دانلود فایل پاورپوینت خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شدت پخش آب

 • به مقدار آبی که در یک نقطه از زمین در واحد زمان توسط آبپاش فرو ریخته می شود شدت پخش گویند.
 • شدت پخش آب≤سرعت نفوذ نهایی
 • Q : دبی آبپاش (لیتر در دقیقه)
 • a : مساحت دایره پاشش (مترمربع)
 • A : شدت پخش (میلی متر در ساعت)

اسلاید ۲ :

 • a=L˟S
 • L : فاصله بین آبپاش ها
 • S : فاصله بین لاترال ها
 • برای لوله چرخدار:
 • Q1 : دبی ورودی به لاترال (لیتر در دقیقه)
 • L1 : طول لاترال (متر)
 • S : فاصله آبپاش ها (متر)

اسلاید ۳ :

عوامل موثر بر شدت پاشش

 • فشار
 • زاویه جت خروجی آب
 • شکل روزنه
 • قطر روزنه
 • صفحات منحرف کننده جریان

اسلاید ۴ :

اندازه قطرات 

 • فشار
 • قطر روزنه
 • شکل روزنه

–زاویه خروج

 

 • P : فشار آب در سرآبپاش (kPa)
 • B : قطر روزنه سرآبپاش (

–Ci≤۷ : قطرات درشت

–Ci≥۱۷ : قطرات ریز

–۷<Ci<17 : حالت ایده آل

اسلاید ۵ :

 • اگر قطر روزنه سرآبپاش ۳٫۵ میلیمتر و فشار آب ۳۰۰ کیلوپاسکال باشد نمایه درشتی قطرات را محاسبه کنید.

Ci=0.032*(300)1.3/(3.5)=15

 • Re : نسبت تعداد قطراتی که به سطح زمین می رسند به تعداد قطراتی که از دهانه سرآبپاش خارج می شوند.

Re = 0.76+0.005 ET-0.00017 ET2+0.0012 WS-Ci(0.00043 ET+0.00018 WS+0.000016 ET.WS)

 • Ci>17 => Ci=17 & Ci<7 => Ci=7
 • ET : تبخیر-تعرق پتانسیل (mm/day)
 • WS : سرعت باد (km/h)

اسلاید ۶ :

ارزیابی سیستم آبیاری بارانی

 • یکنواختی پخش
 • میزان تلفات آب در اثر:

–نفوذ عمقی

–تبخیر

–رواناب

–بادبردگی

اسلاید ۷ :

یکنواختی پخش آب

 • ضریب یکنواختی کریستیان سن (UC) :
 • Xi : عمق آب در هر قوطی (میلیمتر)
 • X : میانگین عمق آب در قوطی ها (میلیمتر)
 • n : تعداد قوطی ها
 • ضریب یکنواختی انجمن هاوائی:
 • S : انحراف معیار

اسلاید ۸ :

اندازه گیری ضریب یکنواختی یک آبپاش 

 • چینش ۸۰ قوطی به صورت شبکه مربعی
 • حداقل قطر قوطی: ۸۰ میلیمتر
 • حداقل زمان آزمایش: یک ساعت
 • قرار گرفتن آبپاش در وسط ۴ قوطی

اسلاید ۹ :

 • دو لوله لاترال یا بیشتر

–استفاده از ۲۴ قوطی با فاصله ۳ متر

اسلاید ۱۰ :

نمایه یکنواختی توزیع

 • DU=100
 • مرتب کردن به ترتیب نزولی و انتخاب اعداد یک چهارم پایینی
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد