بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف

 

 

 

اسلايد هاي استاندارد و کامل يکي از موثرترين عوامل براي يک ارائه موفق است.

 

اسلاید 2 :

قوانين طراحي اسلايد:
قانون گلديلک (Goldilock’s rule)

اطلاعات را به همان اندازه که مي خواهيد انتقال دهيد ذکر کنيد؛ نه کمتر و نه بيشتر.

اسلاید 3 :

قوانين طراحي اسلايد:
قانون چهارتايي (Rule of Four)

از شنونده انتظار به خاطرسپاري بيش از 4 نکته را نداشته باشيد.

به تعبيري، در هر صفحه بيش از 4 بولت نداشته باشد.

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

-Don’t have too many bullets

 

اسلاید 4 :

قوانين طراحي اسلايد:
قانون Rudolph-the-Red-Nosed-Reindeer

آنچه که متفاوت است، برجسته ظاهر مي شود.

 

اسلاید 5 :

ويژگي هاي يک اسلايد خوب: مشخصات خط

اندازه :

 

 

      استفاده از خط هاي با اندازه بيشتر از 18

 

پانوشت »      18 point      «پانوشت

24 point

متن »      28 point      «متن

36 point

عنوان »      44 point      «عنوان

54 point

اسلاید 6 :

نوع قلم :

استفاده از خط هاي واضح

خط نا واضح

خط واضح

Non Clear Font

Clear Font

 

اسلاید 7 :

از قلم هايي استفاده کنيم که حروف آن بدون زوائد اضافي باشند

This font is Arial.

This font is Comic Sans.

خواندن قلم هاي نامناسب بيشتر طول مي کشد

This font is Times New Roman.

This font is Courier.

اسلاید 8 :

ويژگي هاي يک اسلايد خوب: درج لاتين

عدم استفاده از حروف بزرگ لاتين در درج تمام لغت به علت دشواري در خواندن

 

AVOID USING ALL

CAPITAL LETTERS BECAUSE IT’S

HARDER TO READ!

 

اسلاید 9 :

ويژگي هاي يک اسلايد خوب: رنگ

متن و پيش زمينه :

 

استفاده از رنگ هاي تيره با پيش زمينه هاي روشن

 

استفاده از رنگ هاي روشن با پيش زمينه هاي تيره

 

اسلاید 10 :

 

 

نوشته هاي تيره رنگ و زمينه روشن، براي استفاده در اطاق هاي کوچک و تدريس کارا مي باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید