بخشی از مقاله

گزارش کار اموزی دراداره برق1-1: تاريخچه صنعت برق در استان كردستان
تولید واستفاده از برق در سال 1326 بانصب دو دستگاه مولد 125 کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال 1330 بکلی از بین رفت ومجددا در سال 1332 با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل فعلی شرکت دو دستگاه مولد150 کیلوواتی تحت پوشش شرکت روشنایی آغاز به کارنموده ودر همین

تاریخ اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردیدتوسعه تاسیسات ومولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال 1345 تاسیسات وتشکیلات اداره برق شهر به برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردیدوبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی واقدامات وسیعی جهت ایجادوگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت به طوریکه در سال 1361 پست 63/20 شهرستان قروه ازطریق

خط 63 کیلوولتی همدان-قروه ومتعاقب آن در سال 1365 از طریق خط دو مداره 230 کیلوولت همدان -سنندج پست 230/63 سنندج به بهره برداری رسید. در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه 1371 زیر نظر

برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.در حال حاضرتامین برق استان کردستان از طریق شبکه سراسری واز سه محور همدان آذربایجان وکرمانشاه توسط خطوط انتقال 230 132و63 کیلوولت انجام می گیرد

2-1: اهداف شرکت
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان(سهامی خاص) شرکتی است خدماتی که خدمات توزیع وفروش انرزی الکتریکی را برعهده دارد ودرعرصه ارائه این خدمات ملزم به اجرای دستورالعملهای برق منطقه ای غرب وبخشنامه ها واستانداردهای وزارت نیرو می باشد. هدف شرکت ارائه خدمات توزیع وفرو انرزی الکتریکی به مشتریان با نگرش جلب رضایت هرچه بیشتر آنان ودر این راستا بهبود مستمر فرآیندها در عرصه فعالیت خود می باشد.برای رسیدن به این هدف مدیریت شرکت خط مشی خود رامبتنی بر اصول ذیل تعیین واعلام مینماید:
• 1-ارائه خدمات با کیفیت مطلوب برابر استانداردهاوضوابط وزارت نیرو توسط پرسنل وتامین کنندگان شرکت درمکان وزمان تعهد شده به مشتری.
• 2- بهره گیری ازنیروی انسانی متعهد ومتخصص وارتقاء سطح دانش وتخصص ومهارت آنها با آموزش پیگیر وبر اساس یافته های نوین علمی وفنی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان


• 3-بهره گیری از فن آوریهای جدید وتجهیزات مناسب در جهت ارتقاءسیستمهای کاری -به روز وبهینه نمودن تاسیسات وشبکه های توزیع برق وحرکت به سمت ((خاموشی صفر))
• 4-حرکت در راستای گسترش فرهنگ ایمنی به منظور خفظ منابع نیروی انسانی وتاسیساتاعم از درون وبرون سازمانی
مدیریت شرکت براین عقیده است که اجرای این خط مشی با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 عملی می گردد وبا بهبود مستمر نشئت گرفته ازآن حرک

ت به سوی مدیریت کیفیت فراگیر ادامه می یابد.
مدیریت عامل شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به استقرارو استمرار این سیستم خود را متعهد دانسته و ازکلیه همکاران انتظار دارد که همکاری همدلی وهمفکری صمیمانه ومجدانه در این راستا حرکت نمایند.

شرکت توزیع برق استان کردستان دارای 9 شهرستان وابسته است که به عنوان واحد های صف نسبت به توزیع و فروش انرژی برق فعالیت می نماید:
• شرح وظایف دستگاهها و واحدهای وابسته
• معرفی واحدهای وابسته
o مدیریت برق شهرستان سنندج
o امور برق شهرستان سقز
o قسمت برق شهرستان بانه
o قسمت برق شهرستان کامیاران
o قسمت برق شهرستان مریوان
o قسمت برق شهرستان بیجار
o قسمت برق شهرستان دهگلان
o قسمت برق شهرستان قروه


o قسمت برق شهرستان دیواندره

3-1: قوانین و مقررات

• آئین نامه های اجرائی قوانین بودجه
• آئین نامه های تکمیلی تعرفه های برق
• دستورالعملهای بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع
• مجموعه دستورالعملهای بهره برداری
• آئین نامه معاملات
• قانون تجارت
• استانداردهای شبکه های توزیع


• بولتن شاخصها و اهداف برنامه پنجساله چهارم
• استانداردهای ایمنی
• استاندارد تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق
• اهداف و برنامه های راهبردی پنجساله بخش توزیع
• طرح رشد و ارتقا مدیران
• نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو
• قانون مالیتهای مستقیم
• قانون کار
• قانون تامین اجتماعی

4-1: سیاستهای کلی شرکت در دو محور

• خط مشی کیفیت با نگرش مشتری مداری و بهبود مستمر در خدمات قابل ارائه به مشتریان و بهره گیری از فن آوری های جدید در راستای کاهش زمان ارائه خدمت و افزایش کیفیت و دقت خدمات ارائه شده به متقاضیان و مشتریان شرکت .
• وظایف کلی شامل :
1-خدمات قابل ارائه
1-1-برقراری انشعاب زیر و بالای 30 کیلو وات
1-2-فروش انرژی الکتریکی
1-3-خدمات پس از فروش(افزایش/کاهش آمپراژ و قدرت ، جابه جایی داخلی ، اصلاح صورت حساب ،
قرائت لوازم اندازه گیری ، تفکیک و ادغام انشعابات ، برچیدن دائم انشعاب ، تعویض لوازم اندازه گیری)
2- طیف مشتریان
1-2- متقاضیان
2-2- مشترکین
2-3- ارباب رجوع
• معرفی گواهینامه های ملی و بین اللملی
3-1-گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-1994
3- -2گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-2000

5-1: چارت سازمانی


6-1: وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی 84 و 85 به شرح زیر بوده است:

کارکنان دائم (نفر) کارکنان موقت (نفر) جمع
سال 1385 388 62 420

که پستهای مصوب در سال مالی 81 به ترتیب زیر در قسمتهای مختلف قرار دارند:

مدیریت برق شهرستان سنندج 101 نفر امور برق شهرستان سقز 49 نفر
قسمت برق شهرستان مریوان 39 نفر قسمت برق شهرستان قروه 42 نفر
قسمت برق شهرستان بیجار 40 نفر قسمت برق شهرستان بانه 34 نفر
قسمت برق شهرستان کامیاران 25 نفر قسمت برق شهرستان دیواندره 22 نفر


معاونت فنی و برنامه ریزی 40 نفر رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 1 نفر
کارشناس حقوقی 1 نفر کارشناس روابط عمومی 1 نفر
حسابرس داخلی 1 نفر مشاور 1 نفر
مدیر عامل 1 نفر دفترنظارت برخدمات مشترکین وفروش 5 نفر
اداره حراست 13 نفر

لازم به ذکر است که این تعداد پستهای مصوب سازمانی شرکت می باشند که بالغ بر 494 نفر می باشد که از این تعداد با توجه به اطلاعات موجود تعداد 374 پست سازمانی پر و اشتغال شده و مابقی خالی می باشد، که به طور متناوب در هرکدام از شهرستانها و حوزه ستادی تقسیم شده است.
حوزه تساوی قسمتی از شرکت نیروی برق استان کردستان است که کلیه اقدامات و فعالیتهای شهرستانهای تابعه شرکت توزیع با این حوزه ارتباط دارند.
و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستن به صورت پیوست شماره (1) ارائه می گردد.

7-1: نوع محصولات تولیدی یا خدمات
فعالیت اصلی شرکت طبق اسانامه مصوب به شرح زیر می باشد:
 توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید و فروش کلی و جزئی برق.
 ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات نیروی برق کلیه نقاط در حوزه عمل شرکت.
 انجام کلیه خدمات وامور مربوط به بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه ها و تأسیسات نیروی برق.
 سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی که با مقاصد شرکت ارتباط داشته باشد.
 انجام هر گونه معاملات بازرگانی و هملیاتی کع برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

8-1: شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات ارائه شده
شرکت توزیع برق کردستان جزء شرکتهای بخش خصوصی می باشد که دارای 2500 سهم که به صورت سهامی خاص اداره می گردد و از قانون تجارت پیروی می نماید.
نحوه خدمات دهی آن بدین شرح است که برق را از منابع تولید برق (نیروگاه) تحویل گرفته و کار توزیع آن را به عهده دارد که به صورت درصدی کارمزد اخذ می نماید و همچنین کار نگهداری شبکه برق نیز که کلیه تأسیسات مربوط به برق منطقه ای غرب می باشد را به عهده دارد که هر سال به

صورت کارمزدی برای نگهداری و تعمیر و تعویض و تجهیز آن با برق منطقه ای غرب قرارداد می بندد و نسبت به فروش انشعاب برق و توزیع برق بین مردم اقدام می نماید وکار شرکت توزیع برق استان کردستان خدمات عمومی بوده و زیر نظر سازمان توانیر که خود آن نیز از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشد، قرار دارد.
و برق تولیدی ازنیروگاه های مبدأ به صورت مگابایت خارج می شود که قابل مصرف (به علت بالا بودن قدرت) نیست. با ایجاد ترانسفورماتورهای کاهنده به ولت و در نهایت پستهای شهری به

صورت آن در اختیار مردم قرار می گیرد و شرکت توزیع نیروی برق با ایجاد سه پست در اطراف شهر سنندج و سایر شهرستانهای استان به تفوت هر شهرستان یک یا دو پست نسبت به توزیع برق اقدام می نماید و از یک نیروگاه قدیمی واقع در سنندج پایین تر از شهرک کشاورز به عنوان کمکی استفاده می نماید.

فصل دوم – ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:

1-2: موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
همان طوری که در پیوست شماره 1 نشان داده شد، در چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، واحد مالی و پشتیبانی کارهای مربوط به حسابداری و فعالیتهای مالی و اعتباری شرکت در این واحد انجام می گیرد، و معاونت مالی و پشتیبانی دارای مجموعه ها یا به عبارتی قسمتهای زیر می باشد:
الف. محصول خدمات دفتری و تایپ (1)
ب. امور کارکنان و خدمات عمومی (29)
ج. امور تدارکات و انبارها (16)
د. امور مالی (20)

در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی 67 پست سازمانی مصوب وجود دارد که از این تعداد پست مصوب تعداد 20 پست سازمانی در اختیار قسمت امور مالی قرار دارد.
و معاونت مالی و پشتیبانی از نظر چات سازمانی و زیر مجموعه های مرتبط با آن به صورت زیر تحت عنوان پیوست شماره (2) ارائه می گردد.

پيوست فصل دوم:شماره يك


و یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی، امور مالی می باشد که قسمتها و واحدهای زیر مجموعه این قسمت نیز تحت عنوان پیوست شماره (3) ارائه می گردد:2 -2: بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
* بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری در سطح استان.
* بررسی مدارک مربوط به خرید قراردادهای خرید کالا.
* بررسی کارکرد پیمانکاران قراردادهای حفاری، خورو، قرائت کنتور و لوزم اندازه گیری.
* رسیدگی اسناد مربوط به تنخواه کلیه شهرستانها، واحد بازرگانی، انبار، خدمات و نقلیه.
* تهیه و بررسی لیست حقوقو دستمزد کارکنان شرکت توزیع و لیستهای مأموریت و سایر

پرداختهای کارکنان.
* بررسی لیست حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش شرکت خدماتی.
* بررسی کل اسناد جاری و پرداختهای روزانه.
* پیگیری اخذ مدارک ومفاصا حساب مربوط به قراردادهای پیمانکاری و انجام محاسبات لازم و

پرداخت مطالبات مربوطه.
* پیگیری اخذ مدارک و حل مشکلات شهرستانهای تابعه در رابطه با انجام دستورالعملهای جدید مربوط به پیمانکاران، مأموریت و ... .

3-2: امور جاری در دست اقدام
قسمت حسابداری عمومی

الف. واحد ممیزی و رسیدگی:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کارشناس و یک کمک کارشناس رسیدگی و ممیزی می باشد که درحال حاضر در این واحد دو کارشناس رسیدگی و ممیزی حضور دارند و پست سازمانی کمک کارشناس آن خالی می باشد.
که کار این واحد رسیدگی و بررسی به کلیه اسناد و قراردادهای حوزه ستادی وشهرستانهای تابعه می‌باشد که این رسیدگی ها بر اساس تقسیمات شغلی بین دو کارشناس انجام می گیرد.

کارهای ارجاعی:
1- مرتب کردن و شماره گذاری و فهرست گیری قرادادهای ثبت شده موجود و تفکیک آنها به دو قسمت قراردادهای خرید خدمت و قرارداد خرید خدمت و قرارداد خرید کالا، برحسب قرارگیری در حوزه ستادی و شهرستانهی تابعه بر اساس دو فاکتور شماره قرارداد و تاریخ عقد قرارداد (کلیه قراردادهای شرکت توزیع به دو صورت: قرارداد خرید خدمت و قرارداد تیپ خرید کالا می باشد، که قرارداد خرید خدمت شامل: اجاره ماشین آلات اشخاص حقیقی ئ استخدام کارگر به صورت روزمزدی برای انجام کارهایی مانند چاله کنی، نصب چراغ برق و ... و قرارداد خرید کالا هم شامل: خرید وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام فعالیتهای شرکت مانند: خرید تیرهای بتونی، مقره، سیم و کابل تراسفورماتورهای فشار قوی و ضعیف و ... می باشد) و همچنین قراردادهایی نیز تحت دو عنوان فوق الذکر وجود دارند که در جهت امور داخلی شرکت مانند: عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی، حسابرسی، خدماتی و ... می باشد، که هر کدام را در فایلهای مخصوص قرار می گیرد.
که هر قرارداد در هر دو حالت به طور تقریبی دارای مراحل زیر می باشد.
الف. درخواست خرید کالا یا خرید خدمت بر اساس نیاز واحد متقاضی در دو حالت حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه و سپس تأمین اعتبار درخواست مذکور توسط واحدهای مربوطه.
ب. به مناقصه گذاردن اقلام مورد نیاز و تعیین یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان برنده مناقصه (که همانند همه مناقصه ها پایین ترین قیمت ملاک انتخاب برنده مناقصه می باشد).


ج. عقد قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و برنده مناقصه (که هر قرارداد چه به صورت خرید خدمت و چه به صورت خرید کالا حدوداً دارای بیست بند می باشد، که شامل: شرایط و اصول مربوط به چگونگی انجام کار یا خدمت، موارد مربوط به فسخ قرارداد، زمان بندی، پرداخت حق الزحمه یا پیش پرداخت، زمان تحویل کالا یا خدمت، مقدار و میزان کالا یا خدمت، کسورات قانونی و بقیه موارد لازم می باشد.)
و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به فرد یا شرکت فوق الذکر،
که از این مرحله به بعد قراردادها پس از طی مراحل اداری به واحد رسیدگی و ممیزی ارجاع م

ی شود تا در هر مرحله از انجام کار یا خدمت که به شکل ارائه به صورت سند هزینه هر قرارداد منعقده می‌باشد، نحوه پرداخت وجه به طرف قرارداد (پیمانکار) تعیین و تأیید شود.

2. دریافت گزارش خلاصه گردش هزینه های انجام گرفته هر ماه به صورت معین به تفکیک تفضیلی از تاریخ 18/1/82 تا 28/12/82 (سال مالی شرکت) و ثبت هر هزینه (که هر هزینه تحت یک عنوان و یک کد هزینه مشخص، معلوم می باشد) برای یک ماه در دفتر بودجه ومقایسه با بودجه مصوب همان هزینه در سال مالی جهت تعیین مانده بودجه اختصاص داده شده به هر سه فصل در پایان هر ماه جهت چگونگی تخصیص و وبدجه کردن مابقی بودجه در طی ماه های سال مالی.
که هر کدام از این گزارش خلاصه گردش هزینه به جز ماه اول (فروردین ماه) دارای مانده جهت انتقال به دوره بعد (ماه بعد) می باشد که هزینه های انجام شده در هر سه فصل هزینه با مانده انتقال یافته از دوره قبل جمع و با بودجه مصوب مقایسه می گردد.

3. آشنایی با اسناد دریافتی از حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه، که هر سند با یک شماره و تحت یک عنوان مشخص در یک پوشه با رنگ مخصوص هر شهرستان (مثلاً سقز، نارنجی و دیواندره، آبی) برق، تلفن، سوخت و لوازم مصرفی، تجهیز و تعمیر ماشین آلات و ... مربوط به شرکت و یا اسناد هزینه مربوط به قبض یا حواله انبار که نشان دهنده مقدار کالای ورودی به انبار و خارج شده از آن می باشد که جهت رسیدگی و بررسی که به دو صورت اولیه و ثانویه انجام می گیرد، به حوزه رسیدگی و ممیزی ارسال می شود.
بررسی اولیه به صورت مقایسه اقلام برگ درخواست خرید با فاکتورهای خرید کالا یا خدمت و صورتجلسه، سند هزینه و کنترل ثبت شدن هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند هزینه و کنترل ثبت هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند حسابداری (این خلاصه سند را می توان یک پیش سند به حساب آورد ) .
در سر فصل های مربوط و ارجاع به واحد سند نویسی جهت ثبت کامپیوتری سند هزینه رسیدگی ثانویه نیز به صورت دریافت سند هزینه کامپیوتری و بررسی مجدد هزینه ها، کنترل کدهای هزینه و اعداد و ارقام هر هزینه و زدن تأییدیه و ارسال به واحد صدور چک و پرداخت هزینه انجام شده، می باشد.

4. آشنایی با لیستهای فوق العاده مأموریت کارکنان، که به صورت لیستهای بزرگ (معمولاً زرد رنگ) که حاوی نام و نام خانوادگی کارمند/ مدت مأموریت، وسیله سفر، هزینه سفر، حقوق روزانه کارمند و ... می باشد، و بعد از یادگیری نحوه محاسبه به این شکل لیستهای مذکور را محاسبه می کنیم.
برای این کار مسافت طی شده توسط شخص و حقوق روزانه وی ملاک می باشد و بر اساس شاخص زیر آن را محاسبه می کردیم.
از مبدأ تا فاصله 50 کیلومتر 50% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 75 کیلومتر 80% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 100 کیلومتر 90% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 135 کیلومتر 120% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 200 کیلومتر 130% حقوق روزانه.
از 200 کیلومتر 50% به بالا 140% حقوق روزانه.


جهت مأموریتهای از 250 کیلومتر محدودیت ندارد.

برای محاسبه ما مسافت طی شده را در درصد مشخصی از حقوق روزانه شخص ضرب و در تعداد روزهای مأموریت ضرب و با هزینه سفر جمع و کل فوق العاده مأموریت شخص به دست می آید.
البته این نحوه محاسبه برای حقوقهای پایین تر از 56892 ریال می باشد و برای ارقام بالاتر به صورت دو برابر حداقل دستمزد روزانه به اضافه هزینه سفر (در صورت وجود) عمل می کردیم که این حالت معمولاً شامل مدیران عالی و ارشد شرکت (البته از نظر پست سازمانی) می باشد.

 

5. آشنایی با نحوه محاسبه مبالغ پرداختی به پیمانکاران بر اساس قرارداد منعقده کهبه صورت زیر یعنی پس از عقد قرارداد و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به پیمانکار به اندازه هر مقدار کار یا خدمت انجام داده شده، اقدام به تهیه صورت وضعیت (که نشان دهنده کار یا خدمت انجام شده می باشد) می نماید که پس از تأیید قسمت مربوطه به عنوان این که کار یا خدمت را تحویل گرفته به واحد امور مالی و سپس به حوزه رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.

و نحوه محاسبه بدين شكل است كه از مبلغ هر صورت وضعيت 10% به عنوان حسن انجام كار، 10% به عنوان ماليات و 5% به عنوان بيمه (در حالتي كه طرف قرارداد فقط يك نفر باشد و هيچ كارگر يا كارمندي نداشته باشد اين مبلغ كسر نمي‌گردد) كسر مي‌گردد و خالص پرداختي آن به پيمانكار مشخص (البته در صورتي كه پيمانكار از پركت پيش پرداخت دريافت نكرده باشد، در اين صورت مبلغ پيش پرداخت در هر دوره كه آن را دريافت كرده باشد از صورت وضعيت همان دوره كسر مي‌شود) و پس از تأييد جهت پرداخت به واحد صدور چك ارسال مي‌گردد.
و اگر در يك قرارداد در پايان طبق مفاد قرارداد انجام نگرفته باشد، مبالغي كه به عنوان حسن انجام كار كسر مي‌گردد به پيمانكار پرداخت نمي‌گردد و بايد پيمانكار طبق نفاد قرارداد نسبت به انجام كار يا ارائه خدمت به طور صحيح اقدام نمايد و با ارائه مفاصا حساب نسبت به دريافت كل مبلغ قرارداد خود اقدام نمايد.

ب. واحد تنظيم ليست و سند:
از نظر چارت سازماني اين واحد شامل دو كمك كارشناس مي‌باشد كه به عنوان تنظيم كننده ليست حقوق و مزايا و تنظيم كننده اسناد مربوطه به تمامي قسمتهاي حسابداري عمومي مي‌باشند كه فعاليتهاي اين قسمت به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد.

كارهاي ارجاعي:
1. آشنايي با سيستم كامپيوتري حقوق و مزايا شركت و نجام مراحل مربوط به ليست حقوق و دستمزد كه فقط به صورت وارد كردن اطلاعات سيستم مي‌باشد كه داراي مراحل زير است:
* وارد كردن اطلاعات استخدامي شخص به كامپيوتر
* وارد كردن اطلاعات پرداخت حقوق شخص به كامپيوتر
* وارد كردن اطلاعات مربوط به كاكرد ماهيانه شخص به كامپيوتر از قبيل: اضافه كاري، تعداد روزهاي كاركرد، نوبت كاري، كشيك، فوق‌العاده مأموريت و...
* محاسبه دستمزد پرسنل، كه اين محاسبات شامل محاسبه بيمه، بازنشستگي، ماليات، وام و ... به صورت كامپيوتري و از طريق كامپيوتري و از طريق نرم‌افزارهاي موجود انجام مي‌گيرد.
*گزارشگري به سه صورت:
- تهيه برگه اطلاعيه حقوق
- تهيه ليست حقوق و دستمزد


- تهيه گزارشات و ارائه آنها به ادارات بيمه، دارايي، بانك و ... مي‌باشد.

2. آشنايي با سيستم كامپيوتري سندنويسي كه به صورت زير است:
پس از دريافت اسناد هزينه از واحدهاي رسيدگي و مميزي و انبار و قسمت حقوق و مزايا و ساير قسمتها، سند كامپيوتري هر سند هزينه چاپ مي‌گردد.

4-2: برنامه‌هاي آينده:
فعاليت‌هاي قسمت امور مالي در تمام واحدهاي موجود داراي يك ريتم روتينگ و عادي جهت انجام امور مي‌باشد ولي در حالت كلي به روز كردن سيستمهاي نرم‌افزاري در تمام قسمتهاي ايجاد

شبكه ارتباطي بين كليه شهرستانها و ارتقاء سطح كيفي پرسنل و جايگزين كردن نيروهاي متخصص و كارآمد به جاي نيروهاي قبلي جهت بهبود و افزايش كارايي و بازدهي فعاليت‌هاي شركت مي‌باشد.

5-2: تكنيك‌هاي رشته مورد نظر در واحد صنعتي
الف. مبناي تهيه صورتهاي مالي،
صورتهاي مالي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‌شود.

ب. خلاصه اهم رويه‌هاي حسابداري،
مبلغ مندرج در صورتهاي مالي بابت موجوديهاي جنسي از جمع بهاي تمام شده هر يك از اقلام تشكيل شده مي‌باشد و بهاي تمام شده موجودي‌هاي جنسي با استفاده از روش ميانگين متحرك تعيين و در حسابهاي مربوطه منعكس مي‌گردد.
سرمايه‌گذاري بلند مدت در صورت وجود و به بهاي تمام شده پس از كسر هر گونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه‌گذاريها ارزشيابي مي‌شود.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب و اعلام سود توسط شركت سرمايه‌پذير) شناسايي مي‌شود.

1- ب: دارايي‌هاي ثابت مشهود
دارايي‌هاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي‌شود و مخارج به سازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي‌هاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي‌گردد، به عنوان مخارج سرمايه‌اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارايي مربوطه مستهلك مي‌شود.
هزينه‌هاي نگهداري و تعميراتي جزيي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار شركت از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه‌هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان منظور مي‌گردد.


استهلاك دارايي‌هاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارايي‌هاي مربوطه و با در نظر گرفتن آيين‌نامه‌ها استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتي مستقيم و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي‌شود:

اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان 7 درصد نزولي
اثاثيه و ملزومات 10 ساله مستقيم
وسايل نقليه 25 و 35 درصد نزولي
ماشين آلات سنگين 25 درصد نزولي


تجهيزات و لوازم انبارها 10 ساله مستقيم
لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي 10 ساله مستقيم
وسايل و لوازم مخابراتي 10 ساله مستقيم

براي دارايي‌هاي ثابتي كه در خلال ماه تحميل و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي‌شود و در مواردي كه هر يك از دارايي‌هاي استهلاك‌پذير پس از آمادگي جهت بهره‌برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده، معادل 30% نوع استهلاك منعكس در جدول بالاست.

2- ب: مخارج تأمين مالي:
مخارج تأمين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي‌شود، به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتصاب به ساخت «دارايي‌هاي واجد شرايط» است.

3-ب: ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان به استناد بند (و) ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم به ميزان 10% آخرين حقوق و دستمزد پرسنل در سال مورد گزارش براي هر سال خدمت آنان، محاسبه مي‌شود و با هماهنگي اداره كا امور اقتصادي و دارايي در حساب سپرده بلند مدت، تحت عنوان موجودي نگهداري مي‌شود.

4- ب: روش شناخت درآمد و هزينه‌هاي عملياتي
6-2:قراردادهاي حق‌العمل كاري:
شركت طي سال جهت بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع و انجام خدمات مشتركين با شركت برق منطقه‌اي برق غرب قراردادهايي منعقد نموده ايت كه مدت قرارداد از باتداي سال مالي تا پايان سال مالي بوده و درآمدهاي آنها بر اساس صورت وضعيتهاي تأييد شده شناسايي و هزينه‌هاي اجراي قرارداد نيز به حساب عملكرد منظور مي‌شود.

قراردادهاي پيمانكاري:
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي پيمانكاري به روش كار تكميل شده شناسايي مي‌‍شود. روش ياد شده به دو دليل زير انتخاب شده است:
 موضوع پيمان معمولاً در كمتر از يك سال مالي تكميل مي‌شود.
 وضعيت مالي و نتايج حاصل از به كارگيري روش تكميل شده، تفاوت چنداني با نتايج حاصل از به كارگيري روش درصد پيشرفت كار ندارد.

 

قرارداد زماني تكميل شده، شناخته مي‌شود كه معمولاً تمام مخارج لازم براي پيمان (به استثناي مخارج جزئي) انجام گرفته باشد، ثانياً: تأسيسات طبق مشخصات قرارداد نصب شده و مورد تأييد كارفرما قرار گرفته باشد.
دستمزد منظور شده در قيمت تمام شده خدمات پيمانكاري شامل: دستمزد پرداخت شده به پيمانكاران و كارگران روزمزد و همچنين حقوق و مزاياي پرسنلي شركت است كه به نسبت هزينه مواد و مصالح بر روي دستور كار سريكن مي‌شوند. دستمزد منظور شده در قيمت تمام شده به پيمانكاران فرعي و كارگران روزمزد و همچنين حقوق و مزايا پرداختي پرداختي پرسنل شركت مي‌باشد، كه اعمال حساب شده‌اند.
سربار منظور شده در قيمت تمام شده خدمات پيمانكاري و حق‌العمل كاري شامل: هزينه‌هاي نقليه و انبار و تداركات است، هزينه‌هاي نقليه به نسبت هزينه‌هاي مواد و مصالح بر روي د

ستمزد كارها هزينه‌خهاي بهره‌برداري و مشتركين سرشكن شده است.
هزينه‌هاي انبار و تداركات به نسبت خروج كالا از انبار براي مراكز هزينه بر روي مركز فوق سرشكن شده است.


. فصل سوم آزمون آموخته‌ها و نتايج
1-3: آموخته‌هاي واحد صنعتي
نحوه ثبت اقلام و كدهاي هزينه (قطعي) در دفتر بودجه و مقايسه با بودجه مصوب براي سال مالي جهت كنترل و نظارت بر كسر يا اضافه تأمين اعتبار شدن هر كدام از كدهاي هزينه به منظور جلوگيري از كسري پرداخت در پايان سال مالي.
آشنايي با مراحل عقد قراردادهاي شركت به دو صورت قرارداد تيپ خريد كالا و قرارداد تيپ خريد خدمت با اشخاص حقوقي در زمينه فعاليتهاي شركت.
طبقه‌بندي و شماره‌گذاري قراردادهاي شركت بر اساس دو عامل شماره قرارداد ئ تاريخ عقد قرارداد در دو قسمت حوزه‌ي ستادي و شهرستانهاي تابعه استان به تفكيك قرارداد خريد كالا و خريد خدمت.
آشنايي و يادگيري چگونگي محاسبه خالص پرداختي به پيمانكاران، پس از خريد كالا يا خريد خدمت توسط شركت با گزارش واحد تحويل گيرنده كالا يا خدمت و با تأييد امور مالي.
آشنايي با اسناد هزينه شركت و رسيدگي و مميزي كردن اسناد هزينه مربوط به حوزه‌ي ستادي و اسناد ارسالي از شهرستانهاي تابعه، به صورت بررسي برگ درخواست خريد كالا يا خدمت با مدارك پيوستي.
به عنوان رسيدگي اوليه و ارجاع به واحد سندنويسي (به صورت كامپيوتري) كه با تأييد سند كامپيوتري رسيدگي ثانويه هم انجام كه پ1ذيرفت و در نهايت جهت ارجاع به واحد صدور چك كه هر سند داراي دو حالت بود يا هزينه انجام شده از محل تنخواه گردان بوده و تنخواه مصرف شده به همان ميزان ترميم مي‌گردد و يا از محل بودجه مصوب هزينه شده كه پس از تأييد ثانويه در سير فصل و كدهاي معين هر هزينه ثبت مي‌گردد.


 آشنايي با ليستهاي فوق‌العاده مأموريت كاركنان و چگونگي محاسبه فوق‌العاده مأموريت بررسي و تأييد ليستهاي ارسالي و ارجاع به واحد سندنويسي.
 آشنايي با سيستم نرم‌افزاري محاسبه حقوق و مزايا شركت و محاسبه و پرينت هر فيش حقوقي بر اساس عواملي مثل: كاركرد روزانه، فوق‌العاده نأموريت، اضافه‌كاري و ...
 آشنايي با سيستم نرم‌افزاري سندنويسي (كامپيوتري) شركت و پرينت سندهاي ارسالي از واحدهاي مختلف شركت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید