بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیر رشد جمعیت در جهان

  • جمعیت جهان به طور مشابه مداوم با افزایش روبرو است .
  • جمعیت جهان در قرون مختلف
  • 8 – 6 هزار سال قبل از میلاد 10 – 5 میلیون نفر
  • حدود 6 هزار سال بعد 250 میلیون نفر
  • در سال 1650 میلادی 500 میلیون نفر
  • ( پس از گذشت 1650 سال جمعیت جهان دوبرابر شده است . )
  • در فاصله ی بین سالهای 1850 تا 1930 پس از گذشت هفتاد سال جمعیت جهان دو برابر شد .
  • علل رشد پایین جمعیت دنیا قبل از 1650
  • مرگ و میر بالا ، بیماری های همه گیر ( اپیدمی ) ، جنگ ها ، قحطی و حوادث طبیعی

اسلاید 2 :

سیر رشد جمعیت در ایران

تغییرات جمعیتی مطابق الگوی کشورهای در حال توسعه بوده و طبق برآورد سازمان ملل هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است .

خصوصیات رشد جمعیت در ایران

طی 100 سال اخیر در حال افزایش

بعد نقطه اوج ( 1355 – 1365 ) در حال کاهش

شمارش جمعیت ایران در سال 1316 شمسی آغاز و جمعیت ایران بین 8 تا 10 میلیون نفر برآورد گردید .

اولین سرشماری عمومی کشور رسما در سال 1335 شمسی صورت گرفت و هر 10 سال یک بار تکرار می شود .

اسلاید 3 :

جمعیت ایران

در سال 1280   9 میلیون نفر

در سال 1330 ( در طی 50 سال )  16 میلیون نفر

در سال 1375 ( آخرین سرشماری )  حدود 60 میلیون نفر

آخرین برآورد جهانی  67 میلیون نفر

میزان رشد در فاصله سالهای 1280 و 1290   0/6 درصد

در دوره 1330 – 1335   3/1 درصد

در فاصله 1335 – 1365   3/9 درصد

در فاصله 1365 – 1375   1/9 درصد

( به علت کاهش باروری از میزان رشد جمعیت کاسته شد.)

اسلاید 4 :

مشکلات ناشی از ازدیاد جمعیت
علی رغم موفقیت جهانی در کاهش رشد جمعیت از 1/2درصد در حال حاضر طی سال 1960 تا هم اکنون باز هم شاهد رشد بی رویه جمعیت به خصوص در کشورهای عقب مانده هستیم.

اسلاید 5 :

1 -  تاثیر آن بر منابع طبیعی و محیط زیستافزایش جمعیت : کاهش زمینهای کشاورزی در نتیجه شهرسازی و کارخانه سازی ،افزایش حجم استفاده از آب شیرین برای آبیاری و تامین مواد غذایی و کمبود آب سالم به علت نفوذ فاضلابها و زباله های صنعتی در آبها،افزایش تولید گازهای گلخانهای ،کاهش جنگلها و افزایش دی اکسید کربن.
میزان استفاده از آب سالم در ایران
در سال 1374       98/4درصد شهر      82درصد روستا
در سال 1376        94/5 برای کل جمعیت

اسلاید 6 :

2 – رشد جمعیت و تاثیر آن بر منابع تامین غذا

طبق نظریه مالتوس وجود تفاوت بین روند رشد جمعی (تصاعد هندسی) و رشد تولیدمواد غذایی (تصاعد حسابی)سهم سرانه افراد از مواد غذایی به تدریج کم خواهد شد .

تولید غلات در 1961 و 1989 دو برابر شد.

رشد جمعیت جهان در فاصله 1990 تا 2000 بیش از 15 درصد بوده که سه برابر رشد تولید غلات است.

تغذیه 8/5میلیارد نفر جمعیت در سال 2025 افزایش60درصدی تولید غذا را به همراه دارد.

میزان عرضه مواد غذایی ،چگونگی توزیع و سطح مصرف ، ایجاد سوء تغذیه در اثر توزیع غلط

کشورهای توسعه یافته سهم به مراتب بیشتری از مواد غذایی را نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند.

اسلاید 7 :

3- رشد جمعیت و تاثیر آن بر بهداشت

از بین رفتن عوامل بیماریزا موجب کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر انسانها.

رشد جمعیت نیاز به خدمات و امکانات بهداشتی و پزشکی بیشتری دارد که در کشورهای در حال توسعه میسر نشده.

کشورهای دارای رشد جمعیت           وضعیت نامناسب بهداشتی          توسعه اقتصادی پایین           در مقابل عوامل بیماریزا آسیب پذیر

بررسی بهداشت مادر و کودک رابطه بهداشت با جمعیت رابه ما نشان می دهد.

کشور در حال توسعه          باروری بالاتر          فاصله بین موالید کم          مادر و فرزند در وضعیت آسیب پذیری قرار می گیرند.

هرچه فاصله بین آخرین تولد در خانواده تا تولد بعدی بیشتر باشد مرگ و میر کمتر است.مثلا مرگ ومیر در فاصله 2سال دو برابر فاصله 4سال است.

اسلاید 8 :

حاملگی مکرر با فاصله کم  تهدید توانایی جسمی مادر و احتمال کم وزنی نوزادان

این میزان برای فاصله کمتر از 2سال ،1/5 برابر از فاصله 4سال و بیشتر است.

سن مادر به هنگام تولد در سلامتی مادر و کودک نقش بسزایی دارد.

فرزندان مادران(کمتر از 20سال)نسبت به فرزندان مادران(20-34)از ایمنی کمتری در هنگام تولد در مقابل مرگ برخوردارند.

توسعه و صنعتی شدن           کاهش بیماریهای واگیردار         کاهش مرگ ومیر اطفال و افزایش امید به زندگی          کاهش باروری            پیر شدن جمعیت

اسلاید 9 :

5 - رشد جمعیت و تاثیر آن بر مشکلات اجتماعی

اسلاید 10 :

5- رشد جمعیت و تاثیر آن بر مشکلات اجتماعی

فقر،بیکاری،بزهکاری

فقر: مرگ ومیر کودکان و نوزادان ، پایین بودن سن ازدواج ، جوانی جمعیت و بالا بودن میزان زاد و ولد،کوتاهی عمر هم از فقر زاده می شوند و هم موجب فقر می شوند.

بیکاری : نرخ بیکاری گروه سنی 29-15سال در سال 1375از 14/08درصد به 23/6 درصد در سال 1376 رسیده  و در سال 1383به 25/8درصد افزایش یافته،در سال 1382در این گروه سنی 2/7 میلیون نفر معادل 87/6درصد کل بیکاران را به خود اختصاص می دهد .

در نتیجه مشکل عمده اشتغال به گروه سنی جوان اختصاص دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید