بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

مقدمه :

امروزه برای پایداری خودرو در شرایط بحرانی از سیستمهای پیشرفته ای استفاده می کنند .

پایداری خودرو باعث ثبات حرکت خودرو در جادهای مارپیچ و در شرایط بد آب و هوایی می شود که در نتیجه باعث کاهش تصادفات و تلفات جانی رانندگان و افراد می شود.

امروزه  برای ایجاد  پایداری  از سیستمهای  پیشرفته الکترونیکی ، مکانیکی استفاده میکنند.

در صفحات بعدی به معرفی و عملکرد بیشتر آنها می پردازیم.

اسلاید 2 :

این سیستم ها عبارتند از : 

ABS : Anti lock Braking System

ASR : Acceleration Skid Regulation

BAS : Brake Assistance System

ESP : Electronic Stability Program  

SBC : Sensotronic Brake Control

اسلاید 3 :

ECU : Electronic Control Unit 

ECU واحد کنترل الکترونیکی میباشد که سیگنالهای آنالوگی را از سنسورها دریافت کرده و به دیجیتال تبدیل می کند . سیگنالهای دیجیتالی به CPU   رفته و با استفاده از اطلاعات داخل RAM بهترین شکل فرمان محاسبه کرده و به قسمتهای عمل کننده ارسال میکند .

اسلاید 4 :

Anti lock Braking System ( ABS)

این سیستم از قفل شدن چرخ ها در زمان استفاده از ترمز در جاده های لغزنده جلوگیری  میکند . از مزایای این ترمز حفظ  پایداری  و فرمان پذیری و کاهش طول خط  ترمز میباشد .

عملکرد این سیستم به صورت زیر می باشد :

از سیگنال سرعت چرخ مشتق گرفته می شود تا سیگنالی که متناسب با شتاب زاویه ای است بدست آید . اگر شتاب منفی از مقدار پیش بینی شده (مثلا  g 5/1-) کمتر شود فرض میشود که چرخ در حال قفل شدن است .

اسلاید 5 :

زیرا اصولا خودرو قادر نیست چنین شتابی بگیرد . در چنین حالتی فشار مجددا کاهش می یابد . این سیکل بطور متناوب آنقدر ادامه می یابد تا خودرو به سرعتی در 3-5 کیلومتر برساعت برسد .

اسلاید 6 :

Acceleration Skid Regulation (ASR)      

ASR سیستم ضد لغزش بوده و در افزایش پایداری وفرمان پذیری و سر نخوردن وبکسباد نکردن  چرخهای  خودرو کارایی دارد .این سیستم از سنسورهای ABS  اطلاعات  در مورد سرعت چرخ و سرعت خودرو را دریافت کرده  و در صورت نا هماهنگ بودن دو فرمان می دهد یکی به سلونوئید ABS فرمان میدهد که چرخی که درحال بکسباد کردن است ترمز نماید وفرمان دیگری                       به ECU موتور فرستاده  تا  قدرت                      موتور را کاهش  دهد .

اسلاید 7 :

Brake Assistance System (BAS)

یک شرکت بیمه آماری ارائه  داد  که هیچ  تفاوتی بین  در خواستهای پرداخت خسارت اتومبیل هایی که مجهز به ABS بوده اند با آنهایی  که فاقد این  تکنولوژی  می باشد  ندارد.

مهندسین در کمپانی های بنز و تویوتا و نیسان به این نتیجه رسیده اند که رانندگان اصولا تمایلی به وارد کردن حداکثر فشار به پدال ترمز را ندارند بنابرین سیستم  ABS اصولا مجال و فرصتی پیدا نمیکند که بتواند به عنوان یک سیستم کمکی عمل کند. برای رفع این عیب سیستمی طراحی شد که در داخل بوستر نصب می شود وفشار ترمز را بنا به تشخیص ECU آن افزایش می دهد.که این سیستم  BAS یا سیستم کمک ترمز است .

اسلاید 8 :

عملکرد سیستم    :BAS

این سیستم  یک  سنسور در بوستر ترمز                                       (Pedal travel sensor)  دارد                                                 که اطلاعات  دریافتی در رابطه  با                                                 کورس پدال  ترمز و سرعت استفاده                                                 از آن را در اختیار ECU ی ABS                                            قرار میدهد.

BAS توسط سیستم CAN با ABS درارتباط است. چنانچه ترمز اضطراری احساس شود ECUفرمان باز شدن یک سوپاپ  سلونوئیدی  (solenoid valve) در داخل  بوستر را می دهد که این امر بلافاصله محفظه فشار به  فشار اتمسفر را باز کرده و باعث  بوجود آمدن حداکثر فشار ترمز میشود .

اسلاید 9 :

Electronic Stability Program (ESP)

اگربا یک مرسدس بنزSکلاس با سرعت 65 km/h برروی جاده  یخی حرکت کنید  تایرهای عقب خودرو شروع  به سر خوردن می کند اگر این انحراف ادامه پیدا کند دراین اتومبیل مدارسیستم ABS شروع به هشدارمیدهد و خودرو ترمز میکند درصورتی که راننده هیچ  فشاری  به  پدال ترمز وارد نکرده است. همچنین نیروی تولیدی موتور نیز کاهش می یابد در صورتی که پای راننده از روی  پدال گاز برداشته نشده است واین اعمال باعث تصحیح حرکت خودرومیشود. پس چه کسی سیستم ABS وASR (کاهش نیروی موتور) را به کارانداخته است. این سیستم , سیستم ESP برنامه پایداری الکتریکی است .

اسلاید 10 :

عملکرد سیستم : ESP

برای استفاده از برنامه پایداری الکترونیکی ESP کافی است مدارهای هیدرولیکی را به اتومبیل اضافه  کنید  که با استفاده از این  مدارها بتواند امکان  ترمز انفرادی  بر روی هر چرخ را ایجاد کنید. برای این  کار اطلاعاتی از طریق سنسورهای مختلف  که  میزان زاویه انحراف , موقعیت فرمان  و شتاب  جانبی ومیزان  نیروی  تولیدی موتور را اندازه گیری میکند دریافت میشود .  به  طور کلی سیستم ESPهماهنگ کننده میزان اصطکاک چرخها با نحوه حرکت راننده در رابطه با تمایل او به میزان انحراف فرمان بوده  و بوجود آوردن یک برخورد منطقی بین سیستمهای ABS و ASR و BAS تلفیقی در پایداری اتومبیل را موجب می گردد . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید