۵۳۰/۱۵ ریال اعلام نموده است .

۵- طبق گزارش حسابرسان تعیین شده از طرف بیمه گر که با توجه به دفاتر بیمه گذار و اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر و صورت وضعیت لاستیک های وارده بیمه گذار و کاردکس انبار و بررسی های دیگر تنظیم گردیده موجودی قبل از حریق انبار محروقه شامل ۱۰۷۴۸۴ حلقه لاستیک مبلغ ۶۰۵/۵۴۲/۷۵۳/۱۱ ریال بوده است .

۶- طبق صورت جلسه تاریخ ۴/۱۰/۷۶ تنظیمی در بیمه ایران که نمایندگان بیمه گذار نیز ان را امضاء نموده اند مجموع لاستیک های سالم و سوخته و نیم سوخته ۶۲۷/۱۲۸ حلقه بوده است .
۷- بیمه گذار طی نامه شماره ۴۳۴/۷۶ تاریخ ۶/۱۰/۷۶ ارزش بازیافتی را ۰۰۰/۵۰۰/۲۰ ریال اعلام نموده و موافقت خود را با این مبلغ به اطلاع شرکت بیمه ایران رسانیده است .
۸- شرکت بیمه ایران بر اساس درخواست بیمه گذار و به دنبال بررسیهائی که ظرف چند ماه پس از تاریخ حادثه از جهات مختلف در راستای تعهدات خود طبق شرایط بیمه نامه و میزان موجودی کالا در زمان حریق و رقم قابل ملاحظه خسارات وارده و این که عمد متوجه بیمه گذار نبوده به عمل اورده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طور علی الحساب طی چک شماره ۴۰۷۵۷۷ تاریخ ۶/۱۱/۷۶ به بیمه گذار پرداخت کرده است .

۹- انجمن اسلامی صنف فروشندگان لاستیک تهران در پاسخ به نامه شماره ۲۰۴/۳/۹ تاریخ ۲۴/۱/۷۷ شرکت بیمه ایران قیمت انواع لاستیک های موجود در انبار بیمه گذار را طی نامه شماره ۲ تاریخ ۵/۲/۷۷ اعلام نموده و در نتیجه شرکت بیمه ایران با توجه به صورت جلسه تاریخ ۴/۱۰/۷۶ ( ردیف ۶ این گزارش ) ارزش موجودی قبل از حریق انبار را به مبلغ ۰۰۹/۴۰۰/۳۳۶/۱۳ ریال محاسبه نموده که مورد قبول بیمه گذار نیز قرار گرفته است .

۱۰- خسارت براورد شده توسط کارشناسان بیمه ایران بر اساس ارزش تعداد ۹۳۴/۱۱۶ حلقه لاستیک سوخته و آسیب دیده و با توجه به قیمت اعلام شده توسط انجمن اسلامی صنف فروشندگان لاستیک و کسر بازیافتی ها مبلغ ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ ریال می باشد که این رقم نیز مورد تائید بیمه گذار قرار گرفته است .

۱۱- بیمه ایران یک بار میزان خسارت فوق را که مبلغ ۱۰۴۷۵۲۳۵۷۷۸ ریال می باشد به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه که می گوید : ( در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود ) با توجه به این که ارزش قبل از حریق کالای موجود در انبار ۱۳۳۳۶۴۰۰۰۰۹ ریال و مبلغ بیمه شده هر دو بیمه نامه ۶۱۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال بوده به ۴۸۵۱۰۱۳۴۷۵ ریال تقلیل داده و یک بار نیز به استناد ماده ۱۳ قانون بیمه در رابطه با کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار که می گوید :

( ….. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت ) با تمسک به این نکته که محل مورد بیمه انبار عمومی بوده لکن بیمه گذار ان را انبار اختصاصی معرفی نموده و این امر اظهار خلاف واقع محسوب می شود قاعده نسبی حق بیمه اعمال نموده که در نتیجه خسارت قابل پرداخت از مبلغ ۴۸۵۱۰۳۴۷۵ ریال به نصف تقلیل یافته است . توضیح این که نرخ حق بیمه انبار عمومی ۴ و انبار اختصاصی ۲ در هزار در نظر گرفته شده است .

۱۲- سرانجام پس از انجام محاسبات فوق و افزودن مبلغی بابت هزینه های کارگری کل خسارت مربوط به هر دو بیمه نامه مبلغ ۲۴۶۶۵۳۲۱۱۶ ریال محاسبه شده و قابل پرداخت تشخیص داده شده که چون این مبلغ کمتر از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال علی الحساب پرداختی بیمه ایران می باشد بیمه ایران مبلغ ۳۳۴۶۷۸۸۴ ریال ما به التفاوت آن را از بیمه گذار مطالبه نموده است ف لکن بیمه گذار که خود را محق به دریافت کل خسارت یعنی مبلغ ۱۰۴۷۵۲۳۵۷۷۸ ریال میداند و از مراجعات و مکاتبات خود با بیمه ایران نتیجه ای نگرفته مبادرت به طرح دعوی در دادگستری نموده و طی دادخواست تقدیمی به دادگاه مبلغ ۷۹۷۵۲۳۵۷۷۸ ریال دیگر به انضمام هزینه های دادرسی و غیره از خوانده مطالبه نموده است .

۲- نظریه کارشناسی
با توجه به انچه فوقا به استحضار رسید کل خسارت وارد به موجودی انبار محروقه در ارتباط با بیمه نامه های شماره ۱۰۱۷۴۷/۷۶ ( شرکت فرهاد مهر ) و ۶۰۰۰۶۰/۷۵ ( آقای قاسم فرهاد ) مبلغ ۱۰۴۷۵۲۳۵۷۷۸ ریال و ارزش قبل از حریق محتویات انبار ۱۳۳۳۶۴۰۰۰۰۹ ریال بوده است و این ارقام مورد قبول طرفین دعوی می باشد ، اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار اعمال دو قاعده نسبی است . یکی قاعده نسبی سرمایه بیمه و دیگری قاعده نسبی حق بیمه

۱- در مورد قاعده نسبی سرمایه بیمه این موضوع قابل توجه است که بیمه نامه انبار مورد بحث ( شرکت فرهاد مهر ) به صورت شناور (اظهار نامه ای ) صادره گردیده که هدف از ان این است که چون در طول مدت بیمه میزان موجودی کالا در انبار کم و زیاد می شود همواره میزان واقعی موجودی تحت پوش بیمه قرار داشته و در صورت وقوع حادثه خسارت واقعی پرداخت گردد منتهی شرط برخورداری از پوشش کافی این است که بیمه گذار نیز وظایفی را که بیمه گر برای او تعیین کرده انجام دهد و این وظایف در بند ۱-۱ شرایط مخصوص بیمه نامه بدین صورت مقرر گردیده که : ( بیمه گذار موظف است سقف پوشش بیمه ای مورد نیاز خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه را در ابتدا معین نماید . معهدا هر گاه ارزش موجودی از مبلغ بیمه مربوط تجاوز کند ،

بیمه گذار جهت برخورداری از پوشش کافی می بایست در خواست کتبی افزایش مبلغ بیمه را به بیمه گر تسلیم نماید …. ) ضمن این که اضافه شده که افزایش مذکور موکول به پذیرش درخواست بیمه گذار از جانب بیمه گر و صدور الحاقی مربوط خواهد بود . منتهی در تبصره این بند نیز امده است که بیمه گر در صورت عدم پذیرش مراتب را ظرف مدت دو روز اداری به بیمه گذار اعلام خواهد نمود . در این بند برای اعلام افزایش موجودی ضرب الاجل تعیین نشده لکن در بند ۲ شرایط مذکور قید گردیده که بیمه گذار موظف است میانگین موجودی واقعی هر ماه را بر اساس مستندات معتبر محاسبه و حداکثر تا دهم ماه بعد به بیمه گر اعلام نماید در غیر این صورت مبلغ بیمه شده مبین حداکثر تعهد بیمه گر خواهد بود .

در مانحن فیه اخرین اظهار نامه بیمه گذار ( قبل از اتش سوزی ) در تاریخ ۵/۷/۷۶ یعنی یک ماه بعد از تاریخ صدور بیمه نامه ارسال شده که طی ان میزان موجودی به مبلغ ۶۰۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته و به موجب الحاقی شماره ۳ تائید شده است . بیمه گذار برای ارسال اظهار نامه بعدی تا دهم ماه بعد یعنی ۱۰/۸/۷۶ مهلت داشته لکن در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ انبار طعمه حریق شده بنابراین با توجه به فلسفه وجودی بیمه نامه های شناور که هدف از آن این است که همواره میزان واقعی موجودی تحت پوشش بیمه باشد ( مشروط بر این که بیمه گذار وظایف خود را انجام داده باشد ) مقدار و ارزش موجودی زمان حریق حداکثر میزان مورد تعهد بیمه گر می باشد نه مبلغ اظهار نامه قبلی زیرا در غیر این صورت بیمه نامه شناور مفهوم خود را از دست می دهد .

در واقع اگر قرار باشد هر زمان که موجودی افزایش پیدا کرد بیمه گذار اعلام نماید و بیمه گر الحاقی صادر کند و تعهد بیمه گر از تاریخ صدور الحاقی باشد دیگر نیازی به بیمه نامه شناور نیست زیرا در بیمه نامه های معمولی و غیر شناور این کار انجام می شود در حالیکه در بیمه نامه های شناور همواره میزان موجودی در فاصله دو اظهار نامه ماهانه تحت پوشش بیمه می باشد مشروط بر این که هر اظهار نامه ای حداکثر تا دهم ماه بعد ارسال شده باشد . بنابراین چون در این جا قبل از ضرب الاجل ارسال اظهار نامه بعدی انبار طعمه حریق شده همان میزان موجودی قبل از حریق یعنی ۱۳۳۳۶۴۰۰۰۰۹ ریال که طبق اسناد و مدارک مثبته محاسبه شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته حداکثر تعهد بیمه گر میباشد و لذا اعمال قاعده نسبی سرمایه بیمه محمل حقوقی ندارد .

۲- و اما در رابطه با اعمال قاعده نسبی حق بیمه نیز به نظر این جانبان دلیل موجه و قابل قبولی از جانب بیمه گر ارائه نشده است زیرا صرف این که چند نفر دیگر در انبار مورد بحث کالا داشته اند وضعیت انبار را که ملک اختصاصی بیمه گذار می باشد از حالت اختصاصی به عمومی تبدیل نمی کند . زیرا انبار عمومی محلی است که تحت این نام شناخته شده و ضوابط خاصی در زمینه ورود و خروج کالا و حقوق انبار داری و غیره در ان حاکم می باشد و معمولا کالاهائی که انبار عمومی نگهداری می شود از انواع مختلف بوده احتمال ریسک انها به علت این تنوع و رفت و امد زیاد افراد در انبار افزایش می یابد و روی این اصل نرخ حق بیمه ان بیش از انبار اختصاصی است .

لکن انبار مورد بحث وی‍ژگیهای انبار عمومی را ندارد بلکه یک انبار اختصاصی تلقی می گردد که عمدتا کالای متعلق به بیمه گذار در ان نگهداری می شود و کالاهای متعلق به افراد دیگر نیز از نوع لاستیک و نگهداری انها به صورت امانی بوده است . مضافا این که کارشناس بیمه گر در زمان صدور بیمه نامه از انبار بازدید کرده و در گزارش خود عنوان ان را انبار اختصاصی قید نموده است و چنانچه انبار عمومی بود کارشناس بیمه گر متعرض موضوع می شد و بیمه گر به عنوان انبار اختصاصی ان را بیمه نمی کرد بنابراین از این نظر نیز اعمال قاعده نسبی حق بیمه قابل توجیه نیست .

علیهذا با توجه به مراتب فوق به نظر این جانبان خسارت وارد به موجودی انبار بیمه گذار بمبلغ ۱۰۴۷۵۲۳۵۷۷۸ ریال که این رقم مورد تائید طرفین دعوی می باشد وفق شرایط بیمه نامه های صادره کلا قابل پرداخت خواهد بود که از این مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال قبلا به صورت علی الحساب پرداخت شده و بقیه ان بمبلغ ۷۷۸/۲۳۵/۹۷۵/۷ ریال تهدید بیمه گر می باشد . بدیهی است بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه اضافی با توجه به افزایش سرمایه بیمه خواهد بود .

بسمه تعالی
موضوع کارشناسی پرونده شماره ۸۴/۵۱/۱۸۲۵

الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه دانا در تاریخ ۲۱/۶/۸۲ طی بیمه نامه بدنه به شماره اتومبیل شماره ۱۳۱ ق ۸۵-تهران ۱۱ خودرو پژو سال ساخت ۱۳۸۲ را به مدت یکسال جهت کارخانجات سهامی ارج در مقابل خطرات اصلی حادثه ، آتش سوزی دزدی کلی و پوشش های تکمیلی بشرح مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بیمه بدنه می نماید نماینده بیمه گذار ( راننده هنگام حادثه ) در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۲ به شرکت سهامی بیمه دانا مراجعه و اعلام می نماید که در ساعت ۰۰/۱۲ ظهر روز ۱۰/۱۰/۸۲ خود روز مذکور را به تعمیر گاه مجاز پژو مراجعه نموده و سوئیچ خودرو را به کارگر تعمیرگاه تحویل داده است . لیکن کارگر مذکور پس از عزمیت با خودرو به محل تعمیرگاه مراجعه ننموده است . به همین دلیل موضوع به مراجع انتظامی و قضایی ارجاع داده شده است .

بیمه دانا پس از بررسی موضوع به بیمه گذار اعلام نموده است با توجه به تاخیر در اعلام خسارت و اینکه موضوع از مصادیق خیانت در امانت است لذا تعهدی در قبال جبران خسارت ندارد به همین دلیل بیمه گذار موضوع را به ان دادگاه محترم ارجاع می نماید . کارشناس اولیه منتخب دادگاه در گزارش خود خواهان را مستحق دریافت خسارت ناشی از سرقت خودرو به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال با کسر فرانشیز مندرج در شرایط خصوصی بیمه دانا داشته است .
متعاقب اعتراض خوانده ( شرکت سهامی بیمه دانا ) به نظر کارشناس اول آن دادگاه محترم هیات کارشناسی پرونده مذکور را تعیین نموده اند .

ب – نظریه کارشناسی
۱- یکی از دلایلی که خوانده ( شرکت سهامی بیمه ایران) در خصوص غیر قابل پرداخت بودن خسارت به خواهان اعلام نموده است این موضوع می باشد که خواهان خسارت را پس از ۳۴ روز به شرکت بیمه اطلاع داده است .

با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه مذکور مدت معینی برای اعلام خسارت تعیین نگردیده است و فقط در ماده ۱۷ شرایط عمومی بیمه نامه ذکر شده بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از خسارت فورا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گذار نیز با اعلام خسارت به مراجع انتظامی و قضایی موضوع را به بیمه گر نیز اطلاع داده است و خصوصات ارزیاب اعلام خسارت به بیمه گر پس از حدود ۳۴ روز از تاریخ حادثه ، خسارتی متوجه بیمه گر نمی شود لذا به نظر اینجانب موضوع اخیر الذکر نمی تواند دلیلی برای عدم پرداخت خسارت بیمه گذار باشد
۲- در بیمه نامه مذکور خطر سرقت کلی خودرو بیمه گردیده است و مواردی از قبیل خیانت در امانت تحت پوشش نمی باشد لاکن با عنایت به نظر ریاست محترم شعبه ( ۱۶۰۵) مجتمع قضایی ویژه امور جنایی خطاب به اداره اگاهی که موضوع سرقت مورد تایید قرار گرفته است .

 

در صورت تایید نظریه مذکور توسط ان دادگاه محترم خوانده ( شرکت سهامی بیمه دانا ) می بایستی ( پس از انتقال اسناد مالکیت خودروی مذکور توسط خواهان به خوانده ) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال به عنوان خسارت پس از کسر ۲۰ % فرانشیز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را خواهان ( بیمه گذار ) پرداخت نماید.
بنابراین خالص مبلغ خسارتی که خوانده ( شرکت سهامی بیمه دانا ) می بایستی به خواهان ( بیمه گذار ) بپردازد مبلغ ( ۰۰۰/۰۰۰/۸۸) خواهد بود.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید بهشتی

با احترام :
در اجرای دستور مورخ ۱۰/۵/۷۹ آنچنان در پرونده کلاسه ۲۲۲/۷۸-۷۰۶ موضوع بررسی میزان طلب و مبلغ خسارات وارده ناشی از آتش سوزی در انبار لاستیک شرکت فرهاد مهر واقع در خیابان خاوران بعد از پاسگاه انتظامی جنب چلوکبابی فرهاد به استحضار عالی میرساند :
در روزهای ۱۶ و ۱۸ و ۲۹/۵/۷۹ در دفتر آن دادگاه پرونده ای که بیش از پانصد برگ میباشد مطالعه و مورد مداقه قرار گرفت و در روز ۱۹/۵/۷۹ به همراه نماینده خواهان ( شرکت فرهاد مهر ) به محل ایشان مذکور مراجعه و از قسمتهای مختلف آن بازدید و بررسی گردید ، از آثار بجا مانده از حریق و لاستیکهای حرارت دیده موجود و همچنین مسائل ایمنی ان برسیهای لازم بعمل امد فیلم ویدئوئی و عکسهای گرفته شده از حریق که وسیله خواهان ارائه شده بود مشاهده شد و اسناد و مدارک طرفین دعوا مطالعه و ملاحظه گردید ، اینک با توجه به کلیه اقدامات انجام شده نظریه کارشناسی اعلام میگردد:

۱- چگونگی و موقعیت محل آتش سوزی
حریف در یک انبار محصور و روباز به مساحت تقریبی ده هزار متر مربع بوجود امده که اثار و بقایای ان بر روی زمین و لاستیکهای حرارت دیده که در سه کوپه بزرگ باقمیانده بود ملاحظه شد .
انبار مورد بحث دو درب ورود و خروجی ماشین رو داشته و از نظر وجود وسائل ایمنی و پیشگیری از حریق دارای یک منبع زیر زمینی آب به گنجایش حدود ۰۰۰/۳۰ لیتر و دو دستگاه مخزن فلزی هر یک به گنجایش نزدیک به ۸۰۰۰ لیتر در پشت بام اطاق نگهبانی ساختمان سرایدار مستقر شده است بعلاوه بر روی دیوار طرف شرق و غرب انبار و به فاصله معین در هر طرف دستگاه خاموش کنندهای دستی پودر گاز ۶ کیلوئی نصب گردیده است .
در روز بازدید مقدار قابل توجهی از انواع لاستیکهای سواری – وانتی – باری و کشاورزی در کوچه های متعدد به هم چیده شده بود . در برخی قسمتهای کف انبار بقایای خرده سیمان ذوب شده داخل لاستیکها بجا مانده بود .
در فیلم ویدئوئی و عکسهای گرفته شده پس از حریق مشخص گردید که مقادیر فراوانی از انواع لاستیکهای سوخته و نیم سوخته در هنگام حریق در سطح وسیعی از انبار وجود داشته که بیشتر آنها خسارت دیده است .

۲- اسناد و مدارک و قرار دادهای طرفین دعوی
۱- در قرار داد بیمه نامه شماره ۱۰۱۷۴۷/۴۰۲۹/۳۲۸۲/۷۶ مورخ ۳۰/۵/۷۶ شرکت بیمه ایران ، موجودی انبار شرکت فرهاد مهر را که شامل انواع تایرو تیوپ های متعدد بوده جمعا به مبلغ پانصد و بیست میلیون تومان قبال خسارت اتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار داده و در بند ۳ بیمه نامه مذکور قید شده که این بیمه نامه تابع شرایط بیمه های شناور میباشد در نتیجه خواهان همه ماهه میزان موجودی انبار خود را به بیمه گر شرکت بیمه اعلام و تقاضای کاهش و یا افزایش سرمایه و صدور بیمه نامه و یا الحاقیه مجدد را می نماید .از جمله در الحاقیه شماره ۳ مورخ ۵/۷/۷۶ به شماره ۲۶۰/۷۶ خواهان شرکت فرهاد مهر افزایش سرمایه مورد بیمه را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۹/۶ ریال معادل ( ششصد و نه میلیون و نهصد هزار تومان ) از شرکت بیمه ایران درخواست می کند و طبق گزارش موجود ، مدیریت بیمه های آتش سوزی طی نامه شماره ۴۷۰/۳/۹-۱۶/۱۰/۷۶ از دفتر حقوقی و امور دادهای بیمه ایران استعلام می کند که : ( الحاقی مذکور در تاریخ ۱۷/۷/۷۶ آنالیزه شده و در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ اعلام و صادر می گردد و دفتر حقوقی در پاسخ آن اعلام میدارد : از انجا که تبصره مندرج در ذیل همان بند بیمه گر مکلف نموده که در صورت عدم پذیرش تقاضای بیمه گذار مراتب را ظرف دو روز اداری اعلام نمایند ولی از طرف مدیریت بیمه اتش سوزی بعلت مشکلات اداری پاسخی داده نشده بدین ترتیب شرکت بیمه در اصل تقاضا افزایش مبلغ بیمه را پذیرفته است . لذا بنظر این دفتر ورقه الحاقیه شماره ۳ مبنی بر افزایش مبلغ بیمه معتبر و تعهدات شرکت مبلغ مندرج در ودقه مذکور خواهد بود .

بنابراین با توجه به نظریه قاطع دفتر حقوقی مسلم میگردد که تقاضای مذکور مورد تائید بیمه ایران قرار گرفته و بیمه ایران باید بدون هیچ عذر و بهانه ای خسارت وارده به خواهان را پرداخت نماید .
۲- در صورتجلسه ها و گزارشهای متعدد شرکت بیمه ایران به صراحت اعلام نموده که میزان کل خسارات وارده به بیمه گر بیش از ده میلیارد ریال میباشد از جمله نامه بشماره (۴۲۱/۳/۹-۱۸/۱۰/۷۶) و در دنبال ان اظهار داشته اند که رقم دقیق آن پس از تکمیل گزارش کارشناسان مشخص خواهد شد.
۳- در گزارش مورخ ۲۲/۴/۷۷ بازرسان دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور چنین امده حسابرس شرکت بیمه ایران پس از وقوع حریق در محل شرکت فرهاد مهر مستقر و ضمن برسی اسناد و مدارک امور مالی و مردم به وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده گزارش مشروحی از ۱۸ فقره اعتبار اسنادی گشایش که در زمینه ورود لاستیک داده اند حاکی از آن است که تعداد ۴۸۴/۱۰۷ حلقه لاستیک در انبار مذکور موجود بوده است.

۴- در گزارش ۹ صفحه ای سه نفر از نمایندگان بیمه ایران به رئیس اداره کل نظارت بر خسارت آتش سوزی شماره ۷۴۲/۳/۹-۲۹/۹/۷۶ که یک روز پس از حریق ۲۲/۷/۷۶ نمایندگان بیمه به محل انبار مذکور مراجعه لاستیک موجود را شمارش و قیمت گذاری نموده ، اعلام داشته اند با توجه به موارد فوق موجودی قبل انبار شرکت فرهاد مهر در محل مورد بیمه با تعداد ۴۸۴/۱۰۷ حلقه لاستیک و مبلغ خسارت ۶۰۵/۵۴۲/۵۳ میلیارد ریال می باشد .

۵- در صورتجلسه مورخ ۴/۱۰/۷۶ که به امضاء پنج نفر از نمایندگان و کارشناسان بیمه ایران سه نفر از نمایندگان خواهان ( شرکت فرهاد مهر ) رسیده جمع کل لاستیکهای خسارت دیده ( اعم از سوخته و حرارت توزین شده از طریق سیم های بید لاستیک و لاستیکهای سایز بزرگ ، جمعا به تعداد ۹۹۹/۱۰۵ لاستیک مورد تائید و امضاء طرفین دعوی قرار گرفته است که این تعداد مبنای نظر کارشناسان بیمه پس از محاسبه خسارت ارزش آنها را بیش از ده میلیارد ریال تائید و تعیین نموده اند .

۶- در گزارش مورخ ۲۲/۱۰/۷۶ به شماره ۱۹۸۸/۱۱ کمیته فنی شورا و دبیر شورای فنی شرکت به مدیر عامل بیمه ایران مجدد و بطور صریح خسارات وارده به بیمه گذار ( شرکت فرهاد مهر ) را بیش از ده میلیارد ریال تعیین و در ان گزارش تائید نموده اند که چون مبلغ خسارت بیش از ده میلیارد ریال می باشد لذا پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بطور علی الحساب از نظر این شورا بلامانع است.

از مفهوم جمله بالا چنین استنباط می شود که میزان کل خسارت وارده بیش از ده میلیارد ریال بوده که به وسیله ایران به خواهان پرداخت میشده لیکن بدون توجه به تقاضای مکرر خواهان بیمه ایران نزدیک به گذشت سه سال به تعهد خود طبق قرار داد عمل نکرده و طفره رفته است .

۳- نتیجه و نظریه کارشناسی
با توجه به مندرجات پرونده امر – بررسی اسناد و مدارک طرفین دعوی بازدید و معاینه حریف و فیلم و بررسی تعداد ۴۸ قطعه عکسهای موجود و با عنایت به موارد معروضه فوق ، گرچه خواهان تعداد سیکهای دیده خود را بر اسسا نظریه مورخ ۱۰/۱۱/۷۷ کارشناسی رسمی دادگستری در پرونده کلاسه ۸۰۱/۷۷-۲۱۲۶ که ۰۰۰/۱۳۰ حلقه و ارزش کل انها را بالغ بر دوازده میلیارد ریال تعیین و درخواست دریافت ان مبلغ را نموده است و اگر چه کارشناسان بیمه ایران در گزارشهای مختلف خود مبلغ کل خسارات وارده به خواهان ( شرکت فرهاد مهر ) را یکجا بیش از ده میلیارد و یکجا بیش از یازده میلیارد ریال تعیین و تائید نموده اند .

 

اما صرفنظر از ادعاهای طرفین دعوی انچه که پس از بررسیهای همه جانبه برای اینجانب محقق و مسلم شده اینکه تعداد لاستیکهای خسارت دیده خواهان در انواع مختلف کلا یکصد و پنجهزار و نهصد و نود و نه عدد ۹۹۹/۱۰۵ بوده که پس از محاسبه ارزش کل آنها مبلغ ده میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و سی پنج هزار و هفتصد و هفتاد تومان و هشت ریال ۷۷۸/۲۳۵/۴۷۵/۱۰ می باشد که این مقدار مبلغ واقعی کل خسارات وارده و طلب خواهان بدون محاسبه مدت تاخیر پرداخت بوده است .

از طرفی با توجه به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان وسیله شرکت بیمه ایران به طور علی الحساب به خواهان لذا بقیه میزان خسارت و طلب خواهان مبلغ هفتصد و نود و هفت میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت تومان و هشت ریال ۸/۵۷۷/۵۲۳/۷۹۷ می باشد که لازم است وسیله خوانده (شرکت بیمه ایران ) به خواهان ( شرکت فرهاد مهر ) پرداخت گردد.
ضمنا استدعا دارد مقرر فرمائید دستمزد توزیع شده به اینجانب پرداخت و با توجه به صرف وقت زیاد و مراجعه مکرر به دادگاه و محلهای متعدد و با عنایت به ماده ۱۲ از فصل اول مقررات عمومی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب شماره ۱۴۵۸۲- مورخ ۸/۱/۷۴ ریاست محترم قوه قضائیه دستور فرمائید بقیه دستمزد کارشناسی را بمبلغ هفتصد و شصت و پنجهزار تومان ۷۶۵۰۰۰ دیگر به اینجانب پرداخت نمایند .

بسمه تعالی
موضوع پرونده شماره ۲۰/۸۳/۱۵۱۱۰۰۱

الف – چگونگی گردش پرونده
بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حامد بار حمل محمولات ایران خودرو را به عهده داشته است کالای مورد اشاره ۶ دستگاه سواری پژو RD بوده که از تهران به جیرفت حمل گردیده محموله پس از رسیدن به قصد به علت اینکه اسناد و مدارک اتومبیل ها مفقود گردیده توسط نمایندگی ایران خودرو تحویل گرفته نشد و عددست به تهران گردیده که طبق اظهار نظر مدیریت شرکت حمل و نقل ( خواهان ) پس از مراجعه به شرکت حمل و نقل شاهرخ بار جیرفت بموجب دریافت بارنامه شماره ۱۵۲۳۶۳ مورخ ۲۵/۹/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال تحت پوشش بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل قرار گرفته که در تاریخ ۲۶/۹/۸۳ ساعت ۴۵ : ۲ کامیون در محور ماهان کرمان واژگون گردیده و هر ۶ دستگاه پژو RD دچار خساراتی گردیده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 147 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد