دانلود پاورپوینت ابیاری بارانی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ابیاری بارانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ابیاری بارانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

ابیاری تحت فشار

دراین روش جریان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبکه ای از لوله های اصلی وفرعی به صورت فشار جریان می یابد.

 

ابیاری بارانی

ابیاری بارانی روشی است که در ان ابیاری را با سرعتی مساوی ویاکمتر از نفوذ پذیری خا ک به صورت باران بر سطح زمین پخش می کنند مجموعه وسایل ولوله های کهاین اب را از منبع ابی تا دهانه منتقل می  شبکه ابیاری نامیده  می شود

اسلاید ۲ :

ابیاری بارا نی به خاطر مزایای  قابل توجه ان از اهمیت به سزای برخوردار است و درکشور مابه دلیل کمبود اب ابیاری ورشد بی رویه جمعیت وتقاضای روز افزون مواد غذایی این اهمیت نمود بیشتری خواهد داشت. طراحی صحیح ابیاری بارانی این امکان را می دهد که راند مان کار بالا برده وتلفات ابیاری رذا به حداقل برسانیم

موارد استفاده از ابیاری بارانی

وقتی صحبت ا ز ا ین می شود که ابیاری بارانی کجا وچه زمانی می تواند بیشترین سودمندی را داشته باشد .موضوع  توزیع یکنواخت اب در درجه اول اهمیت قرار دارد. سیستم ابیاری که

بتواند با کمترین هزینه اب مورد نیاز زمین را به طور یکنواخت توزیع کندبهترین روس قلمداد می شود 

اسلاید ۳ :

استفاده از سیستم ابیاری بارانی در وضعیتهای زیر مطلوب است

-خاک بیش از حد متخلخل است و با ابیاریسطحی توزیع  یکیواختی به وجودنخواهد امد

– عمق خاک حا صلخیز کم بوده و نمی توان تسطیح لازم

برای ابیاری سطحی به وجود اورد

-شیب زمین تند وخاک به سادگی قابل فرسایش باشد

 

 

اسلاید ۴ :

مزایای ابیاری بارانی

صرفه جویی در مصرف اب به علت تلفات کم اب ابیاری وامکان ابیاری کم مکرر

عدم  نیاز به تسطیح در زمینهای دارای پستی وبلندی

کاهش هزینه کارگر ابیار نسبت به روشهای سطحی

اندازه گیری اب وکنترل ان راحت تر صوت می گیرد

دما و رطوبت گیاه را می توان کنترل کرد

در روز های گرم می توان با ابیاری محیط گیاه راخنک کرد

محافظت ا ز گیاه در مقابل یخبندان ناشی از سرمای زودرس

 

اسلاید ۵ :

معایب ابیاری بارانی

هزینه زیاد

زیاد بودن مقدارتبخیر در حین پاشش

مشکل شدن عمل لقاح در موقع ابیاری

عدم یکنواختی توزیع  اب در منتاطق بادخیز

کم شدن مرغو بیت محصول درموقع رسیدن دانه

 

اسلاید ۶ :

اجزای اصلی سیستم ابیاری بارانی

۱-منبع اب.در ا ینجا نیز مانند ابیاری ثقلی می توان از اب چاه عمیق .نیمه عمیق. رودخانه .قنات .چشمه .استخر استفاده کرد.لا زم به دقت است که کیفیت اب در مقایسه با ابیاری ثقلی باید با لاتر باشد

۲منبع تامین فشار.برای انکه اب به صورت قطرا ت ریزو یکنواخت در یک شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است کهاب درلوله های انتقال اب از محل منبع تااخرین نقطه خروجی ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدین منظوراز پمپ بر جهای اب واستخرهایی در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده می شود

اسلاید ۷ :

۳- شبکه لوله های اصلی ولوله های جانبی

الف-لوله های اصلی.لوله های اصلی اب راازپمپ به لوله های جانبی می رساند.در برخی موارد لوله اصلی ثابت است ودر مزرعه روی زمین ویااغلب زیرزمین قرارمی گیردودر برخی خ مواردقابل حمل است.جنس این لوله ها معمولا از فولاد گالوانیزه سیمان ازبست الومینیوم سبک یا پلاستیک است

ب-لوله های جانبیلوله های جانبی اب راازلوله های اصلی به ابپاشها میرساند این لوله هامی تواند قابل حمل یا ثابت باشدوجنس ان مشابه لوله اصلیاست ولی معمولا کوچکتر

اسلاید ۸ :

۴- ابپاشها

ابپاشها اخرین بخش یک شبکه ابیاری بارانی ودرزمره مهمنرین قسمتهای ان استابپاشها دارای انواع مختلفی هستند که دو نوع ابپاش اصلی که در کشاورزی مورداستفاده قرارمی گیرد عبارتندازابپاش چرخشی ولوله روزنه دار

ابپاش چرخشی رایجترین نوع است.دربعضی سیستمها از

تعداد زیادی ابپش گوچک که باههم کارمی کنند.استفاده میشود دربقه سیستمها تنها ازیک ابپاش بزرگ باکانن استفاده میشود نوع دیکری از ابپاشها نیز درچمن کاریها مورد استفاده قرار می گیرد

 

اسلاید ۹ :

۵-ضمائم

به منظور استفادهاز شبکه ابیاری بارانی برای کود پاشی. سمپاشی ونبارزه بایخ زذگی وضمائمی به شبکه اضافه میشود که از ان جماه می توان از تانک کود تانک سم ودستگاههای الکتریکی هشدار دهندهد دردرجه حرارت مهین نام برد همچنین در شبکه لوله ها ضماومی به کار  میرود

کوپلر۰ لولههای اصلی وجانبی به وسیله کوپلرهای(متصل کننده)

مخصوصی به یکدیگر وصل می شوند۰به طوری که می توان سریع وراحت انها راوصل کرد وجدا کرد

شیر فلکه

شیر فلکه جریان ا ب وفشار را در لوله های اصلی وجانبی کنترل می کند

اسلاید ۱۰ :

صافی۰

اگر اب تمیز نباشد به احتمال زیاد نازل ابپاش مسدود  می شود برای جلوگیری از انسداد نازل در محل مکش پمپ و نقاط مختلف سیستم لوله کشی۰صافی می گزارند

پایه ابپاش

پایه ابپاش لوله باریکی است که ابپاش رابه لوله  جانبی وصل می کند

تجهیزات مخصوص لوله کشی

این تجهیزات عبارتند از۰زانویی ۰تبدیل سه راهی ۰ درپوش۰۰۰۰

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد