بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 عدم آگاهی به اصول زندگی مشترک

 سست شدن باورهای مذهبی

 عدم صداقت و فریب  کاری عدم توجه به نیازهای همسر

 ابهام و افراط در انتظارها

دخالت دیگران

مسائل اقتصادی مالی 

 موانع فرهنگی و طبقاتی

 سوء تفاهم و سوء ارتباط

 انتقام جویی و بهانه گیری

 سلطه گری زن یا شوهر

 بی نظمی و مسئولیت ناپذیری

 نازایی و ناتوانی در مسائل جنسی 

 

اسلاید 2 :

خانواده  :   نزدیک ترین و مداوم ترین ارتباطات اجتماعی را فراهم می سازد . فرد در خانواده رشد می کند و پایه های اصلی شخصیت  و خصوصیات رفتاری او شکل می گیرد

آموخته های مستقیم و غیر مستقیم در خانواده بر سلامت روان آنها تاثیر می گذارد .

جامعه سالماز خانواده های سالم تشکیل یافته و خانواده سالم از افراد سالم

والدین :  موظفند در خانواده شرایطی بو جود آورند تا فرزندان در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخلاقی و مذهبی رشد  و تکامل یابند

اسلاید 3 :

 آسیب شناسی خانواده  : مطالعه عواملی که سلامت ،دوام و استحکام خانواده را تهدید   می کند و ازدواج پایدار و موفق را آسیب پذیر می سازد

   هدف  : شناسایی عوامل ناپایدار و گسسته شدن ارکان خانواده

 زیرا  : 

 ریشه اکثر مشکلات رفتاری ،اجتماعی ،عاطفی

 افراد جامعه از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد.

  .

اسلاید 4 :

یکی از مهمترین عاملی که سلامت خانواده را تهدید میکند عدم پایبندی به باورهای مذهبی و اصول اخلاقی است .

گذاشتن قرآن روی سفره عقد

اعتقاد زن و شوهر به قرآن و عمل به آن

حضور خدا و اعتقاد به ناظر بودن او بر اعمال ،رفتار و گفتار انسان .

   هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

                            خدایش در همه حال از بلا نگه دارد

اسلاید 5 :

        صداقت قلب ارتباط است  .

      صداقت اعتماد را بنیاد می نهد .

  پنهان کردن حقایق و فریب دادن یک دیگر = تزلزل  خانواده .

  وعده و وعید ، اوهام  و تخیلات   =      تزلزل خانواده .

اسلاید 6 :

  مشخص کردن انتظارات در روابط باعث معین شدن  وظایف و حدود روابط افراد می شود .

 

  آیا تا به حال روی انتظارات متقابل  با هم ،منظم صحبت کرده اید   ؟ 

  تفاوت و تعارض در انتظارات موجب می شود فضایی نامساعد و کینه توزانه به وجود آید .

انتظارات بیش از تونایی فرد سلامت خانواده را تهدید می کند . 

اسلاید 7 :

  اکثر تحقیقات در ایران  ¼ تا 5/1 طلاق ها را نتیجه دخالت  :والدین  ،آشنایان و اقوام زن و شوهر می دانند .

 اوایل ازدواج راهنمایی ناشیانه ،تحریک و حضور بیش از حد والدین علی رغم میل فرزندان ،منجر به مزاحمت و آسیب های را به وجود می آورد .

 تعادل بین حمایت ،محبت ،استقلال ،آزادی و دخالت به رشد   بلوغ فکری و عاطفی نیاز دارد .

اسلاید 8 :

مخالفت والدین  زن یا شوهر از ازدواج به عمل آمد ه در آینده می تواند تداوم خانواده را تهدید کند .

 طلاق  :  در زمره حساس ترین ،پیچیده ترین و محرمانه ترین حوادث زندگی محسوب می شود .

  باید  :  بین آنچه زن و شوهر برای توجیه عمل خود می گویند واقعیت طلاق تمیز قائل شد .

 طلاق  :  در مان طلاق به جراحی پیچیده روانی – رفتاری نیاز دارد .

اسلاید 9 :

 زندگی بر پایه های مشترک بنا شده است .

 

   مال من ، مال تو  ، جهیزیه من  ،حقوق من و... پایه    اشتراک را متزلزل و به تفرقه و جدایی منجر می شود .

 

  آدم نان خالی بخورد اما دلش خوش باشد .

 

اسلاید 10 :

 گاه فرهنگ زن یا شوهر متضاد سلامت خانواده را تهدید    می کند .

 

     مثال  :  اگر  احساس تحقیر ، تفاخر ،حقارت و سرزنش در روابط زن و شوهر وجود داشته باشد . فضای روانی – عاطفی خانواده دچار آسیب می شود .

 

   توجه به مشترکات و پذیرش منطقی تفاوت ها وا فزایش تشابهات بعد از ازدواج باید  کنترل شود . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید