بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :
هدف كلي اين برنامه : تأمين سلامت مادران و كودكان و ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نهايتاً برقراري عدالت اجتماعي است

 

 ارتقائ کیفیت و کمیت خدمات تنظیم خانواده به منظور بهبود سلامت جامعه

اسلاید 2 :

روشهاي پيشگيري از بارداري

انواع تقسيمبندي:

هورموني - غير هورموني

موقت – دائم

سنتي - مدرن

سنتي: عدم نياز به تجهيزات و امكانات خاص

اسلاید 3 :


موفقیت هر روش پيشگيري از بارداري بستگی دارد به:

 • اثربخشی آن در جلوگیری از بارداری
 • میزان استمرار استفاده صحیح از آن

اسلاید 4 :

 • هيچيك از روش هاي پيشگيري از بارداري موجود از كارائي و اثربخشي صد درصد برخوردار نبوده و روش ايده آلي براي توصيه به كليه زوجين و در همه شرايط وجود ندارد.
  بلكه لازم است متقاضيان استفاده از پيشگيري از بارداري در جريان فرايند مشاوره ضمن كسب اطلاعات لازم و آشنايي با روش هاي در دسترس، روش مناسب را انتخاب نمايند.

  روش انتخابي و ايده آل براي هر زوج، روشي است كه متقاضي خود آن را انتخاب كرده و قادر به استفاده صحيح از آن است، به طوري كه روش انتخابي نه تنها از نظر فرد داوطلب، بلكه از نظر پزشكي نيز يك روش مناسب، موثر و مطمئن باشد.

اسلاید 5 :

روشهای هورمونی

قرصهای خوراکی (OCP=Oral Contraceptive Pill)

قرصهای ترکیبی

  (COC=Combined Oral Contraceptive)

قرصهای پروژسترونی (دوران شیردهی)

  (POP=Progesterone Only Pill )

آمپولهاي تزريقي

آمپولهاي ترکیبی

آمپولهاي پروژسترونی

اسلاید 6 :

قرصهای ترکیبی

اسلاید 7 :

قرص های ترکیبی:

 • قرص های یک مرحله ای(Monophasic Pill)

میزان ثابتی هورمون در تمام قرص ها وجود دارد. دوزاژ ترکیبی یکسانی می باشند.

 • قرص های چند مرحله ای(Multiphasic Pill)

میزان هورمون در قرص ها ی مصرفی در طول یک سیکل متغیر است و به نام های دو مرحله ای و سه مرحله ای شناخته می شوند.

اسلاید 8 :


قرص های ترکیبی یک مرحله ای
(
Monophasic Pill)

 • فراورده های ایرانی شامل LD و HD
 • امروزه استفاده معمول از قرص های ترکیبی به محصولات کم دوزLD محدود می شود.

21 قرص     لونورژسترل 0/15 میلی گرم

                اتینیل استرادیول 0/03 میلی گرم

اسلاید 9 :

اثربخشی:98 درصد

حاوی استروژن و پروژسترون

استروژن: اتینیل استرادیول

پروژسترون: لوونورژسترول

انواع:

قرصهای یک مرحله ای (مونوفازیک LD-)

قرصهای سه مرحله ای (تری فازیک)

اسلاید 10 :

قرصهای تری فازیک:

   نوعی قرص LD هستند که بر اساس سه مرحله سیکل قاعدگی (فولیکولار، پری اوولاسیون، لوتئال)، مقدار استروژن و پروژسترون آنها متفاوت است:

6 قرص اول (نارنجی) استروژن و پروژسترون کمتر

(لونورژسترول 50 میکروگرم اتینیل استرادیول 30 میکروگرم)

5 قرص دوم (زرد) استروژن و پروژسترون بیشتراز مرحله اول

(لونورژسترول 75میکروگرم اتینیل استرادیول 40میکروگرم)

10 قرص سوم (سفید) استروژن مشابه مرحله اول، پروژسترون بیشتر از مرحله دوم

(لونورژسترول 125میکروگرم اتینیل استرادیول 30 میکروگرم)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید