whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت استخدام پیمانی

PowerPoint قابل ویرایش
61 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استخدام پیمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استخدام پیمانی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در دستگاههای مشمول این آیین نامه بعنوان مستخدم پیمانی ممنوع است.

مدت قرار داد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط یک تا سه سال می باشد و تمدید آن تا زمان بازنشستگی در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط برای ارتقای سطوح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود.

اسلاید ۲ :

فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی ، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

qمستخدمین پیمانی  از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر آن مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و سوابق خدمتی اینگونه مستخدمین در دستگاههای دولتی و غیر دولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب می گردد.

کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد ، موارد استثنا  در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور امکانپذیر است.

اسلاید ۳ :

مقررات مرخصی کارکنان پیمانی

q  ماده ۱۴ : مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

  تبصره ۱ : این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند .

  تبصره ۲ : حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

اسلاید ۴ :

استخدام پیمانی

حقوق و مزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای دولتی از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱مانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات آن تعیین میشود.

مستخدمین پیمانی سالی یکماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت. استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می باشد. حق استفاده از مرخصی هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از ۱۵ روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید.

اسلاید ۵ :

دستگاهها مکلفند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه خدمت قرارداد  (در صورت عدم تمدید) به ازاء هر سـال خدمت قابل قبـول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی ذخیره شده یک ماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند .

    (برای دستگاههایی که ۲ روز در هفته تعطیل     

     می باشند ، هر سال ۲۴ روز).

مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده متناسب با مدت قرار داد از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

اسلاید ۶ :

 

اگر مستخدم پیمانی ۷ روز بدون اطلاع و یا عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود ، دستگاه دولتی می تواند قرار داد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر ، از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به  مرخصی ذخیره شده به وی تعلق نخواهد گرفت.

اسلاید ۷ :

هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در مؤسسات دیگری مشغول کار شود ، باید قبلا به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی خود اطلاع دهد.

اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز مؤسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ، ممنوع است.

تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

اسلاید ۸ :

 

تبصره : استخدام پیمانی کسانی که بموجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و یا بشوند ، در همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتیکه حکم اخراج صرفا به دلیل ترک خدمت یا غیبت صادر شده باشد ، استخدام پیمانی فرد مورد نظر با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ، بدون احتساب سابقه خدمت قبلی ، بلامانع است.

اسلاید ۹ :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره ۱۸۰۰/۲۱۸۹۷۴مورخ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی را همراه با دستورالعمل های مربوط به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، و شرکت های دولتی ارسال نموده است. هدف از اصلاحات انجام شده در ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی ، ارتقاء سطح انگیزش ، بهره وری و کارایی مستخدمین دولت و در نهایت ارتقاء سطح خدمات ارائه شده و رضایت مردم از دستگاه های اجرایی می باشد.

شرایط تمدید قرارداد استخدام پیمانی به دو دسته شرایط لازم و عوامل امتیاز آور تقسیم می گردد:

اسلاید ۱۰ :

 در حال حاضر حقوق کارکنان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرایی آن و سایر بخشنامه های صادره بر اساس آن پرداخت می گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 61 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد