دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روش های طبقه بندی

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روش های طبقه بندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روش های طبقه بندی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طبقه بندی چیست؟
تفاوت طبقه بندی و خوشه بندی
مروری بر روش های طبقه بندی

روش های آماری و اقتصاد سنجی (پارامتریک)
روش های غیرپارامتریک

اسلاید ۲ :

داشتن گروه های مشخص
تعریف ویژگی های عضویت در هر گروه
تخصیص هر عضو جدید به گروه های از پیش تعیین شده

اسلاید ۳ :

طبقه بندی: گروه های از پیش تعیین شده
خوشه بندی: گروه های از پیش تعیین نشده

اسلاید ۴ :

این روش ها اقتصادسنجی و آماری می باشند.
اصلی ترین مشکل این روش ها فرضیات موجود در آن ها می باشد.
این روش ها به دو دسته تقسیم می شوند:
تک متغیره
چند متغیره

اسلاید ۵ :

نمونه ای از این روش ها عبارتند:

Discrimintal Analysis
Linear Discrimintal Analysis
Quadratic Discrimintal Analysis
Linear Probability Model
Logit Analysis
Probit Analysis

اسلاید ۶ :

بر مبنای اندازه گیری واریانس درون و میان گروهی
رویه :

حداکثر کردن واریانس میان
حداقل کردن واریانس درون گروه ها

اسلاید ۷ :

فرضیات مورد استفاده:

نرمال بودن توزیع متغیرهای پیش بینی
برابر بودن ماتریس واریانس-کوواریانس در بین گروه ها

اسلاید ۸ :

ماتریس واریانس-کوواریانس:

یک ورودی جدید، در گروه Ck قرار می گیرد اگر برای تمامی گروه های دیگر، معادله زیربرقرار باشد:

اسلاید ۹ :

معایب مدل:
فرضیات مدل
تخمین هزینه Misclassification

اسلاید ۱۰ :

اگر ماتریس های واریانس-کوواریانس مساوی نباشند:

تخمین ها:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 48 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد