دانلود پاورپوینت جمعیــت و تنظیم خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جمعیــت و تنظیم خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جمعیــت و تنظیم خانواده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف جمعیت:

به مجموعهای از انسانهایی گفته میشود که در یک محل خاص سکونت داشته باشد.

اسلاید ۲ :

انواع طبقهبندی جمعیت :

۱) مقیم: به جمعیتی گفته میشود که در یک منطقه خاص زندگی میکنند و ثابتا

۲) جمعیت واقعی: به جمعیتی گفته میشود که موقع سرشماری همان لحظه حاضر باشند.

۳) جمعیت اصلی: کل جمعیت منطقه را در بر میگیرد.

۴) جمعیت فرعی: جمعیت کوچکی از جمعیت اصلی میگویند.

۵) جمعیت بسته: به جمعیتی گفته میشود که فقط زاد و ولد وجود داشته باشد.

۶) جمعیت باز: به جمعیتی گفته میشود که علاوه بر زاد و ولد مهاجرت هم نقش دارد.

اسلاید ۳ :

تعریف جمعیت شناسی

علم مطالعهی جمعیتها که این جمعیتها را از ترکیبهای مختلف ببینیم.

جمعیتشناسی:

کیفی: مطالعه‌ی خصوصیات انسانها را کیفی می‌گویند.

کمی: ترکیب و حرکات جمعیت در زمان و مکان مشخص

اسلاید ۴ :

تعریف ساختار جمعیت:

بین سن و جنس مقایسه برقرار کند که همهی انسانها از این دو گزینه مطالعه کند.

تعریف توزیع جنس جمعیت:

هر جمعیت از افراد گروههای مذکر و مؤنث تشکیل شده ویژگیهای جسمانی معینی که مرد و زن را از هم متمایز میکند جنس نام دارد.

اسلاید ۵ :

   نظریههای جمعیت:

۱) طرفداران افزایش جمعیت: نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت بلکه برعکس باید از آن استقبال کرد.

۲) مخالفان افزایش جمعیت: طرفدار این نظریه است. وی معتقد بود اگر جمعیت مهار نشود، بنابر تصاعد هندی افزایش می‌یابد.

۳) طرفداران ثبات جمعیت: به اعتقاد آنان وقتی جمعیت به حد کافی رسید دیگر نباید افزایش یا کاهش داشته باشد.

۴) طرفداران حد متناسب جمعیت: جمعیتی است که وصول به اهداف خاص را به بهترین وجه مسیر می‌سازد.

اسلاید ۶ :

حرکات جمعیت: ولادت و باروری- مرگ و میر- مهاجرت- ازدواج و طلاق

باروری واقعی و عملی:

باروری واقعی: ظرفیت فیزیولوژیکی فرزند آدمی است. در حالیکه باروری عملی قدرت و میزان فرزندآوری می‌باشد.

باروری افتراقی: مفهومی است که تفاوت‌های باروری در گروههای مختلف جمعیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

الگوی باروری: الگوی باروری طبیعی- الگوی باروری مالتوس

عوامل مؤثر در میزان باروری زنان: عوامل طبیعی- اصل اجتماعی- عوامل اقتصادی- عوامل جمعیت – عوامل آموزشی و فرهنگی- خواص طبیعی و زیستی

اسلاید ۷ :

مرگ و میر از نظر زمان وقوع:

پیش زادی: به مرگ‌هایی اطلاق می‌شود که از لحظه تشکیل جنین تا روز تولد اتفاق می‌افتد.

پس زادی: مرگهایی که پس از تولد نوزاد زنده صورت می‌گیرد.

عوامل موثر در مرگ و میر افراد: وراثت- نژاد- جنس- تغذیه.

اسلاید ۸ :

تعریف سیاستهای جمعیتی:

این سیاست‌ها می‌کوشد تا راه ایجاد تعادل بین جمعیت و عوامل اقتصادی – اجتماعی را هموار نموده و امکانات هر چه بیشت برای رفاه افراد جامعه فراهم نماید.

اسلاید ۹ :

انواع سیاستهای جمعیت:

۱) از نظر اجرا (مستقیم وغیرمستقیم)

۲) از نظر ماهیت (کمی و کیفی) 

۳) از نظر دامنه (خرد و کلان)

جمعیت جهان و مشکلات ناشی از آن:

تغذیه- مسکن- منبع طبیعی- بیماریها- فقر اقتصادی آموزش- خدمات و هزینه‌های درمانی

اسلاید ۱۰ :

تعریف تنظیم خانواده:

طبقه WHO، اتخاذ یک سیاست جمعیتی از سوی خانواده‌هاست که داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم‌گیری مسئولان توسط والدین، بخاطر ارتقاء تندرستی و بهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذارده می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد