دانلود فایل پاورپوینت تحقیق در عملیات 1

PowerPoint قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تحقیق در عملیات [OR]

یک رویکرد علمی که درصدد حل مسائل مدیریتی است و هدف آن کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر است. نگاه این علم مانند سایر علوم به مسائل مدیریتی یک نگاه سیستماتیک و منطقی است         ] تحقیق در عملیات : کاربرد روش علمی برای تحلیل و حل مسائل و تصمیمات مدیریتی است [

اسلاید 2 :

تاریخچه تحقیق در عملیات [OR]

موضوع تحقیق در عملیات[OR]  در طول جنگ جهانی دوم توسط دانشمندان انگلیسی توسعه و گسترش یافت. دلیل انجام چنین مطالعاتی محدودیت منابع و بودجه نظامی بود. پس از جنگ ، موفقیت گروههای نظامی توجه مدیران صنعتی را به خود جلب کرد. زیرا ورود تخصص شغلی در تشکیلات تجاری روز به روز حادتر می شد و این وضع منجر به مسائل تصمیم گیری پیچیده ای شده بود که نهایتا سازمانها را مجبور نمود تا درصدد استفاده از موثرترین روشهای OR برآیند.

امروزه پیشرفت چشمگیر مبانی ریاضی فنون تحقیق در عملیات و توسعه تکنولوژی رایانه، دامنه کاربرد تحقیق در عملیات را به جایی کشانده که امروزه سازمانها درصدد تهیه سیستمهای هوشمند با استفاده از منطق فازی هستند.

اسلاید 3 :

ویژگی های تحقیق در عملیات

تمرکز اصلی و اولیه OR بر تصمیم گیری مدیران است

رویکرد OR یک رویکرد علمی است

در OR مسائل و تصمیمات با نگاه سیستمی بررسی می شوند

رشته OR یک رشته از ترکیب چندین رشته مستقل است ] دانش بین رشته ای است [

در OR از مدلهای ریاضی استفاده می شود

در OR از رایانه به وفور استفاده می شود

اسلاید 4 :

مدلها در تحقیق در عملیات

مدلها معمولا ساده شده واقعیت است. در OR سه مدل وجود دارد که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت:

مدل شمایلی : جایگزین فیزیکی از سیستم است که معمولا در اندازه های متفاوت نشان داده می شود مانند ماکت سه بعدی و تصاویر دو بعدی

مدل قیاسی : این مدل در قالب نمودار دو بعدی بیان می شود مانند نمودار سازمانی

مدل ریاضی: مسائل پیچیده را تنها با این مدل می توان تحلیل کرد. دلایل استفاده از این مدل بدین شرح است :

- موقعیت های پیچیده را می توان تعریف کرد

- می توان زمان عملیات واقعی را شبیه سازی کرد

- آزمایش سیستم را ساده تر و امکان پذیر می سازد

- هزینه رفع عیب بسیار پایین است

- ریسک در تصمیم را محاسبه می کند

- زمینه آموزش و یادگیری را فراهم می کند

اسلاید 5 :

مدلهای ریاضی به سه دسته تقسیم می شوند :

قطعی : در شرایط اطمینان کامل ساخته می شود

احتمالی : در شرایط نامعین و تصادفی رخ می دهد. مهمترین مدلهای احتمالی شامل 1– مارکوفی 2– صف

ترکیبی : هم در شرایط قطعی و هم در شرایط احتمال ساخته می شود

اسلاید 6 :

در ابتدا جدول را به صورت ریاضی در می آوریم یعنی به جای عبارت محصول از X استفاده می نماییم.

نکته: در این مسئله از واژه محصول استفاده شده است و در مسئله دیگر می تواند واژه دیگری بکار رود. در هر صورت ما باید واژه ها را به X تبدیل نماییم

دلیل اینکه جدول را به صورت ریاضی در می آوریم این است که بتوانیم پاسخ را توسط مدل ریاضی بدست آوریم و برای این کار نمی توانیم در فرمول از کلمات محصول 1 و محصول 2 و... استفاده نماییم پس آنها را تبدیل به X1 و X2   و... می نماییم

اسلاید 7 :

ابتدا ≤  را تبدیل به = می کنیم

پس خواهیم داشت

x1 را صفر در نظر می گیریم حال باید 2 را در چه عددی ضرب کنیم تا برابر 40 شود

مطمئنا می گویید 20 ، پس x2  برابر 20 است     

x2 را صفر در نظر می گیریم  پس x1  برابر 40 است      

اسلاید 8 :

ابتدا ≤  را تبدیل به = می کنیم

پس خواهیم داشت

x1 را صفر در نظر می گیریم حال باید 3 را در چه عددی ضرب کنیم تا برابر 120 شود

مطمئنا می گویید 40 ، پس x2  برابر 40 است     

x2 را صفر در نظر می گیریم حال باید 4 را در چه عددی ضرب کنیم تا برابر 120 شود

مطمئنا می گویید 30 ، پس x1  برابر 30است     

اسلاید 9 :

چند نکته:

بر اساس نقاطی که در اسلاید قبل بدست آوردیم و با رنگ آبی مشخص کردیم خطوط را رسم می کنیم

منطقه هاشور خورده منطقه موجه است یعنی در این ناحیه به سود می رسیم ولی ما به دنبال حداکثر سود هستیم پس نقطه ای که با ستاره آبی مشخص شده است نقطه حداکثر سود است که به آن نقطه بهینه می گوییم

 محل تلاقی دو خط را نقطه گوشه ای و نقاطی که با ستاره مشخص شده را نقطه گوشه ای موجه می نامیم

اسلاید 10 :

نقطه بهینه

برای بدست آوردن نقطه بهینه باید طبق دستو زیر عمل نمایید

ابتدا چهار نقطه گوشه ای موجه را با حروف A,B,C,D مشخص می کنیم

سپس x1  و  x2  نقاط A,B,C را می نویسیم برای این کار تنها باید به دستگاه مقابل نگاه کنید. با یک نگاه ساده می توانید ببینید که نقطه A بر روی 0,20 نقطه B بر روی 0,0 ونقطه C بر روی 30,0 قرار گرفته اند

حال ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که نقطه D را چگونه  بدست آوریم؟چون این نقطه بر روی هیچ یک از خطوط قرار نگرفته پس باید این نقطه را با محاسبه بدست آورید که محاسبه آن را در اسلاید بعد می توانید مشاهده نمایید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : üاين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است. اسلاید 2 : üدر اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مط ...

پاورپوینت دما و عملیات پس از برداشت در گل های : رز و صدفی ( عروس )

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :چكيده :تنفس گل هاي شاخه بريده رز و صدفي با ضريب دمايي 3 به صورت نمايي ( لگاريتمي ) افزايش مي يابد :Q10 =  0 – 10در اين آزمايش عمر پس از برداشت گل هاي بريده رز و صدفي در دماهاي مختاف و شرايط انبار خشك و مرطوب مطالعه شده است.شرايط انبار مرطوب  12/5 تا 15 درجه سانتيگراد و شرايط انبار خشك صفر درجه سانتي ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل ( مرکب ) باریسک سیستماتیک

Word قابل ویرایش
100 صفحه
18700 تومان
بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیکچکیده اين تحقیق، به بررسي ارتباط اطلاعات حسابداري با ريسك سیستماتیک شركت ها دربازارسرمایه ايران پرداخته است .در اين تحقيق رابطه تعدادي ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم م ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها ، عدم تقارن اطلاعاتی ، اهرم مالی ، جریان وجوه نقد عملیاتی ، تمرکز مالکیت ، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
129 صفحه
34700 تومان
بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1فصل اول: كليات تحقیق1-1مقدمه 32- 1 تاریخچه موضوع تحقیق 43-1 بیان مسأله 54-1 چارچوب نظری 85-1 فرضیات تحقیق 116-1 ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
101 صفحه
34700 تومان
بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 53-1 بیان مساله تحقیق 64-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 65-1 اهداف تحقیق 76-1 فرضیات تحقیق 87-1 قلمرو تحقیق 88-1 تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق 9فصل دو ...

دانلود مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شد

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمينه پيش‌بيني سود عملياتي و خطاي پيش بيني سود هر سهم شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده: هدف از اين پژوهش، بررسی توانايي سود عملياتي دوره جاري، ارزش افزوده اقتصادي و جريان نقدي عملياتي براي پيش‌بيني سود و رابطه آنها با خطای پیش بینی سود ...

دانلود فایل پاورپوینت درآمد عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است. اسلاید 2 : در اين استاندارد، درآمد ع ...