بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه و تعريف

 • تاريخچه: بيش از شصت سال پيش توسط الکس آزبورن به منظور افزايش کميت و کيفيت ايده‌هاي تبليغاتي، طراحي شد و چنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان‌ها در غرب قرار گرفت که جزئي از زندگي آن‌ها گرديد.
 • تعريف: اجراي يک تکنيک گردهمايي که از طريق آن، گروهي مي‌کوشند راه‌حلي براي يک مسأله‌ به‌خصوص با انباشتن تمام ايده‌هايي که بلافاصله به وسيله‌ اعضا ارائه مي‌گردد، بيابند.

اسلاید 2 :

اهداف و كاربردها

 • اهداف طوفان فكري: ايده‌سازي، ايده‌يابي، راه‌حل‌يابي
  • كاربردها:

  .1به دست آوردن ايده‌هاي بزرگ

  .2 اولويت‌بندي مسائل و مشكلات

  .3 انتخاب بهترين راه حل

  .4ترويج كار تيمي و مديريت مشاركتي

  .5توانمندسازي نيروي انساني و آموزش

  .6افزايش قدرت ابتكار و خلاقيت در نيروي انساني

  .7افزايش انگيزه در كاركنان

اسلاید 3 :

مزايا و معايب

مزايا

استفاده از اصل هم‌افزايي يا سينرژي

استفاده از خلاقيت گروهي به جاي خلاقيت فردي

توليد شمار زيادي پيشنهاد براي حل موضوع جلسه

معايب

دشوار بودن ايجاد شرايط جهت اظهارنظر آزاد و بي‌واسطه

دشوار بودن پيروي از اصول جلسات

دشواري دستيابي به پيشنهادات متنوع با توجه به تمايل گروه بر حصول توافق

دشواري ارائه پيشنهادات متنوع با توجه به تمايل گروه به ارائه موارد بديهي يا ايده‌آل

اسلاید 4 :

اصول جلسات

.1موضوعات مطرح شده در جلسات طوفان فکري بايد دقيقاً تعريف شده و مشخص باشند.

.2تعداد ايده‌ها و نظرات ابراز شده واجد اهميت است (تعداد ايده‌ها هر چه بيشتر باشد مطلوب‌تر است).

.3اعضا مي‌توانند به تکميل، تعديل و ترکيب ايده‌هاي ديگران نيز بپردازند و ايده‌هاي خود را بر اساس نظرات آن‌ها بنا کنند.

.4اجازه هيچ‌گونه انتقاد و نقادي نسبت به نظرات ابراز شده در جلسه داده نمي‌شود.

.5ارزيابي و داوري نسبت به نظرات ابراز شده به بعد موکول مي‌گردد.

اسلاید 5 :

اعضاي گروه

طوفان فکري بايد در گروه‌هاي کوچک انجام پذيرد. تعداد 12 نفر حد مطلوب براي اعضاء (پيشنهاددهندگان) يک جلسه مي‌باشد. در جلسات، يک نفر به عنوان رهبر گروه و يک نفر به عنوان منشي (دبير) حضور دارند.

اسلاید 6 :

وظايف رهبر

.1اطلاع‌رساني موضوع مورد بحث به اعضا

.2ترغيب اعضاي گروه به ارائه‌ نظرات جديد

.3نظارت بر رعايت اصول جلسات

اسلاید 7 :

وظايف دبير

ثبت ديدگاه‌ها و نظرات هر يک از اعضا روي سطح قابل مشاهده‌اي در مقابل گروه

اسلاید 8 :

مراحل

.1خلاقيت و توليد انديشه:

 • آماده‌سازي اعضاء (از لحاظ قوانين جلسه)
 • ارائه مسأله يا فعاليت (در صورت لزوم اطلاعات جانبي نيز داده مي‌شود که اعضاء با موضوع، بيشتر درگير شوند)
 • ارائه پيشنهاد به صورت نوبتي
 • ثبت تمامي پيشنهادها و انديشه‌ها

.2قضاوت و ارزشيابي:

 • تعيين معيار جهت امتيازدهي به ايده‌ها
 • ادغام نظريات مشابه
 • انتخاب ايده‌هاي برتر با توجه به امتيازات كسب شده
 • تعيين روش و زمان لازم براي اجراي ايده‌ها
 • تلفيق ايده‌هاي همزمان، تعيين روش و زمان لازم براي اجرا
 • تعيين برنامه‌هاي اجرايي ايده‌هاي منتخب

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید