بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بعد از وقوع حوادث غيرمترقبه افرادي كه در گروه امداد و نجات هستند با 3 سؤال مواجه مي شوند؟

1-چه مسائل و واكنش هاي رواشناختي را بازماندگان تجربه
مي كنند.

2-چه فاكتورهايي افراد را در معرض خطر مسائل ناشي از تطابق مجدد قرارمي دهد.

3-چه كارهايي را مي توان براي كاهش پيامدهاي منفي روانشناختي ناشي از حوادث غيرمترقبه مي توان انجام داد.

اسلاید 2 :

اول: واكنش هاي هيجاني بعد از حوادثاكثريت بازماندگان يك يا سه مورد از واكنش هاي استرس طبيعي زير را در طول چند روز اول بعد از حادثه تجربه مي كنند.  

1-واكنش هاي هيجاني:

شوكه شدن، ترس، خشم، احساس شرم، احساس گناه، احساس درماندگي و احساس نااميدي، اشكال در لذت بردن از فعاليتهاي روزمره و دوست شدن با ديگران.

2-واكنش هاي شناختي:

احساس گيجي، نگراني، بلاتصميمي، از دست دادن حافظه، مشكل در تمركز حواس و سرزنش خود.

3-واكنش هاي فيزيكي:

احساس خستگي، اشكال در خواب، دردهاي بدني، از جا پريدن، تهوع، تغيير در اشتها، نفس نفس زدن

4-واكنش هاي بين فردي (روابط با دوستان، محيط كار، مدرسه، خانواده)

تحريك پذيري، گوشه گيري، احساس طرد شدن، بي اعتمادي

اسلاید 3 :

اكثر بازماندگان علائم فوق را بصورت خفيف تجربه
مي كنند اما حدود يك سوم افراد ممكن است دچار اختلالات استرس پس از سانحه يا اصلاحات اضطرابي و افسردگي بشوند.

اسلاید 4 :

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه يا PTSD يك اختلال اضطرابي است .

PTSD مجموعه اي از علائم است كه بدنبال مواجهه فرد با عامل استرس زاي خيلي شديد بروز مي كند.

مواجهه مي تواند بصورت ديدن ، شنيدن يا حضور باشد . فرد بصورت ترس و وحشت و درماندگي به اين تجربه پاسخ مي دهد . حادثه را دائماً در ذهن خود مجسم مي كند و در عين حال مي خواهد از ياد آوري آن اجتناب كند .

اين علائم بايستي حداقل يك ماه طول كشيده باشد و روي عملكرد فردي ، خانوادگي ، شغلي و اجتماعي فرد اثر گذاشته باشد

اسلاید 5 :

علائم در كودكان:

گوشه گيري، كاهش فعاليت، شكايتهاي جسماني (دل درد، سردرد، سرگيجه) بدن علت واضح تحريك پذيري، عصبانيت، مشكلات خواب (كابوس، داد زدن در خواب) شب ادراري، مدرسه نرفتن، چسبيدن به ديگران.

علائم در بزرگسالان:

1-تجربه مجدد حادثه از طريق بازگشتهاي مكرر، افكار مزاحم تكرار شونده يا تصوير ناگهاني اينكه آن رويداد همين الآن در حال اتفاق افتادن است.

2-كناره گيري، جدايي از ديگران

3-بيش برانگيختگي، از جا پريدن، گوش بزنگي

اسلاید 6 :

 تاريخچه

سندرم قلب سرباز – بدليل وجود علائم قلبي اتونوم در سربازان در زمان جنگهاي داخلي آمريكا

نوروزتروماتيك

شوك ناشي از تركش Shell Shock

نوروزجنگ يا خستگي از عمليات در سربازان جنگ جهاني دوم

و اختلال استرس پس ار سانحه يا PTSD براي اولين بار در سال 1980 بعنوان يك تشخيص روانپزشكي مطرح شد.

اسلاید 7 :

PTSD اخيراً در بحث هاي جاري اختلالات Mental(روانی) توجه خاص را به خود جلب كرده است.

  دليل توجه به PTSD

1-گسترش تمركز روانپزشكي مدرن روي اختلالات غير سايكوپيك و تاثيرشان روي Wellbeing(خوشی) و Autonomy(خود پیروی) افراد.

2-افزايش آگاهي اجتماعي در رابطه با حقوق انساني، خشونت (violence) و disasters و پيامدهاي آنها.

3-تأكيد اخير علوم neurobehavioral(نو رفتارگرائی) روي plasticity(انعطاف) مغز و
gen expression(عبارت )او نقش وقايع تروماتيك بعنوان ماشه چكان واكنش ها.

اسلاید 8 :

1-تجربه جنگ

2- شكنجه و تهديد و سوءاستفاده هاي فيزيكي و جنسي

3- سوانح جدي مثل تصادف با ماشين و آتش سوزي

4- بلاياي طبيعي

در تمام اين موقعيتها پيدايش اختلال همبستگي و رابطه اي واضح با شدت عامل استرس زا دارد

اسلاید 9 :

الف )از دست دادن دوستان و نزديكان

ب)آسيب فيزيكي يا خطر تهديد زندگي( مخصوصاً در بچه ها)

ج)از دست دادن خانه ، املاك ، دارايي و اجتماع ( جامعه) همسايگان

د)گرسنگي ، خستگي شديد ، محروميت از خواب

ه)از دست دادن روابط و حمايت اطرافيان

و)تماس با آلودگي هاي توكسيك ( گاز ، بنزين ، مواد شيميايي و راديواكتيو)

و)تماس با تروماي ديگرمثل تصادفات شديد، سوءاستفاده ( abuse) ،تهديد ، ازدست دادن كار

ز)شدت وقوع حادثه كه منجر به مرگ و آسيب بدني شود

ح)وقوع حادثه در نيمه شب و بيدا ركردن مردم كه معمولاً همراه با شوك شديد است

ط) احساس درماندگي شديد بدليل اينكه آنها صداي افرادي را كه درخواست كمك مي كنند مي توانند بشنوند اما قادر نيستند به آنها كمك كنند

اسلاید 10 :

   1- فاكتورهاي قبل از تروما

  • خصوصيات فردي
  • سابقه فردي و خانوادگي اختلال روانپزشكي
  • حمايت و منابع اجتماعي
  • افرادي كه عملكرد ضعيف قبل از تروما داشتند.
  • تجارب قبلي تروما

   2-فاكتورهاي مربوط به تروما

  • ماهيت واقعه تروماتيك
  • تجربه اوليه تماس با تروما
  • پاسخ هاي اوليه: ترس، خشم يا احساس گناه شديد

   3-فاكتورهاي بعد از تروما مربوط به شرايط بعد از زلزله (تجربه تماس با تروما:)

  Objective *  : شدت تهديد، شدت و ميزان تلفات و خسارات

  Subjective * : ارزيابي ذهني از استرس

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید