دانلود فایل پاورپونت جدیدترین قوانین بسکتبال

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپونت جدیدترین قوانین بسکتبال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپونت جدیدترین قوانین بسکتبال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

این پاورپوینت شامل تصاویر می باشد و قابل گذاشتن در سایت نمی باشد 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی زیباشناختی منظر خیابان چهار باغ عباسی اصفهان با تأکید بر قوانین گشتالت

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیده:خیابان های شهری به عنوان یکی از شریان های حیاتی حضور اجتماعی افراد در فضاهای شهری مطرح می باشند. فضای شهری، که منظر آن به نوعی بیشترین ارتباط جمعی را کاربران خود برقرار می نماید. از طرفی توجه به مباحث زیباشناختی به نوعی که در قالب مفاهیم دسته بندی شده، کاربردی گردد، به عنوان یک مؤلفه اساسی بر ارتقای کیف ...

دانلود مقاله بهبود روش رتبهبندی چندتایی در قوانین دادهکاوی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
چکیده – امروزه استخراج الگوها و قواعد توسط تکنیک های داده کاوی اهمیت زیادی پیدا کرده است. پس از اجرای الگوریتم های استخراج قوانین دسته بندی از مجموعه داده های بزرگ، قوانین زیادی بدست می آیند که استفاده از همه ی آنها غیرمفید و نامطلوب است و مرتب کردن آنها باعث می شود تا بهترین های آنها برای پیاده سازی استفاده ...

دانلود مقاله استفاده از یادگیری ماشین مبتنی بر ژنتیک برای ایجاد خودکار قوانین فازی در امنیت RFID

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده سیستم هاي فازي1 توانایی خود را براي حل انواع مختلـف مسـائل در حوزه ي برنامه هاي کاربردي نشان داده انـد در حـال حاضـر علاقـهي وافري براي تکمیل و تقویت سیستمهاي فازي با استفاده از یـادگیري و تطبیق قابلیت ها وجود دارد. دو مورد از موفق ترین رویکردهایی کـه براي ترکیب سیستمهاي فازي و روشهـاي یـادگیري کـه د ...

دانلود مقاله بررسی مقررات و قوانین ایران در مورد حقوق دریاها از منظر حقوق بین الملل

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمه:حقوق دریاها یکی از حوزه های حقوق بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جانداران دریایی واجد شرایط بسیار با اهمیت می باشد. منظور از حقوق بین الملل دریاها مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم برآبها - بستر دریاها - زیر بستر دریاها و فضای مافوق دریاست. استخراج منابع از فلات ...

دانلود مقاله بررسی مقررات و قوانین ایران در مورد حقوق دریاها از منظر حقوق بین الملل

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمه:حقوق دریاها یکی از حوزه های حقوق بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جانداران دریایی واجد شرایط بسیار با اهمیت می باشد. منظور از حقوق بین الملل دریاها مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم برآبها - بستر دریاها - زیر بستر دریاها و فضای مافوق دریاست. استخراج منابع از فلات ...

دانلود مقاله حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول ، قوانین و مقررات

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمهاصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، یکی از مهمترین و اساسییتیرین اصول قانون اساسی است که زیربنای تقنینیی نایام جمهیوری اسیالمی اییران را یکل میدهد. مطابق این اصل، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصیادی، اداری، فرهنگی، ناامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی با ید.ایین اصیل ب ...

دانلود فایل پاورپوینت قوانین و مقررات در پرستاری

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  قانون يك سري از مقررات يا سنت‌ها است كه فعاليت را كنترل، و اداره مي‌كند اسلاید 2 : سازمان‌هاي نظارت قانوني چهار سازمان قانوني مهم، جهت كنترل كاركنان مراقبت‌هاي بهداشتي به شرح ذيل مي‌باشد: الف) دادگاه‌هاي حقوقي   ب) دادگاه‌هاي جنايي ج) دادسراي انتظامي ...

دانلود فایل پاورپونت خانواده درمانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : اهمیت خانواده: خانواده بدون شك مهم‌ترين سازماني است كه بسترساز رشد و رفاه جسمي، رواني و اجتماعي كودك و عامل رسيدن وي به تعادل (فيزيكي، رواني و اجتماعي) است اجتماعي‌شدن و آشنايي با قوانين، نقش‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي به طور طبيعي در خانواده صورت مي‌پذيرد و كودك در تعاملات ابتدايي خود با خانواده به ...