گزارش کار اموزی دراداره برق

Word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کار اموزی دراداره برق

۱-۱: تاریخچه صنعت برق در استان کردستان
تولید واستفاده از برق در سال ۱۳۲۶ بانصب دو دستگاه مولد ۱۲۵ کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال ۱۳۳۰ بکلی از بین رفت ومجددا در سال ۱۳۳۲ با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل فعلی شرکت دو دستگاه مولد۱۵۰ کیلوواتی تحت پوشش شرکت روشنایی آغاز به کارنموده ودر همین

تاریخ اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردیدتوسعه تاسیسات ومولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۴۵ تاسیسات وتشکیلات اداره برق شهر به برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردیدوبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی واقدامات وسیعی جهت ایجادوگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت به طوریکه در سال ۱۳۶۱ پست ۶۳/۲۰ شهرستان قروه ازطریق

خط ۶۳ کیلوولتی همدان-قروه ومتعاقب آن در سال ۱۳۶۵ از طریق خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت همدان -سنندج پست ۲۳۰/۶۳ سنندج به بهره برداری رسید. در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه ۱۳۷۱ زیر نظر

برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.در حال حاضرتامین برق استان کردستان از طریق شبکه سراسری واز سه محور همدان آذربایجان وکرمانشاه توسط خطوط انتقال ۲۳۰ ۱۳۲و۶۳ کیلوولت انجام می گیرد

۲-۱: اهداف شرکت
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان(سهامی خاص) شرکتی است خدماتی که خدمات توزیع وفروش انرزی الکتریکی را برعهده دارد ودرعرصه ارائه این خدمات ملزم به اجرای دستورالعملهای برق منطقه ای غرب وبخشنامه ها واستانداردهای وزارت نیرو می باشد. هدف شرکت ارائه خدمات توزیع وفرو انرزی الکتریکی به مشتریان با نگرش جلب رضایت هرچه بیشتر آنان ودر این راستا بهبود مستمر فرآیندها در عرصه فعالیت خود می باشد.برای رسیدن به این هدف مدیریت شرکت خط مشی خود رامبتنی بر اصول ذیل تعیین واعلام مینماید:
• ۱-ارائه خدمات با کیفیت مطلوب برابر استانداردهاوضوابط وزارت نیرو توسط پرسنل وتامین کنندگان شرکت درمکان وزمان تعهد شده به مشتری.
• ۲- بهره گیری ازنیروی انسانی متعهد ومتخصص وارتقاء سطح دانش وتخصص ومهارت آنها با آموزش پیگیر وبر اساس یافته های نوین علمی وفنی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان

• ۳-بهره گیری از فن آوریهای جدید وتجهیزات مناسب در جهت ارتقاءسیستمهای کاری -به روز وبهینه نمودن تاسیسات وشبکه های توزیع برق وحرکت به سمت ((خاموشی صفر))
• ۴-حرکت در راستای گسترش فرهنگ ایمنی به منظور خفظ منابع نیروی انسانی وتاسیساتاعم از درون وبرون سازمانی
مدیریت شرکت براین عقیده است که اجرای این خط مشی با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 عملی می گردد وبا بهبود مستمر نشئت گرفته ازآن حرک

ت به سوی مدیریت کیفیت فراگیر ادامه می یابد.
مدیریت عامل شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به استقرارو استمرار این سیستم خود را متعهد دانسته و ازکلیه همکاران انتظار دارد که همکاری همدلی وهمفکری صمیمانه ومجدانه در این راستا حرکت نمایند.

شرکت توزیع برق استان کردستان دارای ۹ شهرستان وابسته است که به عنوان واحد های صف نسبت به توزیع و فروش انرژی برق فعالیت می نماید:
• شرح وظایف دستگاهها و واحدهای وابسته
• معرفی واحدهای وابسته
o مدیریت برق شهرستان سنندج
o امور برق شهرستان سقز
o قسمت برق شهرستان بانه
o قسمت برق شهرستان کامیاران
o قسمت برق شهرستان مریوان
o قسمت برق شهرستان بیجار
o قسمت برق شهرستان دهگلان
o قسمت برق شهرستان قروه

o قسمت برق شهرستان دیواندره

۳-۱: قوانین و مقررات

• آئین نامه های اجرائی قوانین بودجه
• آئین نامه های تکمیلی تعرفه های برق
• دستورالعملهای بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع
• مجموعه دستورالعملهای بهره برداری
• آئین نامه معاملات
• قانون تجارت
• استانداردهای شبکه های توزیع

• بولتن شاخصها و اهداف برنامه پنجساله چهارم
• استانداردهای ایمنی
• استاندارد تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق
• اهداف و برنامه های راهبردی پنجساله بخش توزیع
• طرح رشد و ارتقا مدیران
• نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو
• قانون مالیتهای مستقیم
• قانون کار
• قانون تامین اجتماعی

۴-۱: سیاستهای کلی شرکت در دو محور

• خط مشی کیفیت با نگرش مشتری مداری و بهبود مستمر در خدمات قابل ارائه به مشتریان و بهره گیری از فن آوری های جدید در راستای کاهش زمان ارائه خدمت و افزایش کیفیت و دقت خدمات ارائه شده به متقاضیان و مشتریان شرکت .
• وظایف کلی شامل :
۱-خدمات قابل ارائه
۱-۱-برقراری انشعاب زیر و بالای ۳۰ کیلو وات
۱-۲-فروش انرژی الکتریکی
۱-۳-خدمات پس از فروش(افزایش/کاهش آمپراژ و قدرت ، جابه جایی داخلی ، اصلاح صورت حساب ،
قرائت لوازم اندازه گیری ، تفکیک و ادغام انشعابات ، برچیدن دائم انشعاب ، تعویض لوازم اندازه گیری)
۲- طیف مشتریان
۱-۲- متقاضیان
۲-۲- مشترکین
۲-۳- ارباب رجوع
• معرفی گواهینامه های ملی و بین اللملی
۳-۱-گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-1994
3- -2گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-2000

۵-۱: چارت سازمانی

۶-۱: وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی ۸۴ و ۸۵ به شرح زیر بوده است:

کارکنان دائم (نفر) کارکنان موقت (نفر) جمع
سال ۱۳۸۵ ۳۸۸ ۶۲ ۴۲۰

که پستهای مصوب در سال مالی ۸۱ به ترتیب زیر در قسمتهای مختلف قرار دارند:

مدیریت برق شهرستان سنندج ۱۰۱ نفر امور برق شهرستان سقز ۴۹ نفر
قسمت برق شهرستان مریوان ۳۹ نفر قسمت برق شهرستان قروه ۴۲ نفر
قسمت برق شهرستان بیجار ۴۰ نفر قسمت برق شهرستان بانه ۳۴ نفر
قسمت برق شهرستان کامیاران ۲۵ نفر قسمت برق شهرستان دیواندره ۲۲ نفر

معاونت فنی و برنامه ریزی ۴۰ نفر رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل ۱ نفر
کارشناس حقوقی ۱ نفر کارشناس روابط عمومی ۱ نفر
حسابرس داخلی ۱ نفر مشاور ۱ نفر
مدیر عامل ۱ نفر دفترنظارت برخدمات مشترکین وفروش ۵ نفر
اداره حراست ۱۳ نفر

لازم به ذکر است که این تعداد پستهای مصوب سازمانی شرکت می باشند که بالغ بر ۴۹۴ نفر می باشد که از این تعداد با توجه به اطلاعات موجود تعداد ۳۷۴ پست سازمانی پر و اشتغال شده و مابقی خالی می باشد، که به طور متناوب در هرکدام از شهرستانها و حوزه ستادی تقسیم شده است.
حوزه تساوی قسمتی از شرکت نیروی برق استان کردستان است که کلیه اقدامات و فعالیتهای شهرستانهای تابعه شرکت توزیع با این حوزه ارتباط دارند.
و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستن به صورت پیوست شماره (۱) ارائه می گردد.

۷-۱: نوع محصولات تولیدی یا خدمات
فعالیت اصلی شرکت طبق اسانامه مصوب به شرح زیر می باشد:
 توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید و فروش کلی و جزئی برق.
 ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات نیروی برق کلیه نقاط در حوزه عمل شرکت.
 انجام کلیه خدمات وامور مربوط به بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه ها و تأسیسات نیروی برق.
 سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی که با مقاصد شرکت ارتباط داشته باشد.
 انجام هر گونه معاملات بازرگانی و هملیاتی کع برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

۸-۱: شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات ارائه شده
شرکت توزیع برق کردستان جزء شرکتهای بخش خصوصی می باشد که دارای ۲۵۰۰ سهم که به صورت سهامی خاص اداره می گردد و از قانون تجارت پیروی می نماید.
نحوه خدمات دهی آن بدین شرح است که برق را از منابع تولید برق (نیروگاه) تحویل گرفته و کار توزیع آن را به عهده دارد که به صورت درصدی کارمزد اخذ می نماید و همچنین کار نگهداری شبکه برق نیز که کلیه تأسیسات مربوط به برق منطقه ای غرب می باشد را به عهده دارد که هر سال به

صورت کارمزدی برای نگهداری و تعمیر و تعویض و تجهیز آن با برق منطقه ای غرب قرارداد می بندد و نسبت به فروش انشعاب برق و توزیع برق بین مردم اقدام می نماید وکار شرکت توزیع برق استان کردستان خدمات عمومی بوده و زیر نظر سازمان توانیر که خود آن نیز از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشد، قرار دارد.
و برق تولیدی ازنیروگاه های مبدأ به صورت مگابایت خارج می شود که قابل مصرف (به علت بالا بودن قدرت) نیست. با ایجاد ترانسفورماتورهای کاهنده به ولت و در نهایت پستهای شهری به

صورت آن در اختیار مردم قرار می گیرد و شرکت توزیع نیروی برق با ایجاد سه پست در اطراف شهر سنندج و سایر شهرستانهای استان به تفوت هر شهرستان یک یا دو پست نسبت به توزیع برق اقدام می نماید و از یک نیروگاه قدیمی واقع در سنندج پایین تر از شهرک کشاورز به عنوان کمکی استفاده می نماید.

فصل دوم – ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:

۱-۲: موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
همان طوری که در پیوست شماره ۱ نشان داده شد، در چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، واحد مالی و پشتیبانی کارهای مربوط به حسابداری و فعالیتهای مالی و اعتباری شرکت در این واحد انجام می گیرد، و معاونت مالی و پشتیبانی دارای مجموعه ها یا به عبارتی قسمتهای زیر می باشد:
الف. محصول خدمات دفتری و تایپ (۱)
ب. امور کارکنان و خدمات عمومی (۲۹)
ج. امور تدارکات و انبارها (۱۶)
د. امور مالی (۲۰)

در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی ۶۷ پست سازمانی مصوب وجود دارد که از این تعداد پست مصوب تعداد ۲۰ پست سازمانی در اختیار قسمت امور مالی قرار دارد.
و معاونت مالی و پشتیبانی از نظر چات سازمانی و زیر مجموعه های مرتبط با آن به صورت زیر تحت عنوان پیوست شماره (۲) ارائه می گردد.

پیوست فصل دوم:شماره یک

و یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی، امور مالی می باشد که قسمتها و واحدهای زیر مجموعه این قسمت نیز تحت عنوان پیوست شماره (۳) ارائه می گردد:

۲ -۲: بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
* بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری در سطح استان.
* بررسی مدارک مربوط به خرید قراردادهای خرید کالا.
* بررسی کارکرد پیمانکاران قراردادهای حفاری، خورو، قرائت کنتور و لوزم اندازه گیری.
* رسیدگی اسناد مربوط به تنخواه کلیه شهرستانها، واحد بازرگانی، انبار، خدمات و نقلیه.
* تهیه و بررسی لیست حقوقو دستمزد کارکنان شرکت توزیع و لیستهای مأموریت و سایر

پرداختهای کارکنان.
* بررسی لیست حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش شرکت خدماتی.
* بررسی کل اسناد جاری و پرداختهای روزانه.
* پیگیری اخذ مدارک ومفاصا حساب مربوط به قراردادهای پیمانکاری و انجام محاسبات لازم و

پرداخت مطالبات مربوطه.
* پیگیری اخذ مدارک و حل مشکلات شهرستانهای تابعه در رابطه با انجام دستورالعملهای جدید مربوط به پیمانکاران، مأموریت و … .

۳-۲: امور جاری در دست اقدام
قسمت حسابداری عمومی

الف. واحد ممیزی و رسیدگی:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کارشناس و یک کمک کارشناس رسیدگی و ممیزی می باشد که درحال حاضر در این واحد دو کارشناس رسیدگی و ممیزی حضور دارند و پست سازمانی کمک کارشناس آن خالی می باشد.
که کار این واحد رسیدگی و بررسی به کلیه اسناد و قراردادهای حوزه ستادی وشهرستانهای تابعه می‌باشد که این رسیدگی ها بر اساس تقسیمات شغلی بین دو کارشناس انجام می گیرد.

کارهای ارجاعی:
۱- مرتب کردن و شماره گذاری و فهرست گیری قرادادهای ثبت شده موجود و تفکیک آنها به دو قسمت قراردادهای خرید خدمت و قرارداد خرید خدمت و قرارداد خرید کالا، برحسب قرارگیری در حوزه ستادی و شهرستانهی تابعه بر اساس دو فاکتور شماره قرارداد و تاریخ عقد قرارداد (کلیه قراردادهای شرکت توزیع به دو صورت: قرارداد خرید خدمت و قرارداد تیپ خرید کالا می باشد، که قرارداد خرید خدمت شامل: اجاره ماشین آلات اشخاص حقیقی ئ استخدام کارگر به صورت روزمزدی برای انجام کارهایی مانند چاله کنی، نصب چراغ برق و … و قرارداد خرید کالا هم شامل: خرید وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام فعالیتهای شرکت مانند: خرید تیرهای بتونی، مقره، سیم و کابل تراسفورماتورهای فشار قوی و ضعیف و … می باشد) و همچنین قراردادهایی نیز تحت دو عنوان فوق الذکر وجود دارند که در جهت امور داخلی شرکت مانند: عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی، حسابرسی، خدماتی و … می باشد، که هر کدام را در فایلهای مخصوص قرار می گیرد.
که هر قرارداد در هر دو حالت به طور تقریبی دارای مراحل زیر می باشد.
الف. درخواست خرید کالا یا خرید خدمت بر اساس نیاز واحد متقاضی در دو حالت حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه و سپس تأمین اعتبار درخواست مذکور توسط واحدهای مربوطه.
ب. به مناقصه گذاردن اقلام مورد نیاز و تعیین یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان برنده مناقصه (که همانند همه مناقصه ها پایین ترین قیمت ملاک انتخاب برنده مناقصه می باشد).

ج. عقد قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و برنده مناقصه (که هر قرارداد چه به صورت خرید خدمت و چه به صورت خرید کالا حدوداً دارای بیست بند می باشد، که شامل: شرایط و اصول مربوط به چگونگی انجام کار یا خدمت، موارد مربوط به فسخ قرارداد، زمان بندی، پرداخت حق الزحمه یا پیش پرداخت، زمان تحویل کالا یا خدمت، مقدار و میزان کالا یا خدمت، کسورات قانونی و بقیه موارد لازم می باشد.)
و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به فرد یا شرکت فوق الذکر،
که از این مرحله به بعد قراردادها پس از طی مراحل اداری به واحد رسیدگی و ممیزی ارجاع م

ی شود تا در هر مرحله از انجام کار یا خدمت که به شکل ارائه به صورت سند هزینه هر قرارداد منعقده می‌باشد، نحوه پرداخت وجه به طرف قرارداد (پیمانکار) تعیین و تأیید شود.

۲٫ دریافت گزارش خلاصه گردش هزینه های انجام گرفته هر ماه به صورت معین به تفکیک تفضیلی از تاریخ ۱۸/۱/۸۲ تا ۲۸/۱۲/۸۲ (سال مالی شرکت) و ثبت هر هزینه (که هر هزینه تحت یک عنوان و یک کد هزینه مشخص، معلوم می باشد) برای یک ماه در دفتر بودجه ومقایسه با بودجه مصوب همان هزینه در سال مالی جهت تعیین مانده بودجه اختصاص داده شده به هر سه فصل در پایان هر ماه جهت چگونگی تخصیص و وبدجه کردن مابقی بودجه در طی ماه های سال مالی.
که هر کدام از این گزارش خلاصه گردش هزینه به جز ماه اول (فروردین ماه) دارای مانده جهت انتقال به دوره بعد (ماه بعد) می باشد که هزینه های انجام شده در هر سه فصل هزینه با مانده انتقال یافته از دوره قبل جمع و با بودجه مصوب مقایسه می گردد.

۳٫ آشنایی با اسناد دریافتی از حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه، که هر سند با یک شماره و تحت یک عنوان مشخص در یک پوشه با رنگ مخصوص هر شهرستان (مثلاً سقز، نارنجی و دیواندره، آبی) برق، تلفن، سوخت و لوازم مصرفی، تجهیز و تعمیر ماشین آلات و … مربوط به شرکت و یا اسناد هزینه مربوط به قبض یا حواله انبار که نشان دهنده مقدار کالای ورودی به انبار و خارج شده از آن می باشد که جهت رسیدگی و بررسی که به دو صورت اولیه و ثانویه انجام می گیرد، به حوزه رسیدگی و ممیزی ارسال می شود.
بررسی اولیه به صورت مقایسه اقلام برگ درخواست خرید با فاکتورهای خرید کالا یا خدمت و صورتجلسه، سند هزینه و کنترل ثبت شدن هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند هزینه و کنترل ثبت هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند حسابداری (این خلاصه سند را می توان یک پیش سند به حساب آورد ) .
در سر فصل های مربوط و ارجاع به واحد سند نویسی جهت ثبت کامپیوتری سند هزینه رسیدگی ثانویه نیز به صورت دریافت سند هزینه کامپیوتری و بررسی مجدد هزینه ها، کنترل کدهای هزینه و اعداد و ارقام هر هزینه و زدن تأییدیه و ارسال به واحد صدور چک و پرداخت هزینه انجام شده، می باشد.

۴٫ آشنایی با لیستهای فوق العاده مأموریت کارکنان، که به صورت لیستهای بزرگ (معمولاً زرد رنگ) که حاوی نام و نام خانوادگی کارمند/ مدت مأموریت، وسیله سفر، هزینه سفر، حقوق روزانه کارمند و … می باشد، و بعد از یادگیری نحوه محاسبه به این شکل لیستهای مذکور را محاسبه می کنیم.
برای این کار مسافت طی شده توسط شخص و حقوق روزانه وی ملاک می باشد و بر اساس شاخص زیر آن را محاسبه می کردیم.
از مبدأ تا فاصله ۵۰ کیلومتر ۵۰% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله ۷۵ کیلومتر ۸۰% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر ۹۰% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله ۱۳۵ کیلومتر ۱۲۰% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله ۲۰۰ کیلومتر ۱۳۰% حقوق روزانه.
از ۲۰۰ کیلومتر ۵۰% به بالا ۱۴۰% حقوق روزانه.

جهت مأموریتهای از ۲۵۰ کیلومتر محدودیت ندارد.

برای محاسبه ما مسافت طی شده را در درصد مشخصی از حقوق روزانه شخص ضرب و در تعداد روزهای مأموریت ضرب و با هزینه سفر جمع و کل فوق العاده مأموریت شخص به دست می آید.
البته این نحوه محاسبه برای حقوقهای پایین تر از ۵۶۸۹۲ ریال می باشد و برای ارقام بالاتر به صورت دو برابر حداقل دستمزد روزانه به اضافه هزینه سفر (در صورت وجود) عمل می کردیم که این حالت معمولاً شامل مدیران عالی و ارشد شرکت (البته از نظر پست سازمانی) می باشد.

 

۵٫ آشنایی با نحوه محاسبه مبالغ پرداختی به پیمانکاران بر اساس قرارداد منعقده کهبه صورت زیر یعنی پس از عقد قرارداد و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به پیمانکار به اندازه هر مقدار کار یا خدمت انجام داده شده، اقدام به تهیه صورت وضعیت (که نشان دهنده کار یا خدمت انجام شده می باشد) می نماید که پس از تأیید قسمت مربوطه به عنوان این که کار یا خدمت را تحویل گرفته به واحد امور مالی و سپس به حوزه رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.

و نحوه محاسبه بدین شکل است که از مبلغ هر صورت وضعیت ۱۰% به عنوان حسن انجام کار، ۱۰% به عنوان مالیات و ۵% به عنوان بیمه (در حالتی که طرف قرارداد فقط یک نفر باشد و هیچ کارگر یا کارمندی نداشته باشد این مبلغ کسر نمی‌گردد) کسر می‌گردد و خالص پرداختی آن به پیمانکار مشخص (البته در صورتی که پیمانکار از پرکت پیش پرداخت دریافت نکرده باشد، در این صورت مبلغ پیش پرداخت در هر دوره که آن را دریافت کرده باشد از صورت وضعیت همان دوره کسر می‌شود) و پس از تأیید جهت پرداخت به واحد صدور چک ارسال می‌گردد.
و اگر در یک قرارداد در پایان طبق مفاد قرارداد انجام نگرفته باشد، مبالغی که به عنوان حسن انجام کار کسر می‌گردد به پیمانکار پرداخت نمی‌گردد و باید پیمانکار طبق نفاد قرارداد نسبت به انجام کار یا ارائه خدمت به طور صحیح اقدام نماید و با ارائه مفاصا حساب نسبت به دریافت کل مبلغ قرارداد خود اقدام نماید.

ب. واحد تنظیم لیست و سند:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کمک کارشناس می‌باشد که به عنوان تنظیم کننده لیست حقوق و مزایا و تنظیم کننده اسناد مربوطه به تمامی قسمتهای حسابداری عمومی می‌باشند که فعالیتهای این قسمت به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد.

کارهای ارجاعی:
۱٫ آشنایی با سیستم کامپیوتری حقوق و مزایا شرکت و نجام مراحل مربوط به لیست حقوق و دستمزد که فقط به صورت وارد کردن اطلاعات سیستم می‌باشد که دارای مراحل زیر است:
* وارد کردن اطلاعات استخدامی شخص به کامپیوتر
* وارد کردن اطلاعات پرداخت حقوق شخص به کامپیوتر
* وارد کردن اطلاعات مربوط به کاکرد ماهیانه شخص به کامپیوتر از قبیل: اضافه کاری، تعداد روزهای کارکرد، نوبت کاری، کشیک، فوق‌العاده مأموریت و…
* محاسبه دستمزد پرسنل، که این محاسبات شامل محاسبه بیمه، بازنشستگی، مالیات، وام و … به صورت کامپیوتری و از طریق کامپیوتری و از طریق نرم‌افزارهای موجود انجام می‌گیرد.
*گزارشگری به سه صورت:
– تهیه برگه اطلاعیه حقوق
– تهیه لیست حقوق و دستمزد

– تهیه گزارشات و ارائه آنها به ادارات بیمه، دارایی، بانک و … می‌باشد.

۲٫ آشنایی با سیستم کامپیوتری سندنویسی که به صورت زیر است:
پس از دریافت اسناد هزینه از واحدهای رسیدگی و ممیزی و انبار و قسمت حقوق و مزایا و سایر قسمتها، سند کامپیوتری هر سند هزینه چاپ می‌گردد.

۴-۲: برنامه‌های آینده:
فعالیت‌های قسمت امور مالی در تمام واحدهای موجود دارای یک ریتم روتینگ و عادی جهت انجام امور می‌باشد ولی در حالت کلی به روز کردن سیستمهای نرم‌افزاری در تمام قسمتهای ایجاد

شبکه ارتباطی بین کلیه شهرستانها و ارتقاء سطح کیفی پرسنل و جایگزین کردن نیروهای متخصص و کارآمد به جای نیروهای قبلی جهت بهبود و افزایش کارایی و بازدهی فعالیت‌های شرکت می‌باشد.

۵-۲: تکنیک‌های رشته مورد نظر در واحد صنعتی
الف. مبنای تهیه صورتهای مالی،
صورتهای مالی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه می‌شود.

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری،
مبلغ مندرج در صورتهای مالی بابت موجودیهای جنسی از جمع بهای تمام شده هر یک از اقلام تشکیل شده می‌باشد و بهای تمام شده موجودی‌های جنسی با استفاده از روش میانگین متحرک تعیین و در حسابهای مربوطه منعکس می‌گردد.
سرمایه‌گذاری بلند مدت در صورت وجود و به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت هنگام تحقق (تصویب و اعلام سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر) شناسایی می‌شود.

۱- ب: دارایی‌های ثابت مشهود
دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود و مخارج به سازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی مربوطه مستهلک می‌شود.
هزینه‌های نگهداری و تعمیراتی جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار شرکت از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان منظور می‌گردد.

استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوطه و با در نظر گرفتن آیین‌نامه‌ها استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتی مستقیم و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان ۷ درصد نزولی
اثاثیه و ملزومات ۱۰ ساله مستقیم
وسایل نقلیه ۲۵ و ۳۵ درصد نزولی
ماشین آلات سنگین ۲۵ درصد نزولی

تجهیزات و لوازم انبارها ۱۰ ساله مستقیم
لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰ ساله مستقیم
وسایل و لوازم مخابراتی ۱۰ ساله مستقیم

برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود و در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده، معادل ۳۰% نوع استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۲- ب: مخارج تأمین مالی:
مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتصاب به ساخت «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۳-ب: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به استناد بند (و) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به میزان ۱۰% آخرین حقوق و دستمزد پرسنل در سال مورد گزارش برای هر سال خدمت آنان، محاسبه می‌شود و با هماهنگی اداره کا امور اقتصادی و دارایی در حساب سپرده بلند مدت، تحت عنوان موجودی نگهداری می‌شود.

۴- ب: روش شناخت درآمد و هزینه‌های عملیاتی
۶-۲:قراردادهای حق‌العمل کاری:
شرکت طی سال جهت بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع و انجام خدمات مشترکین با شرکت برق منطقه‌ای برق غرب قراردادهایی منعقد نموده ایت که مدت قرارداد از باتدای سال مالی تا پایان سال مالی بوده و درآمدهای آنها بر اساس صورت وضعیتهای تأیید شده شناسایی و هزینه‌های اجرای قرارداد نیز به حساب عملکرد منظور می‌شود.

قراردادهای پیمانکاری:
درآمدهای حاصل از قراردادهای پیمانکاری به روش کار تکمیل شده شناسایی می‌‍شود. روش یاد شده به دو دلیل زیر انتخاب شده است:
 موضوع پیمان معمولاً در کمتر از یک سال مالی تکمیل می‌شود.
 وضعیت مالی و نتایج حاصل از به کارگیری روش تکمیل شده، تفاوت چندانی با نتایج حاصل از به کارگیری روش درصد پیشرفت کار ندارد.

 

قرارداد زمانی تکمیل شده، شناخته می‌شود که معمولاً تمام مخارج لازم برای پیمان (به استثنای مخارج جزئی) انجام گرفته باشد، ثانیاً: تأسیسات طبق مشخصات قرارداد نصب شده و مورد تأیید کارفرما قرار گرفته باشد.
دستمزد منظور شده در قیمت تمام شده خدمات پیمانکاری شامل: دستمزد پرداخت شده به پیمانکاران و کارگران روزمزد و همچنین حقوق و مزایای پرسنلی شرکت است که به نسبت هزینه مواد و مصالح بر روی دستور کار سریکن می‌شوند. دستمزد منظور شده در قیمت تمام شده به پیمانکاران فرعی و کارگران روزمزد و همچنین حقوق و مزایا پرداختی پرداختی پرسنل شرکت می‌باشد، که اعمال حساب شده‌اند.
سربار منظور شده در قیمت تمام شده خدمات پیمانکاری و حق‌العمل کاری شامل: هزینه‌های نقلیه و انبار و تدارکات است، هزینه‌های نقلیه به نسبت هزینه‌های مواد و مصالح بر روی د

ستمزد کارها هزینه‌خهای بهره‌برداری و مشترکین سرشکن شده است.
هزینه‌های انبار و تدارکات به نسبت خروج کالا از انبار برای مراکز هزینه بر روی مرکز فوق سرشکن شده است.

. فصل سوم آزمون آموخته‌ها و نتایج
۱-۳: آموخته‌های واحد صنعتی
نحوه ثبت اقلام و کدهای هزینه (قطعی) در دفتر بودجه و مقایسه با بودجه مصوب برای سال مالی جهت کنترل و نظارت بر کسر یا اضافه تأمین اعتبار شدن هر کدام از کدهای هزینه به منظور جلوگیری از کسری پرداخت در پایان سال مالی.
آشنایی با مراحل عقد قراردادهای شرکت به دو صورت قرارداد تیپ خرید کالا و قرارداد تیپ خرید خدمت با اشخاص حقوقی در زمینه فعالیتهای شرکت.
طبقه‌بندی و شماره‌گذاری قراردادهای شرکت بر اساس دو عامل شماره قرارداد ئ تاریخ عقد قرارداد در دو قسمت حوزه‌ی ستادی و شهرستانهای تابعه استان به تفکیک قرارداد خرید کالا و خرید خدمت.
آشنایی و یادگیری چگونگی محاسبه خالص پرداختی به پیمانکاران، پس از خرید کالا یا خرید خدمت توسط شرکت با گزارش واحد تحویل گیرنده کالا یا خدمت و با تأیید امور مالی.
آشنایی با اسناد هزینه شرکت و رسیدگی و ممیزی کردن اسناد هزینه مربوط به حوزه‌ی ستادی و اسناد ارسالی از شهرستانهای تابعه، به صورت بررسی برگ درخواست خرید کالا یا خدمت با مدارک پیوستی.
به عنوان رسیدگی اولیه و ارجاع به واحد سندنویسی (به صورت کامپیوتری) که با تأیید سند کامپیوتری رسیدگی ثانویه هم انجام که پ۱ذیرفت و در نهایت جهت ارجاع به واحد صدور چک که هر سند دارای دو حالت بود یا هزینه انجام شده از محل تنخواه گردان بوده و تنخواه مصرف شده به همان میزان ترمیم می‌گردد و یا از محل بودجه مصوب هزینه شده که پس از تأیید ثانویه در سیر فصل و کدهای معین هر هزینه ثبت می‌گردد.

 آشنایی با لیستهای فوق‌العاده مأموریت کارکنان و چگونگی محاسبه فوق‌العاده مأموریت بررسی و تأیید لیستهای ارسالی و ارجاع به واحد سندنویسی.
 آشنایی با سیستم نرم‌افزاری محاسبه حقوق و مزایا شرکت و محاسبه و پرینت هر فیش حقوقی بر اساس عواملی مثل: کارکرد روزانه، فوق‌العاده نأموریت، اضافه‌کاری و …
 آشنایی با سیستم نرم‌افزاری سندنویسی (کامپیوتری) شرکت و پرینت سندهای ارسالی از واحدهای مختلف شرکت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد