بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وريدي

برونشيال : آدرنالين،آتروپين،ليدوكايين و نالوكسان

داخل درشت ني در اطفال  زير 6 سال

اسلاید 2 :

گشاد کننده برونشها، آگونیست αوв آدرنرﮊیک ، محرک قلبی، افزاینده BP

 

این دارو به صورت 1CC=1MG=1000μg  و زماني  كه با 10cc نرما ل سالین رقیق شود به صورت 1:10000 در می آید

 

اسلاید 3 :

تحریک گیرندهای β در عروق کرونر ومغز : افزایش پرفیوﮊن عروق مغز وکرونر درجریان CPR

افزايش فعاليت خودكاري قلب: تحریک انقباضات خودبه خودی در جریان آسیستول یا برادی کاردی

تبد یل Fi eVF ( که به شوک خوب پاسخ نمیدهد ) به CorseVF : زمینه را برای پاسخ ریتم قلب به شوک فراهم می کند. مکا نیسم احتمالاًٌ افزایش جریان خون کرونر است.

اثر اینوتروپیک مثبت: باتحریک گیرنده های β قلب باعث افزایش قدرت انقباضی وایجاد انقباضات مکانیکی درجدارالکترومکانیکال قلب میشود.

تحریک گیرندهای α درعروق محیطی و افزايش مقاومت عروق سيستميك :افزایش فشار خون سیستمیک

 

اسلاید 4 :

آسيستول

فعاليت الكتريكي بدون نبض

تاکیکاردی بدون نبض

فيبريلاسيون بطني

براديكاردي علامت دار

برونكواسپاسم

حمله حاد آسمی

احتقان مخاطی وواکنشهای افزایش حساسیت

اسلاید 5 :

در بالغین 1mg از محلول 1:10000 (رقيق شده) وریدی  که هر 5-3دقیقه تا اصلاح ریتم قلبی و یا برگشت نبض وجریان خون مناسب قابل تکرار است.  

در کودکان: 0/01mg/kg از محلول 1:10000 (رقيق شده) هر 5-3 دقيقه  تا سه نوبتتكرار شود

درصورت عدم پاسخ:

0/1 mg/kg از محلول 1:1000  (رقيق نشده)

در آنافیلاکسی:

دربا لغین : mg5/0- 3/0 از محلول 1:1000 زیر جلدی هر 15-10دقیقه تجویز میشود . یا mg5/0-1/0از محلول 1:10000از راه وریدی هر 5- 10دقیقه تجویز می گردد.

درکودکان:در صورت نیاز/mg/kg 01/0 از محلول 1:10000از راه وریدی هر 15-10دقیقه تجویز میشود

 

 

اسلاید 6 :

برای آنکه دارو در حین CPR سریعتر از عروق محیطی به عروق مرکزی وقلب برسد 20-30cc سرم از همان رگ انفوزیون شود وعضو بالا تر از قلب قرار گیرد.

آدرنالین همراه داروهای قلیایی مثل بیکر بنات سد یم مصرف نمیشود زیرا باعث افزایش اکسید اسیون دارو و کاهش اثر آن می شود

تزریق مکرر در یک ناحیه باعث نکروز می شود .

بیماران در یافت کننده آدر نالین باید به دقت تحت مانیتورینگ قلبی باشند و ترالی احیاﺀ آماده باشد .

در آغاز تجویز ادرنالین عروق کلیوی منقبض و برون ده ادراری کم می شود

 

 

 

اسلاید 7 :

تشديد ايسكمي

ضربانهاي نابجا

ايسكمي وسردي انتهاها

اسلاید 8 :

آنتی دیورتیک

منقبض کننده عروقی ( در دوزهای بالا)

بصورت 20واحد در 1 میلی لیتر موجود است

دارو با سرم قندی یا نرمال سالین با غلظت  1واحد در 1 سی سی سرم تهیه میشود.

 

اسلاید 9 :

در صورت عدم پاسخ فیبریلاسیون بطنی و آسیستول به آدرنالین

از وازوپرسین به میزان 40 واحد و فقط یک دوز  بجای دوز اول و یا دوم آدرنالین میتوان استفاده نمود.

هنوز هیچ دارویی جای آدرنالین را در احیاء قلبی _ ریوی پر نکرده و تحقیقات بیشتری در خصوص استفاده ازوازوپرسین باید صورت بگیرد

اسلاید 10 :

سو لفات آ ترو پین از دسته داروهای انتی کو لینرﮊیک است

باعث افزا یش سرعت هدا یت داخل بطنی ، افزایش سرعت هدا یت گره A.V وافزایش تعداد ایمپا لسهای صادره از گره S.A به دلیل اثرات وا گو لیتیک قوی خود می شود.

انديكاسيون:

درمان براديكاردي علامت دار

آسيستول

بلوكهاي تيپ يك و دو موبيتز علامت دار

داروي کمکی در درمان علامتی اختلالات گوارشی مثل اولسر پپتیک و.... پیش از عمل جراحی به منظور سا پرس ترشح بزاق،  تعریق وترشحات مجرای تنفسی

مسمومیت با سموم ارگا نو فسفره

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید