دانلود فایل پاورپوینت آنالیز واریانس

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنالیز واریانس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنالیز واریانس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Analysis of Variance (ANOVA)
a method of testing the equality of three or more population means by analyzing sample variations

اسلاید ۲ :

مثال : جهت مقایسه اثرسه روش درمانی III,II,I روی زمان لخته شدن Clotting time)) پلاسما مطالعه ای انجام شده است. تعداد ۱۲ بیمار انتخاب و بطور کاملا تصادفی به ۳ گروه چهار نفره تقسیم شده و هر گروه تحت یکی از روشهای درمانی فوق قرار گرفته است . نتایج (بر حسب دقیقه ) بصورت زیر ثبت شده است.

اسلاید ۳ :

What will happen if we use multiple t test instead of ANOVA?
The rate of error increases exponentially by the number of tests conducted

اسلاید ۴ :

The calculation of the rate of type I errors is determined by:
۱-(۱-α)c
c = number of t-tests

اسلاید ۵ :

مثال : جهت مقایسه اثرسه روش درمانی III,II,I روی زمان لخته شدن Clotting time)) پلاسما مطالعه ای انجام شده است. تعداد ۱۲ بیمار انتخاب و بطور کاملا تصادفی به ۳ گروه ۴ نفره تقسیم شده و هر گروه تحت یکی از روشهای درمانی فوق قرار گرفته است . نتایج (بر حسب دقیقه ) بصورت زیر ثبت شده است.

اسلاید ۶ :

۱٫ The populations have normal distributions.
۲٫ The populations have the same variance ۲ (or standard deviation  ).
۳٫ The samples are independent of each other.
۴٫ The different samples are from populations that are categorized in only one way.

اسلاید ۷ :

Source of variance
Within group variance
Between group variance
Total variance

اسلاید ۸ :

طرح کاملا تصادفی
Completely Randomized design
طرح بلوکهای کامل تصادفی
Complete Randomized Block Design
طرح فاکتوریل
Factorial Design
سایر طرحهای آزمایشی
Nested Design, Latin Square Design, ……

اسلاید ۹ :

اگر در تحلیل واریانس فرضیه صفر رد شود، باید بین همه زوج های میانگین ها آزمون هایی انجام شود تا معلوم گردد کدام یک با هم اختلاف معنا دار دارند.
با توجه به فرضیات تحلیل واریانس یک طرفه اگر فرضیه H0 رد شود، حداقل دو میانگین با هم اختلاف معنا دار خواهند داشت.

اسلاید ۱۰ :

رایج ترین روش های مقایسه های چند گانه عبارتند از:
روش بونفرونی Bonferroni Procedure
روش توکی Tukey’s Procedure
روش شفه Scheffe’s Procedure
روش نیومن-کلز Newman-Keuls Procedure
روش دانت Dunnett’s Procedure
نکته ۱ : روش دانت هنگامی استفاده می شود که یکی از گروه ها، گروه شاهد (Control) باشد.
نکته ۲ : به کار گیری این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد