دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به مسند و مسند الیه

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به مسند و مسند الیه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی به مسند و مسند الیه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 
 
   دانش های زبانی و ادبی:
 
همه ی فعلها مفهوم  یکسان ندارند. بعضی از آنها مفهوم
 انجام گرفتن  کار را می رسانند.مثل : خوردم ، نوشتی، می سازید و…..

اسلاید ۲ :

 
وقتی این فعلها را می شنویم ، کاری در ذهنمان نقش می بندد. 
مثال : سارا امروز به مدرسه میرود. 
 
در این جمله ، فعل می رود نشان می دهد که سارا کاری انجام داده است.
به این دسته از فعلها ، فعل تام  می گوییم. 
 

اسلاید ۳ :

 
دسته ای دیگر از افعال ، مفهوم انجام کار نمی رسانند. 
مثل : شد – بودم – است 
 
وقتی این فعلها را می شنویم ، کاری در ذهنمان نقش نمی بندد.
به این دسته از فعلها ، فعل اسنادی ( عام یا ربطی ) می گوییم. 
 
 

اسلاید ۴ :

 
چند نکته : 
 
۱ – فعلهایی که دارای فعل اسنادی و مسند هستند را 
جمله اسنادی ( اسمیه ) می نامند.
 
۲– فعلهای اسنادی  را گذرا به مسند می نامیم چون حتما 
باید مسند داشته باشند تا یک جمله کامل بسازند.

اسلاید ۵ :

 
۳ – فعلهای گشت – گردید اگر به معنی گردش کرد  بیاید ، 
فعل تام است نه اسنادی .
 
مثال : 
زمین به دور خورشید می گردد  = گردش می کند : فعل تام است . 
علی در شهر گشت  = گردش کرد : فعل تام است . 
علی خشمگین شد ( است ، بود ) = فعل اسنادی است . 
 

اسلاید ۶ :

 
 
  ۴– فعل شد ، اگر به معنای رفت باشد  فعل تام است و اسنادی نیست .
 
مثال : 
پیامبر به مکه شد = رفت : فعل تام است .        
 اگر در خانه ای شوی = بروی : فعل تام  است . 

اسلاید ۷ :

 
۵– فعلهای ( است ، بود ) اگر به معنی وجود داشتن ، قرار داشتن ، حضور 
 .داشتن  بیاید فعل تام است و اسنادی نیست 
 
مثال : 
کتاب در کیف است = قرار دارد : تام است . 
علی در کلاس بود = حضور داشت : تام است . 
گندم در انبار است = وجود دارد : تام است . 

اسلاید ۸ :

 
۶- گاهی اوقات فعل اسنادی به صورت شکسته می آید 
و ما از مفهوم جمله به ان پی می بریم. 
 
مثال : 
من اینجا چون نگهبانم   = هستم . 
تو خوشحالی = هستی . 

اسلاید ۹ :

 
 
 
۷-  فعل اسنادی هم مانند سایر فعلها دارای زمانهای گذشته ،
 حال و اینده است . 
مثال : هوا سرد شد ( می شود ، خواهد شد ) .

اسلاید ۱۰ :

 
 
۸– فعلهای هست ، نیست ، باشد ، نباشد ، نبود  نیز فعل اسنادی هستند .
 
یافتن مسند در جمله : ابتدا نهاد را پیدا می کنیم . بعد بین نهاد و فعل ،
 پرسش چطور – چگونه مطرح می کنیم . جوابی که
 به دست می آید ، مسند است . 
مثال : 
گشت غمناک دل و جان عقاب = دل و جان عقاب : نهاد     گشت  : فعل 
دل و جان عقاب چطور گشت  ؟ غمناک = مسند .  
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 12 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد