بخشی از مقاله

تحقيق راجع به تاريخ مصر باستان

عجايب هفتگانه جهان
تحقيق راجع به تاريخ مصر باستان
از آنجا آغاز مي كنيم كه گذري اگر به تاريخ قديم مصر باستان داشته باشيم ، متوجه تجربه بزرگ مي شويم كه انسان را آشناي محيط مي سازد . ظلم ها و شاديها ، غم ها و تمامي وقايع اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و جنگي و روابط ها با همسايگان دروني و خارجي آن عصر كه هنوز هم قابل تحمل مي نمايد را مورد بررسي و تجربه قرار مي‌دهيم .


پس مطالعه راجع به اهرم ها اينگونه بوده كه در نزديكي سواحل رود معروف نيل سر بر افراشته در بيابان قرار دارند ، اين بناها در پنج هزار سال پيش توسط مصريان باستان ساخته شده است . و قديمي ترين عجايب هفت‌گانه باستاني كه بر جاي مانده اند . اين هرم ها براي آرامگاه فراعنة مصر مي ساخته اند . مصريان باستان به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند . بنابراين براي اين كه در زندگي پس از مرگ شان به آنچه نياز دارند دسترسي داشته باشند . بسياري از اشياء و ثروتهاي شخصي فرعون ها را با جدشان دفن مي كردند . باستان شناسان در آرامگاه‌هاي اهرام مصر جواهرات غذا وسايل زندگي ابزار موسيقي و وسايل شكار فراواني يافته اند . آرامگاه ملكه ها در قسمت پائيني هرم بزرگ سه طبقه كوچكتر قرار دارد .در اينجا زنان اصلي فرعون (نئوپس) دفن شده اند چگونگي ساخت اهرام . اهرام مصر بدون استفاده از هيچ دستگاهي و تنها به كمك چند ابزار ساده ساخته شدند . افرادي كه اين اهرام را ساختند برده نبودند بلكه كارگران ماهر و كشاورزان بودند كه در ماه هايي از سال كه رود نيل طغيان مي كرد و سيل مزارعشان را فرا مي

گرفت و كشاورزي امكان نداشت . بر روي اين اهرام كار مي كردند . اهرام در چند مرحله ساخته شدند . ابتدا زمين را صاف مي كردند . سپس يك نقشه بردار با توجه به موقعيت ستارگان محل قاعدة هرم را به گونه اي تعيين مي كرد كه اضلاع آن به سمت شمال جنوب شرق و غرب قرار بگيرد .


پس از آنكه پي ريزي انجام مي شد ، ديوارها را مي ساختند براي ساختن ديوارها تكه‌هاي بزرگي از سنگ را از معادن آن طرف رود نيل به اين سوي مي آوردند . و در پايان كار ديوارها را با سنگ آهك سفيد مي پوشاندند .


اطلاعاتي راجع به عرض و طول اهرام :
اهرم هاي سر به فلك كشيده ارتفاع بزرگ 137 متر و طول هرضلع قاعدة آن 230 متر است . براي بيان بيشتر هرم تقريباً از دو ميليون تخته سنگ هر يك به وزن 2300 كيلوگرم استفاده شده است .

طبقات بناي هرم :
كارگران هنگامي كه هرم را مي ساختند ، سطح شيبداري از قلوه سنگ و خاك در كنار هرم مي ساختند و در پايان كار آن را بر مي داشتند براي حركت دادن سنگها از تيرهاي چوبي بلند استفاده مي كردند .

چگونگي ساخت هرم :
اهرام مصر بدون استفاده از هيچ دستگاه و تنها به كمك ابزار ساده ساخته شدند . قدرت برخي بيشترين نقش را براي ساختن كار اهرام ها مورد استفاده قرار مي گرفت . براي حمل تخته سنگها از معادن به محل اهرام از هيچگونه وسيلة چرخدار استفاده نمي شد . سنگها را با تسمه هاي محكم به نوعي باركش سورتمه مانند بسته و از


قايقها به محل ساختمان مي كشيدند .

كار براي عشق به خدا :
هزاران سنگ كار ،‌نجار و كارگر سادهد در برابر غذا و پوشاك روي اهرام كار مي‌كردند از آنجا كه فرعون را خدا مي دانستند . همه مشتاق بودند كه در ساختن آرامگاه وي كمك كنند .

مكانهاي تفريحي :
ساختمان كلوزيوم در روم (رم) همانند باغهاي معلق بابل براي سرگرمي و تفريح مردم ساخته شده بود . در تعطيلات . رومي ها به اين ورزشگاه بزرگ تفريحي مي رفتند تا مبارزه گلدياتورها را تماشا كنند . كار ساختن بناي كلوزيوم در سال 70 ميلادي شروع شد و 12 سال بعد به پايان رسيد . اين بنا ، يك شاهكار مهندسي معماري بود . محوطة بيضي آمفي تئاتر آن . مانند اين بود كه دو سالن

به سبك يوناني را به هم متصل كرده تا تماشاچيان ، ميدان مبارزه را بخوبي ببينند . رومي ها از داربست هاي متحرك استفاده مي كردند . تا همزمان از نيروي كار همه برده ها در همة ساختمان استفاده كنند . آنان از بتن كه خود اختراع كرده بودند . و اسكلت فلزي براي استحكام بيشتر آن استفاده كردند .


كلوزيوم ، اكنون ويرانه است با اينكه نيم بيشتر از بناي آن ناپديد شده است . هنوز يكي از بزرگترين بناهاي يادبود رم باستان است . يك روز مبارزه در كلوزيوم در اينجا شما نگاهي كوتاه به كلوزيوم خواهيد داشت . تماشاچيان براي ورود به آمفي تئاتر و تماشاي مبارزات بيرحمانه اي كه در جريان است ، به سوي درها هجوم آورده اند . قسمتي از تصوير آمفي تئاتر بريده شده تا بتوانيد راههاي ورودي زير محوطة ميدان را ببنديد .

 

بناي عظيم :
ساختمان كلوزيوم بسيار بزرگ بود . ارتفاع آن 50 متر و محيط دور آن 527 متر تقريباً نيم كيلومتر است و چهار طبقه آن را در چادر بزرگي در برابر نور آفتاب مي پوشاندند.

جايگاه تماشاچيان :
جايگاه به گونه اي شيب‌دار رديف بندي شده بود . امپراطور و نمايندگان بهترين
جايگاه ، يعني نزديكترين جا به صحنه را داشتند . شواليه ها و ثروتمندان در دو رديف بعد مردم عادي در رديف هاي بالاي ورزشگاه مي نشستند .

ميدان نبرد :
كف صحنه نبرد از چوب بود و با خاك و شن آن را مي پوشاندند . صحنه نمايش را با قرقره بالا مي كشيدند زير آن مجموعه از اتاقها راهروها و پناهگاههاي جانوران وحشي قرار داشت . مبارزه براي زندگي گلادياتورها اسراي جنگي و برده هاي محكوم به مرگ بودند . كه اين تماشاي زيبا را خلق مي كردند . نمايشها فرصتي به آنها مي داد تا آزاديشان را به دست آورند . اگر گلادياتوري خوب

مي جنگيد . امپراطور و يا تماشاچيان با بالا بردن انگشت شصت خود را علامت مي دادند . و او بخشوده مي‌شد . و اگر شكست مي خورد با پايين آوردن انگشت شصت علامت مي دادند و او در جا كشته مي شد . گلادياتورها با هم تفاوت داشتند بعضي ها با نيزه هاي سه شاخه و تور و بعضي ها با تير و كمان و بعضي ديگر با خنجر و سپري مي جنگيدند . گروهي نيز سوار بر اسب

مبارزه مي كردند . گروهي نيز سوار بر اسب يا سورتمه هاي جنگي كه مخصوص بود براي مبارزه انجام مي گرفت . يكي از استثنايي ترين جنگها در كلوزيوم جنگهاي فرضي دريايي بود . سالن صحنه را آب مي بستند . گلادياتورها از قايق يا در آب با هم مي جنگيدند . بعضي از گلادياتورها مجبور بودند با جانوران وحشي مانند شير و ببر بجنگند در پايان جنگ اجساد كشته شدگان را مي بردند و روي خونها خاك مي پاشيدند .

 

مجسمة زئوس :
پادشاهان خدايان مجسمة زئوس را بر روي تخت شاهي كه از جنس چوب درخت سدر بود و طلا و عاج آبنوس و سنگهاي گرانبهاي ديگر تزئين شده بود در 433 سال قبل از ميلاد يك مجسمه ساز يوناني به نام فيدياس كار ساخت مجسمه باشكوه زئوس پادشاه خدايان يونان را در شهر المپيا به پايان رساند . مجسمه در يك معبد مخصوص كه براي آن ساخته شده بود قرار داده شده و خيلي سريع در شمار يكي از عجايب جهان قرار گرفت . براي يونانيان باستان اين مجسمه نشانة كمال بود و هرساله هزاران نفر براي اداي احترام به زئوس مي آمدند و اين تاريخ ها نتيجة بهتر زندگي كردن ما انسانهاي امروزي خواهد شد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید