دانلود مقاله دانلود مقاله ترجمه شده تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

به طور کلی کارفرما ها متقاضیانی را ترجیح می دهند که در تحقیق در عملیات یا علوم مدییتی یا رشته مرتبطی چون علوم کامپیوتر ، مهندسی ، تجارت ، ریاضیات یا سیستم های اطلاعاتی مهارت داشته باشند .
تصور می شود که رشد استخدام آهسته تر از حد میانگین است و این موضوع رشد آهسته ای را در تعداد مشاغلی که تحت عنوان تحلیل گر تحقیق در عملیات می باشند به تصویر می کشد .

افرادی که در علوم مدیریتی ، تحقیق در عملیات دارای مدرک دکتری می باشند فرصت های شغلی خوبی را به عنوان تحلیل گرد تحقیق در عملیات با مشاغل مرتبط چون تحلیل گر سیستم ، استاد علوم کامپیوتر یا تحلیل گر مدیریت می یابند .

ماهیت کار
تحقیق در عملیات و علوم مدیریتی واژه هایی هستند که از آنها به منظور توصیف ترتیب به کارگیری روشهای پیشرفته تحلیلی استفاده می شود تا افراد را در اتخاذ بهتر و حل مشکلات یاری رساند . روشهای تحقیق در عملیات به طور موثر در خلال دوران جنگ در مناطقی چون رادار جبهه ، جستجوی زیر دریایی های دشمن و فراهم کردن تدارکات برای مناطق نیازمند به کار رفته است . در خال حاضر روشهای جدید تحلیلی توسعه یافته اند و تقاضاهای متعددی که مربوط به دوران صلح بوده است به وجود آمده است که باعث به کارگیری تحقیق در عملیات در صنایع و مشاغل زیادی شده است .

رواج تحقیق در عملیات در اقتصاد ملتها حاکی از پیچیدگی رو به رشدی از مدیریت سازمان های بزرگی است که نیازمند استفاده موثری از پول ، مواد ، تجهیزات و افراد می باشند . تحلیل گران تحقیق در عملیات ما را در تعیین روشهای بهتری که به هماهنگی این عوامل بیانجامد یاری می رساند ( با به کار گیری روشهای تحلیلی از ریاضیات ، علوم طبیعی و مهندسی .) معمولا تحلیل گران برای دستیابی به اهداف خاص یک پروژه چندین راه حل احتمالی را می یابند . سپس این راه حل های احتمالی در اختیار مدیران قرار می گیرد و آنها درباره مناسب ترین روشی که می توان از آن در سازمان استفاده کرد تصمیم گیری می نمایند .

معمولا تحلیل گران تحقیق در عملیات در زمینه ای دارای تخصص می باشند ( از قبیل فعالیت در صنعت حمل و نقل یا خدمات مالی ) اما موضوعات و صنایعی که می توان در آنجا از تحقیق در عملیات استفاده کرد فراوان است . به طور کلی ممکن است تحلیل گران تحقیق در عملیات در برنامه ریزی ، پیش بینی ، تخصیص منابع ، ارزیابی عملکرد ، زمانبندی ، طراحی سیستم ها و تسهیلات تولیدی ، مدیریت زنجیره عرضه ، قیمت گذاری ، هماهنگی میان حمل و نقل و توزیع یا تجزیه تحلیل پایگاههای داده بزرگ فعالیت نمایند .

وظایف تحلیل گر تحقیق در عملیات براساس ساختار و مدیریت سازمان کارفرما یا مشتری تغییر می کند . برخی از شرکتها تحقیق در عملیات را در یک بخش متمرکز می نمایند و برخی دیگر در همه بخشها از تحقیق در عملیات بهره می برند . همچنین ممکن است تحلیل گر تحقیق در عملیات به طور نزدیکی با

مدیران ارشد همکاری داشته باشند تا طیف گسترده ای از مشکلات را شناسایی و حل کنند . بعضی از سازمان ها به منظور ارائه خدمات تحقیق در عملیات با موسسات مشاور قرار داد می بندند . گاهی اوقات اقتصاد دانها تحلیل گران سیستم های کامپیوتری ، ریاضیدانان ، مهندسان صنایع و دیگران روشهای تحقیق در عملیات را مورد استفاده قرار می دهند تا مشکلات موجود در رشته های مربوطه خود را مورد توجه قرار دهند . علی رغم نوع یا ساختار سازمان مشتری ، تحقیق در عملیات مستلزم مجموعه استاندارد از روشها و اجرای تجزیه و تحلیل می باشد تا بدین ترتیب مدیران را در جهت عملکرد یاری رساند . مدیران این

فرایند را با توضیح دادن نشانه های یک مشکل به تحلیل گر آغاز می کنند . به طور مثال ممکن است از یک تحلیل گر تحقیق در عملیات یک تولید کننده خودرو خواسته شود که برای هر یک از بخشهای مورد نیاز در یک خط تولید بهترین سطح موجودی را مشخص نماید و تعداد مطلوب شیشه جلوی خودرو را که می توان

در انبار نگهداری کرد تعیین کند . انبار کردن تعداد بسیار فراوانی از شیشه های جلو خودرو را که می توان در انبار نگهداری کرد تعیین کند . انبار کردن تعداد بسیار فراوانی از شیشه های جلو خودرو کاری بی فایده . پر هزینه است در حالی که انبار کردن تعداد بسیار اندکی از این قلم باعث ایجاد وقفه ناخواسته ای در تولید می شود .

تحلیل گران تحقیق در عملیات به بررسی چنین مشکلاتی می پردازند سپس آنها را به اجزایشان تقسیم می کنند . سپس تحلیل گران اطلاعات مربوط به هر یک از این اجزا را جمع آوری می نمایند . به طور مثال به منظور مشخص کردن موجودی بهینه ، ممکن است تحلیل گران تحقیق در عملیات در رابطه با سطح تولید با مهندسان گفتگو کنند . ، درباره مقررات خرید با خریداران به بحث بپردازند و داده های مربوط به هزینه های انبارداری را که توسط بخش حسابداری فراهم شده را بررسی نمایند .

با توجه به اطلاعاتی که در اختیار تحلیل گر قرار دارد آنها مناسب ترین روش تحلیلی را مشخص می نمایند روشهایی که مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است شبیه سازی مونت کارلو ، برنامه ریزی طولی و غیر طولی (خطی و غیر خطی ) برنامه ریزی پویا ، الگوهای صف بندی و سایر الگوهای فرایند اتفاقی ،

شبکه های بی طرف ، سیستم های تخصصی ، تجزیه و تحلیل تصمیم و فرایند تحلیلی سلسله مراتبی تقریبا همه این روشها ایجاد یک الگوی ریاضی را در بر دارد که بر اساس آن سیستم مورد نظر توصیف می شود . به کارگیری این الگوها تحلیل گر را در جهت توصیف اجزای مختلف و تعیین روابط میان آنها یاری می رساند . می توان به منظور بررسی آنچه که تحت شرایط مختلف در سیستم رخ می دهد این توصیفات را تغییر داد . در اکثر موارد یک برنامه کامپیوتری توسعه می یابد تا به ارزیابی این الگو بپردازد . معمولا پس از این که الگوی مورد نظر انتخاب شد به طور مداوم اجرا می گردد تا به راه حلهای متفاوتی دست یابد . به

طور مثال الگوی زمان بندی پرواز شرکت هواپیمایی ممکن است موارد زیر را مورد توجه قرار دهد میزان سوخت مورد نیاز برای مسیر پرواز ، سطوح تقاضای مسافران تغییر قیمت سوخت و بلیط ، برنامه زمان بندی شده خلبان (راننده آزمایشی) و هزینه های نگهداری . با ارزیابی برنامه های زمان بندی شده متفاوت تحلیل گر قادر خواهد بود که بهترین برنامه زمانی پرواز را تعیین کند .

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل ها ، تحلیل گر تحقیق در عملیات توصیه هایی را به مدیران ارائه می دهد . ممکن است تحلیل گر نیازمند اصلاح و اجرای مجدد برنامه کامپیوتری باشد تا قبل از ارائه توصیه های نهایی فرضیه های مختلفی را در نظر بگیرد . وقتی مدیران تصمیمی را اتخاذ می نمایند معمولا تحلیل گر با سایر افراد سازمان همکاری می نماید تا از اجرای موفقیت آمیز طرح ها اطمینان حاصل نمایند .

شرایط کار
به طور کلی تحلیل گران تحقیق در عملیات تعداد ساعت کاری منظمی را در محیط اداره به فعالیت می پردازند . با این وجود از آنجا که آنها بر روی پروژ هایی کار می کنند که مورد توجه مدیران ارشد قرار دارد معمولا تحلیل گران تحقیق در عملیات تحت فشار قرار دارند و گاهی مجبورند بیش از ۶۵ ساعت در هفته کار کنند .
آموزش ، شرایط دیگر و پیشرفت و ترقی
به طور کلی کارفرماها متقاضیانی را ترجیح می دهند که در تحقیق در عملیات یا رشته مرتبطی چون علوم کامپیوتر ، مهندسی ، تجارت ، ریاضیات ، سیستم های اطلاعاتی با دانش مدیریت مهارت داشته باشند و دارای مدرک لیسانس در دانش کامپیوتر یا یکی از رشته های کمی چون اقتصاد ، ریاضیات یا آمار باشند . داشتن دو مدرک فارغ التحصیلی در تحقیق در عملیات و دانش کامپیوتر برای کارفرماها بسیار جالب توجه است . باید تحلیل گران تحقیق در عملیات بتوانند به طور منطقی فکر کنند ، به طور ماهران از کامپیوتر استفاده نمایند ، با مردم همکاری نمایند و تواناییهای ارتباطی شفاهی و کتبی خوبی را نشان دهند . علاوه بر حمایت از تحصیلات رسمی در یک یا چندین رشو معمولا کارفرماها از آموزش برای کارگران مجرب استقبال می کنند و آنها در فراگیری پیشرفت های جدیدی که در روشهای تحقیق در عملیات و دانش کامپیوتر صورت گرفته یاری می رساند . برخی از تحلیل گران با هزینه کارفرماها در کلاس های پیشرفته دانشگاهی که در رابطه با این موضوعها تشکیل می شود شرکت می کنند .

کامپیوتر ها به عنوان مهم ترین ابزاری محسوب می شوند که توسط تحلیل گران تحقیق در عملیات برای انجام تحلیل های عمیق مورد استفاده قرار می گیرد . در نتیجه ما نیازمند آموزش و تجربه در برنامه ریزی هستیم . معمولا تحلیل گران باید در گرد آوری و مدیریت پایگاه داده ، برنامه ریزی و گسترش و به کار گیری بسته های نرم افزاری پیچیده مهارت داشته باشند .

معمولا تحلیل گران مبتدی کار روزانه خود را تحت نظارت تحلیل گران با تجربه تر انجام می دهند . وقتی مبتدی دانش و تجربه کسب کرد به آنها وظایف پیچیده تری محول می شود و در طراحی الگوها و حل مشکلات از استقلال بیشتری برخوردار می شوند . تحلیل گران تحقیق در عملیات می توانند پیشرفت کنند با فرض موقعیت ها به عنوان متخصصان یا ناظران فنی . همچنین تحلیل گران به علوم ارزشمندی در رشته هایی که در آن تخصص یافته اند دست می یابند و ممکن است به موقعیت های مدیریتی غیر فنی سطح بالایی دست یابند . گاهی اوقات تحلیل گران مجرب تحقیق در عملیات در سمت مشاور قرار می گیرند .
استخدام

در سال ۲۰۰۴ تحلیل گران تحقیق در عملیات حدود ۵۸۰۰۰ شغل را در اختیار داشتند . کارفرماهای اصلی عبارتند از شرکتهای طراحی سیستم های کامپیوتری متصدیان بیمه و سایر موسسات مالی شرکتهای ارتباطات ، شرکتهای خدمات تخصصی مشاور و دولت های فدرال مرکزی و محلی در دولت فدرال از هر ۵ تحلیل گر تحقیق در عملیات ۴ تای آنها برای بخش دفاع کار می کنند و تعداد زیادی از تحلیل گران صنعت خصوصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاع ملی به فعالیت می پردازند .

دورنمای شغل
انتظار می رود رشد استخدام تحلیل گران تحقیق در عملیات از سال ۲۰۰۴ برای همه مشاغل آهسته تر از حد میانگین و رشد آهسته را در تعداد مشاغلی که تحت عنوان تحلیل گر تحقیق در عملیات می باشند نشان می دهد .با این وجود فرصت های شغلی تحقیق در عملیات باید خوب باشد چون همه سازمان های اقتصادی در صددند تا میزان بهره وری ، کارایی و رقابت خود را بهبود بخشند . یکی دیگر از استدلال هایی که در این زمینه مطرح می شود در دسترس بودن گسترده داده ها و اطلاعات ، کامپیوتر ها و نرم افزار ها است . بسیاری از مشاغلی که در حوزه تحقیق در عملیات قرار دارند تحت عناوین چون تحلیل گر عملیات

، تحلیل گر مدیریت تحلیل گر سیستم و استاد کامپیوتر نامیده می شوند . افرادی که در تحقیق در عملیات ، دانش مدیریت یا یکی از رشته های مرتبط دارای مدرک دکتری هستند باید فرصت های شغلی مناسبی بیابند چون نیاز به جایگزینی افرادی که مشاغل خود را ترک می نمایند و رشد استخدام باعث ایجاد

فرصت های شغلی مناسبی برای فارغ التحصیلان می شود .
در حال حاضر سازمان ها به واسطه رقابت رو به رشد داخلی و بین المللی تحت فشار قرار دارند و باید به گونه ای فعالیت نمایند که عملیات آنها تا حد امکان موثر باشد . در نتیجه تجارت به طور فزاینده ای به تحلیل گران تحقیق در عملیات اعتماد می کند تا سود آوری خود را به حداکثر برساند (با بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها ) از آنجا که در حال حاضر تکنولوژی جدید وارد بازار شده است ، تحلیل گران تحقیق در عملیات نیازمند آن هستند که بهترین روش بکارگیری تکنولوژی را مشخص می نمایند .

به خاطر تنوع تقاضاهای کار ، تقریبا در همه صنایع فرصت هایی برای تحلیل گران تحقیق در عملیات وجود دارد . وقتی موسسات تجاری و دولتی برای کاهش هزینه های قراردادهای شغلی را امضا می کنند بهترین فرصت های در نظام نیز برای این افراد ایجاد می گردد اما این فرصت ها به میزان بودجه نظامی آینده بستگی دارد . رهبران نظامی به تحلیل گران تحقیق در عملیات اعتماد کرده و دقت و کارایی استراتژی ها و سلاح ها را مورد آزمایش و ارزیابی قرار می دهند .
در آمد
در می ۲۹۹۴ میانگین در آمد سالانه تحلیل گران تحقیق در عملیات ۶۰۱۹۰ دلار بود . ۵۰ درصد این افراد در حدود ۴۵۶۴۰ دلار تا ۷۸۴۲۰ دلار در آمد داشتند . ۱۰ درصد آنها کمتر از ۳۶۱۸۰ دلار در آمد داشتند در صورتی که ۹۰ درصد آنها بیش از ۹۵۹۹۰ دلار در آمد داشتند میانگین حقوق سالانه تحلیل گران تحقیق در عملیات در دولت فدرال در بخش های مدیریتی ، غیر نظارتی و نظارتی در سال ۲۰۰۵ مبلغی معادل ۸۹۸۸۲ دلار بود .
مشاغل مربوطه

تحلیل گران تحقیق در عملیات در حل مشکلات بزرگ و پیچیده از روشهای پیشرفته تحلیل استفاده می نمایند . کارکنان سایر مشاغلی که تحلیل های پیشرفته را مورد توجه قرار می دهند عبارتند از تحلیل گران سیستم های کامپیوتری ، دانشمندان علوم کامپیوتری و سیستم مدیریت پایگاه داده ، برنامه نویسان کامپیوتر ، مهندسان ، ریاضی دانان ، آماردانان ، اقتصاددانها و پژوهشگران بازار . از انجا که هدف تحقیق در عملیات کارایی اصلاح شده سازمانی است ، تحقیق در عملیات با مشاغل مدیریتی چون مدیران سیستم های اطلاعاتی و کامپیوتری و تحلیل گران مدیریت پیوند یافته اند .
منابع اطلاعاتی دیگر

اتصال (لینک) به سایتهای اینترنتی فاقد BLS به منظور راحتی شما فراهم شده است . به منظور دستیابی به اطلاعات شغلی تحقیق گران تحقیق در عملیات می توانید به آدرسهای زیر مراجعه نمایید : موسسه تحقیق در عملیات و دانش مدیریت ، دکتر پارکوی ۷۲۴۰ ، سوئیت ۳۱۰ هانور ، MD21076
http://WWW.informs .org

به منظور دستیابی به اطلاعات مربوط به مشاغل تحلیل گران تحقیق در عملیات در نیروهای مسلح و بخش دفاع ایالات متحده به آدرس زیر مراجعه کنید .
انجمن نظامی تحقیق در عملیات ۱۷۰۳N خیابان برگارد ، سوئیت ۴۵۰ ، اکساندریا VA22377
http : //www.mors.org

اطلاعات مربوط به کسب موقعیت به عنوان تحلیل گران تحقیق در عملیات از طریق usajobs سیستم اطلاعاتی استخدام رسمی دولت فدرال قابل دسترسی است . به منظور تخصیص و به کارگیری این منبع برای فرصت های شغلی می توان به آدرس اینترنتی http://www.usajobs.opm.gov مراجعه کرد یا با تلفن (۷۰۳)-۷۲۴-۷۸۵۰ یا (۹۷۸)۴۶۱-۸۴۰۴ تماس گرفت . تماس گرفتن با این شماره تلفن ها رایگان نیست و بهای آن مطالبه می شود .

Operations Research Analysts
Nature of the Work
Working Conditions
Training, Other Qualifications, and Advancement
Employment
Job Outlook
Earnings
Related Occupations
Sources of Additional Information

SIGNIFICANT POINTS

Employers generally prefer applicants with at least a master?s degree in operations research or management science, or a closely related field such as computer science, engineering, business, mathematics, or information systems.
Employment growth is projected to be slower than average, reflecting slow growth in the number of jobs with the title ?operations research analyst.?
Individuals with a master?s or Ph.D. degree in management science, operations research, or equivalent should have good job opportunities as operations research analysts or in closely related occupations, such as systems analysts, computer scientists, or management analysts.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد