بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مطلع

امام خمینی (ره):

تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه الزهرا(س) ، جلوه کرده بوده است ، یک زن معممولی نبوده است ، یک زن روحانی ، یک زن ملکوتی ، یک انسان به تمام معنا انسان ، تمام نسخه انسانیت ، تمام حقیقت زن ، تمام حقیقت انسان.

اسلاید 2 :

مقدمه

قال رسول اللهصلی الله علیه و آله :

طَلَبُ العِلمِ فَريضَهٌ عَلي كُلِّ مُسلِمٍ ،

اَلا اِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغاهَ العِلمِ

[اصول کافی ، ج1، باب فرض العلم و وجوب طلبه و ...]

طلب علم بر هر مسلماني واجب است ، همانا خدا جويندگان علم را دوست دارد.

اسلاید 3 :

علوم واجب

قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

اِنَّمَا العِلمُ ثَلاثَهٌ

همانا علم [واجب براي همه] سه چيز است:

آيَهُ مُحكَمهٌ

آيات محكمات جهان و قرآن كه دلايل اصول عقايد هستند.

اَو فَريضَهُ عادِلَهَّ

واجب اعتدال كه علم اخلاق است.

اَو سُنَّهٌ قائِمَهٌ

سنت پا بر جا * [احكام شريعت و مسائل حلال و حرام]

وَ ما خَلاهُنًّ فَهُوَ فَضل

و غير از اينها فضل است.

اسلاید 4 :

رفع نیاز علم

نياز به هر يك از علوم پزشكي ، مهندسي ، هنري و ... به سه روش رفع مي گردد :

1- آدمي به قدري عالم مي گردد كه خود توان تشخيص و رفع نياز را دارد كه به تشخيص خود عمل مي كند .

2- از برترين عالم آن علم تبعيت مي كند.

3- از چند عالم برتر آن علم تبعيت مي كند.

اسلاید 5 :

تقلیدی نبودن اصول دین

عقيده مسلمان به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد) بايد از روي دليل ، بصيرت و يقين (هر كس به فراخور حال خويش) بوده ونمي تواند تقليدي باشد.

اسلاید 6 :

تکلیف افراد در فروع دین

در انجام فروع دين (احكام و دستورات عملي) مسلمانان به سه دسته اند:

1- مجتهد : مي تواند احكام را از روي دلايل شرعي تشخيص دهد.

2- مقلد : به فتواي مجتهد واجد شرايط عمل مي كند.

3- كساني كه عمل به احتياط مي كنند: يعني بر اساس نظريه تمام يا گروهي از مجتهدين وظيفه خود را انجام مي دهند و طوري به وظيفه خود عمل مي نمايند كه يقين كنند تكليف خود را انجام داده اند.

مثلاً اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند ، آن را به جا آورد .

اسلاید 7 :

تکلیف افراد در فروع دین

كسي كه مجتهد نيست و نمي تواند به احتياط عمل كند ، واجب است كه احكام را ياد گرفته و به فتواي مجتهد عمل نمايد و اگر از تقليد سرپيچي نمايد ، عمل او باطل است مگر آن كه عمل او مطابق با واقع و يا مطابق با فتواي مجتهدي باشد كه در حين عمل ، تقليد از او واجب بود.

اسلاید 8 :

صفات مجتهد مرد

×بالغ 

×عاقل 

×شیعه دوازده امامي  

×آزاد  

×زنده

×حلال زاده  

×حريص به دنيا نباشد.

×عادل (كارهاي واجب را بجا آورد و كارهاي حرام را ترك كند)

×سابقه فسق معروفي بين مردم نداشته باشد.

×از مجتهدين ديگر اعلم باشد. (در فهميدن حكم خدا ، از همه مجتهدين عصر خودش عالم تر باشد)

اسلاید 9 :

راه هاي شناخت مجتهد و  اعلم

خود انسان اهل علم و خبره باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دو نفر عالم عادل كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند ، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند .

عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مي شود ، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند.

اسلاید 10 :

راه هاي شناخت مجتهد و  اعلم

اگر شناخت اعلم مشكل باشد ، بايد از كسي كه گمان به اعلم بودنش است تقليد كرد .

اگر مجتهديني از نظر علمي مساوي باشند ، بايد از اعدل ، اتقي ، اورع تقليد كرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید