بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

علل توجه به شرائط فيزيكي محيط كار

.1افزايش بازده كار؛

.2جلوگيري از سوانح و حوادث؛

.3تاثير روحي-رواني بر كارگران؛

                                                 ”افزايش بهره وري“

اسلاید 2 :

دماي محيط كار

 • دماي مطلوب محيط كار:

21-18 درجه سانتيگراد

 • دماي مطلوب بدن در محيط كار:

38-36 درجه سانتيگراد

 • عوامل مؤثر بر دماي محيط كار:

خصوصيات فردي، نوع پوشش،كيفيت هواي محيط

اسلاید 3 :

گرما

روشهاي مقابله بدن با گرما

فيزيكي: (پوست، ريه ها)

در دماي متوسط: تشعشع، هدايت،انتقال دما به محيط،

در دماي بالا: تعريق،

دفع بخار آب؛

شيميائي: كاهش سوخت و ساز عضلاني؛

اسلاید 4 :

نتيجه كمبود آب در بدن

 • 8-5 درصد وزن بدن:

افت بازده كار(خستگي، تحريك پذيري، خواب آلودگي، عطش، تاكيكاردي)

 • 10 درصد وزن بدن:

عدم توانائي فعاليت بدني

 • 15 درصد وزن بدن:

شوك هيپوولميك، مرگ

 

”دفع نمك از بدن“

اسلاید 5 :

تاثير گرما

 • مشكلات عمومي:‌

بي علاقگي و غيبت، كاهش بازده كار، خستگي و تحريك پذيري،

 • بيماريها:

                  كرامپهاي عضلاني:

كار هاي سنگين + محيط گرم                        دفع آب و سديم

كرامپ عضلاني توام با درد، دست و بازو، شكم

اسلاید 6 :

ادامه

 • گرما زدگي:

كار در هواي گرم و زير نور آفتاب

اختلال در مركز تنظيم حرارت بدن

پوست گرم و خشك، سيانوز، بيهوشي

 • آستني:

تعريق زياد در حين كار

ضعف، سرگيجه، خستگي، اسهال و استفراغ،

پوست مرطوب، نبض تند و ضعيف، كاهش  BP

اسلاید 7 :

پيشگيري

 • حرارت محيط:

ايزوله كردن منبع گرمائي از طريق:

سطوح انعكاس دهنده، سطوح جاذب حرارت،...

ايزوله كردن كارگران به وسيله:

لباسهاي مخصوص، تعبيه اطاقك مخصوص،...

 • گرماي ناشي از كار:

استفاده از افراد مقاوم به گرما،

استراحت كوتاه مدت در محيطهاي خنك،

نوشيدنيهاي خنك، نمك

اسلاید 8 :

سرما

 • نحوه عمل سرما در بدن:

اختلال در گردش خون موضعي،

تخريب انتهاهاي عصبي،

انجماد مايعات بدن،

 • نتيجه سرما:

حرارت مركزي بالاتر از 35 درجه سانتيگراد

حرارت مركزي حدود 30 درجه سانتيگراد

حرارت مركزي 24 درجه سانتيگراد

اسلاید 9 :

عوارض و بيماريها

”عمومی“

-سرمازدگي:

لرز و بيقراري، درد عضلاني(پشت گردن)، تشديد رفلكسها، پر فشاري، تاكيكاردي، تاكي پنه، خواب آلودگي، اغماء،

 ”موضعي“

-يخ زدگي/ ژلور: (اختلال گردش خون در نسوج جلدی)

مرحله اول: رنگ پريدگي، هيپوترمي موضعي، بي حسي

مرحله دوم: نكروز نسجي ناشي از تغيير در حالت كلوئيدي سلول

اسلاید 10 :

موضوعات مهم در ژلور

 • ضايعه معمولا از نسوج سطحي شروع ميشود؛
 • ضايعه عموما در انتهاها بروز ميكند؛
 • براي بروز ضايعه به سرماي شديد نياز نيست؛
 • مرحله دوم داراي چهار درجه است:

.1پرخوني ساده،

.2پرخوني + تاول،

.3نكروز كامل پوستي،

.4نكروز نسوج عمقي،

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید