دانلود فایل پاورپوینت احکام کاربردی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت احکام کاربردی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت احکام کاربردی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بدیهى است که یک ملت زنده، با چالشها مواجه

 است؛ چالشها، لازمه‏ى زنده بودن است. هر

 موجود زنده‏اى باید هزینه‏ى زنده بودنِ خود

 را بپردازد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

زنده بودن همراه با چالشهاست؛ همراه با مانعهاست؛ از

مانعها باید عبور کرد. احیاناً همراه با دشمنى‏هاست؛ براى دشمنى‏ها باید تدبیر و اندیشه‏ى راسخ داشت. عزم قوى را باید دستمایه‏ى این حرکت کرد. ملت ایران نیازمند این عزم ملى است که تا امروز هم این عزم را نشان داده است و روزبه‏روز باید پایه‏هاى این عزم مستحکم‏تر بشود.

اسلاید ۲ :

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد ، پاک است.

اگر مقداری از آب کر یخ می بندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر قدر از یخ هم که آب شود نجس است .

اسلاید ۳ :

آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل آب کر است یعنی :

نجاست را پاک می کند.

اگر نجاستی به آن برسد نجس نمی شود.

اگر آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه ، حکم آب کر را ندارد .

اسلاید ۴ :

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است۱٫

vباید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود اجتناب کنند .

اسلاید ۶ :

آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکرده ، پاک است.

آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است ، حکم آب جاری را دارد .

آب حوض حمام – اگر چه کمتر از کر باشد – چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد ، مثل آب جاری است .

اسلاید ۷ :

 آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر       متصل به کر باشد مثل آب جاری است و آب لوله های ساختمان ، اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است

آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود .

هر گاه ظرفی زیر آب لوله کشی بگذارند آبی که درون ظرف است حکم آب جاری را دارد به شرط این که متصل به آب لوله کشی باشد .

اسلاید ۸ :

   اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد جایی که باران به آن برسد پاک می شود ولی :

v در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست .

vباریدن دو سه قطره باران فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید .

اگر در روی سقف یا بام عین نجاست باشد :

v تا وقتی باران می بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد* پاک است .

            * بهجت : در صورتی که صفات عین نجس را نداشته        باشدو مضاف نشده پاک است.

v بعد از قطع باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده ، نجس است .

اسلاید ۹ :

زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود و اگر باران بر زمین جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می کند . *

                                     * بهجت : اگر مضاف یا متغیر به نجاست نشده باشد.

                                   * مکارم : هر گاه باران بر حوضی که

                                   آب آن نجس است ببارد وبا آن

                              مخلوط گردد پاک می شود.

اسلاید ۱۰ :

آب چاهی که از زمین می جوشد اگر چه کمتر از کر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

اگر آب باران یا آب دیگر ، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد ، چنانچه بعد از قطع شدن باران ، نجاست به آن برسد نجس می شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 35 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد