دانلود فایل پاورپوینت حسابداری مدیریت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

PowerPoint قابل ویرایش
107 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری مدیریت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری مدیریت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود به :
-توضیح دهید چرا روش مناسب محاسبه هزینه بستگی دارد به اینکه چگونه هزینه مصرف خواهد شد.
-درک کردن و توانایی استخراج تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را .
-شناختن تفاوت الگوهای رفتار هزینه و استفاده از دانش در پیش بینی منافع و هزینه ها درازای سطوح مختلف فروش
-درک کردن اینکه چرا حسابداران مدیریت و حسابداران مالی از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند برای طبقه بندی هزینه ها
-اثبات چرایی مفهوم هزینه فرصت از دست رفته که استفاده می شود درتصمیم گیری های کوتاه مدت و چگونگی ارتباط هزینه فرصت ازدست رفته با هزینه های مرسوم حسابداری
-بیان کردن مفاهیم هزینه کوتاه مدت و بلند مدت و  چطور این هزینه های متفاوت استفاده می شود در تصمیم گیری ها
-بیان کرن رویکرد جدید طبقه بندی هزینه های مبتنی بر سطوح فعالیت
 

اسلاید ۲ :

 

خدمات باغداری لین

     لین می دانست که باغداری او آشفته است در حالی که فروشهای خدمات باغداری لین مداوم رشد می کرد ، منافع با شتاب افزایش داشت بدون سقوط برای ۳ سال. لین سرگشته شده بود دربارۀ کاهش در سودها زیرا او باور داشت سازمان او همه چیز را درست انجام داده بود. او برای آموزش مردم اجرت می داد  ومطمئن بود که بعد از آموزش مستمر آنها جذب شرکت می شوند. برای خدمات باغداری مرسوم، لین هزینه ای کرده بود که بر قیمت بازار غالب بود، برای خدمات ویژه او بازار واقعی برا ی خودش داشت و به نظر می آمد برای داشتن همه تجارت او بایستی قیمت همه مخارج را در دست داشته باشد- این را می رساند که او برای خدماتش مخارج اضافی نداشته باشد.

 

اسلاید ۳ :

 

     اکثر خدمات باغداری مرسوم رقابتی هستند زیرا بهای تمام شده ثبت شده پائینی دارند. اگر چه بیشتر سازمانها دوام طولانی ندارند، لین یکی از دو یا چند انجمنی است که بیش از ۵ سال قدمت  داشت.لین باغبانی علمی آموزش دیده بود ، و آن را در کارش نشان می داد. درحالی که مرکز توجه سایر سازمانها خدمات باغبانی روزمره است ، شامل زدن چمن، هرس کردن درخت، و به کارگیری چمن شیمیایی ( مصنوعی) است، یک بخش اصلی مؤسسه لین ارائه طرح باغداری و نهال کاری بود.

     مشابه بخش مطالعه مدیریتی او در دانشگاه . لین دو دورۀ حسابداری گرفت. او اعتقاد داشت که می تواند فرصتهارا برای بهبود سود از طریق توسعه خط تولید شناسایی کندکه در صورت سود وزیان شکل ۱-۲ ظاهر شده است.

 

اسلاید ۴ :

 

     چمن زنی اغلب یک تجارت قراردادی است. مشتری بایدبرای فصلی ثبت نام کند و پرداخت کند نرخ اعلام شده را برای  هر برش کار آسانی بود. چمن زده می شود و کناره ها مرتب می شود. مؤسسه طراحی باغداری شامل توسعه باغ و طراحی کردن چمن برای مشتریان و سپس نصب نقشه تأیید شده است. سایر خدمات نگهداری شامل هرس درخت و کاربرد کنترل وجین شیمیایی است.

     هزینه های متغیروابسته به هر خط مؤسسه عبارت از هزینه های مواد ، دستمزد کسانی که در آن قسمت کار می کنند است. هزینه های ثابت که کلاً ۰۰۰/۳۰۰ دلار است دراین سازمان ، مربوط است به هزینه های اداری مانند حقوق لین و کارکنان اداری او و هزینه تجهیزات. لین می دانست که تجهیزات با استفاده کردن نایاب می شوند ، بنابراین او حساب کرد که بهای تمام شده تجهیزات باید تخصیص داده شود با درآمد ،که اندازه ای از مصرف است.

 

اسلاید ۵ :

 

     صورت سود و زیان شکل ۱-۲ علت بی نتیجه بودن و نگرانی لین است. مبتنی است بر شباهت سود و زیان دوره قبل با این( صورت سود وزیان) ، لین تصمیم گرفت به تجارت طراحی باغداری توجه کند زیرا آن سودمندتر ظاهر شده است و همچنین موضوعی با کمترین رقابت بود. به هر حال  چنانچه تلاش ها و فروشها در مؤسسه طراحی باغداری به افزایش ادامه می یافت، منافع برای فرسائیدن نرخ بزرگتر ادامه می یافت . لین شگفت زده شد که چرا این اتفاق افتاد.

 

اسلاید ۶ :

    معنی بها چیست ؟

    رایجترین تعریف از بها ارزش پولی کالاها و خدماتی است که برای بدست آوردن منافع جاری و آتی خرج می شود. بنابراین در حالی که هزینه ها منعکس می شوند در جریان خروجی منابع ، مانند وجه نقد ، یا یک تعهد مالی آتی برای پرداخت مثل حسابهای پرداختی، جریان خروج وجوهی است که هدایت
 می شود به منافعی مانند مواد خام یا ماشین آلات که می تواند استفاده شود برای ساخت محصولی که می تواند فروخته شودبرای تولید یک سود نقدی ، اما یک مثال قدیمی دردفاع از حسابداری مدیریت است هزینه های متفاوت برای اهداف متفاوت این اشاره می کند که روشی همگانی برای محاسبه بهای چیزها وجود ندارد . روشی که یک هزنیه استفاده خواهد شد روش محاسبه آن باید تشریح شود. در نتیجه ما باید خیلی دقت کنیم هنگامی که در مورد بهای چیزی صحبت می کنیم . ما خصوصاً نیاز داریم دربارۀ اینکه چطور صحبت کنیم درباره آن و چطورآن محاسبه می شود.

 

اسلاید ۷ :

 

       برای مثال ، حسابداران مدیریت مالی استفاده می کنند از بهای تمام شده تاریخی یک دارایی برای نگهداری سوابق چگونگی خرج شدن وجوه سازمان- که مرکز توجی است هنگام گزارشگری فعالیتهای مدیریت به مالکان سازمان. درهر حال برای اهداف تصمیم گیری ، بهای جایگزینی دارایی یا خالص ارزش بازیافتنی آن (قیمت فروش منهای هزینه های فروش) می تواند مناسبت تراز بهای تمام شده تاریخی آن باشد.

       تعریف حسابداران مدیریت و محاسبه بهای تمام شده که شناسایی می شود از نیازهای تصمیم گیری است . برای مثال ، بعد از مطالعه شکل ۱-۲ لین فکر کرد دربارۀ کنار گذاشتن ، تجارت سایر نگهداری های، خدمات باغداری لین زیر آن بدون سود بود . هنگامی که هزینه های متغیری که وابسته بود به این واحد از مؤسسه او که می خواست دوری کند از آنها (حذف کند) اگر تصمیم به توقف (این واحد) می گرفت (حذف) هزینه های ثابت ( این واحد) ممکن نیست زمانی که آنها  تخصیص یافته به این مؤسسه از هزینه های منابع – مانند ماشین آلات و پرسنلی که استفاده می شود در سایربخشها مؤسسه – منابع آن نمی تواند فروخته شود اگر قسمت سایر نگهداری ها تعطیل شود.

اسلاید ۸ :

     ما حالا می خواهیم نظری بیاندازیم به برخی سیستمهای متفاوت برای سازماندهی هزینه ها. روشی مفید برای رسیدگی به سیستمهای سازماندهی هزینه های متفاوت وجود دارد . این بها برای تصمیم گیری خارج از سازمان (سهام داران، بستانکاران، دولت، کارکنان) یا داخلی (مدیریت) مورد نیاز باشد . چناچه ما درمیان این سیسمتهای مختلف حرکت کنیم به خاطر می آوریم ضرب المثل : هزینه های متفاوت برای اهداف متفاوت .

اسلاید ۹ :

 

   چگونگی استفاه از اطلاعات بهای محصول

   تعاریف فرم و مرکز توجه است

      چنانچه ما به زودی خواهیم دید ، تفکر و تعریف حسابداران مالی و حسابدران مدیریت را دربارۀ بها به ویژه بهای محصول بسیار متفاوت است. مثلا ضرب المثلی دربارۀ هزینه های متفاوت برای اهداف متفاوت اشاره می کند ، این تعاریف متفاوت برای محصول اهداف متفاوتی که حسابداران مالی و حسابداران مدیریت در اطلاعات بها دارند را منعکس می کند. اجازه دهید با دیدگاه حسابداری مالی از بهای محصول شروع کنیم .

اسلاید ۱۰ :

     استفاده از اطلاعات بهای محصول در بیرون از سازمان

       شرکتها صورتهای مالی را برای سهام داران همچنین کارکنان، بستانکاران و دولت تهیه می کنند. هدف این است که برای اشخاص خارج یکه بهره مند هستند در عملیات سازمان روش یکپارچه ای برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیر آن فراهم شود. ملزومات کلیدی هستند برای استفاده کنندگان خارجی از اطلاعات حسابداری که باثبات رویه ( در هرزمان) و قابل مقایسه ( درمیان سازمانها) گزارشگری عملکرد جاری سازمان (صورت سودو زیان ) قسمت دارایی ما وبدهی هاست (ترازنامه ) و عملیات مالی آن است ( صورت جریان وجوه نقد) .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 107 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد