بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1.ذات

 2.صفات ذاتی

3.صفات فعلی (خلقی)

اسلاید 2 :

راه های خدا شناسی:

1.عقل

2.فطرت

3.مطالعه جهان

4.کشف و شهود باطنی

5.قرآن و حدیث

اسلاید 3 :

دیدگاه اول:

معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است و آدمی توانایی درک معنای اوصاف الهی را ندارد.

اسلاید 4 :

دیدگاه دوم:

تفاوت جدی میان معانی اوصاف الهی و اوصاف آفریدگان در میان نیست فقط خداوند بی نهایت است.

اسلاید 5 :

دیدگاه سوم:

انسان توانایی درک معنای اوصاف الهی را دارد ولی خدا بی نقص است.

اسلاید 6 :

خرد را بر چگونگی اوصاف خود آگاه نساخته اماآنها را از مقدار لازم معرفت خویش محجوب نکرده است.

                                    نهج البلاغه . خطبه 49.

اسلاید 7 :

توحید :

اولین شرط تشرف به آیین حیات بخش اسلام

شالوده نظام اخلاقی اسلام

ریشه درخت اسلام

سر لوحه ی رسالت پیامبر اسلام (ص

اسلاید 8 :

علم الهی:

مهم ترین مساله :

 

       گستردگی بی منتهای دانایی خداوند

اسلاید 9 :

آن چه در زمین برآید و انچه بالا رود همه را می داند. و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه می کنید بیناست.

                                                 سوره حدید. آیه 4.

اسلاید 10 :

موجود قادر:

 موجودی که اگر بخواهد فعلی را انجام می دهد و اگر بخواهد آن را ترک می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید