بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چرا كار آفريني ؟ چرا بهره وري ؟ چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 چرا برخي از افراد نسبت به ديگران موفق تر هستند؟

  چرا بعضي از سازمانها نسبت به ديگران موفق تر هستند؟

 چرا برخي كشورها توسعه يافته اند؟

 با از بين رفتن مرزهاي اقتصادي چه كنيم؟

 با تغييرات سريع، رقابت تنگاتنگ ، كمبود منابع و افزايش دانش چه كنيم؟

ميزان توسعه اقتصادي كشورها ، ملاك فقر و ثروت آنهاست .

ميزان رشد ثروت يا فقر هر كشور بستگي به كار آفريني آنها دارد.))

اسلاید 2 :

نگاهي  به وضع امروز در ايران

 آيا مي دانيد ميانگين ضايعات صنعتي كشور در سال 80 معادل 27% بود ه است ؟

آيا مي دانيد قريب 70% قيمت تمام شده محصولات صنعتي ما هزينه هاي سربار است ؟

آيا مي دانيد اثر بخشي تجهيزات در صنايع كشور ( درصدي از زمان بهره برداري كه صرف توليدات سالم مي شود ) معادل 25% است؟

آيا مي دانيد متوسط راه اندازي طرح هاي ملي و سرمايه بر كشور حدود 8 سال است؟

آيا مي دانيد 54% طرح هاي عمراني در كشور اشكال طرح ريزي دارد؟

  آيا مي دانيد 27% طرح هاي عمراني در كشور ناقص اجرا مي شود؟

آيا مي دانيد 28% طرح هاي عمراني در كشور پس از بهره برداري مشكل دارند؟

آيا مي دانيد تاسال2010 تمام روستاها بايد به ICT متصل شوند؟

آيا مي دانيد تا سال 2010 بايد تمام مدارس ، دانشگاهها و مراكز به صورت بي سيم به ICT متصل باشند؟

اسلاید 3 :

        تاريخچه

عامل تغييرباعث تحول در انسانها و سازمانها مي شود و اين عامل تغيير به خلق كسب و كار جديد توسط فرد يا گروههاي جديد مي شود كه همان كار آفريني است.

1- موج اول: 1950-1940

انفجار عمومي مطالعه و تحقيق براي افراد موفق در كارآفريني و ثروتمندي و شيوه هاي پولدار شدن و كسب و كار شخصي.

2- موج دوم: 1960

رشته هاي دانشگاههاي دنيا و تخصصي كارآفريني در حوزه هاي مهندسي و بازرگاني (500 دانشگاه در آمريكا درس كارآفريني دارند).

3- موج سوم: 1980 به بعد

علاقمندي به تحقيق و آموزش در بنگاههاي خصوصي.

اسلاید 4 :

تعريف

Entrepreneurship

üكارآفريني فرآيندي است كه كار آفرين را در جهت مناسب براي نيل به اهداف رهبري مي كند.

ü كارآفريني عبارتست از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فرد از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها

اسلاید 5 :

كار آفريني

 موجب اشتغال مي شود .

كيفيت زندگي را بهبود مي دهد.

موجب توزيع متناسب درآمد مي شود و اضطرابهاي اجتماعي را كاهش مي دهد.

موجب بهره برداري از منابع و فعال شدن بهره وري
 مي شود .

موجب سود اجتماعي از طريق دولت مي شود.

عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادي است.

اسلاید 6 :

تعريف كارآفرين Entrepreneur

فردي كه مسئوليت اوليه و جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و تمركز او بر نوآوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات نو است.

 فردي كه شمه ي اقتصادي دارد و از موقعيت و فرصت هاي اقتصادي بهترين استفاده را مي كند و نوآوري دارد.

مشخصه اصلي كارآفرين، نوآوري است.

اسلاید 7 :

صفات عمده كارآفرينان

(1هدف (از مدل SMART كمي و كيفي)

(2پشتكار (دنبال هدف بودن اراده و عزم راسخ)

(3داشتن اطلاعات جاري آگاهي براي برنامه ريزي

(4آمادگي روبرويي با شكست

(5متكي به خود بودن

(6توانايي به حداقل رساندن خطرات

اسلاید 8 :

صفات عمده كارآفرينان

شناسايي مشكل

جستجو براي يافتن مشكلات مشابه در گذشته

پيدانمودن راه حل هاي جديد

آزمايش هر يك از راه حل ها

انتخاب بهترين راه

اجراي راه حل

اسلاید 9 :

صفات عمده كارآفرينان

(8انرژي و توانايي لازم

(9مشورت با خبرگان و كارشناسان

(10سلامت جسمي و روحي

(11صبر و شكيبايي در ناملايمات

(12استفاده از تجارب ديگران و قبلي

(13مسئوليت پذيري

(14اعتماد به نفس

(15قابليت تغيير و انعطاف پذيري

(16استقلال

(17تعهد

(18ابتكار و خلاقيت

اسلاید 10 :

صفات عمده كارآفرينان

(19تمايل به اجراي طرحهاي بلند مدت

(20ديدگاه و نگرش مثبت

(21اطلاعات فني مرتبط

(22روابط انساني و توانايي ايجاد ارتباط

(23دسترسي به منابع مالي

(24عقل معاش( برخورد عاقلانه با پول)

(25شجاعت

(26شايستگي ( تحصيل – تخصص- تجربه- مهارت- آموزش)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید