بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ž

žپدر : هرمان اینشتین، یک فروشنده

 که بعدها کارخانه الکتروشیمیایی

 تأسیس کرد

ž

اسلاید 2 :

ž

مادر: پولین نی کوچ ، در زمان تولد

 آلبرت به خاطر اینکه سر او بزرگ

 بود و حالتی عجیب داشت بسیار نگران بود

ž

اسلاید 3 :

ž

žخانواده اینشتین یهودی بودند

ž

žاما یهودیان چندان متعصبی نبودند زیرا او را به یک مدرسه ابتدایی کاتولیک فرستادند

ž

žمادر آلبرت حساسیت فراوانی روی تربیت او داشت

اسلاید 4 :

žاز بارزترین خصوصیات کودکی آلبرت اینشتین دیر زبان باز کردن اوست

به گفته ی خودش تا 3 سالگی قادر به سخن گفتن نبوده و بعد از آن هم این روند تا 9 سالگی بسیار کند پیش رفته

žدر مدرسه به چیزهایی که برایش خسته کننده بود به هیچ وجه توجه نمی کرده و در عوض به چیزهایی که کنجکاوی اش را برمی انگیخته به طور شدید و غیر عادی توجه می کرده

به همین سبب حتی خدمتکاران خانه او را کند ذهن می دانسته اند

اسلاید 5 :

ž

žوقتی اینشتین پنج ساله بود، پدرش به او یک قطب‌نمای جیبی نشان داد و اینکه در فضای خالی چیزی بر روی سوزن تأثیر می‌گذارد؛ذهنش را بسیار مشغول کرد

ž بعدها همین اتفاق که به گفته ی خودش یکی از تحول‌آمیزترین اتفاقات زندگی‌اش بود، سرآغاز مطالعاتش در زمینه ی مغناطیس و الکترو مغناطیس شد

اسلاید 6 :

  • مادرش او را از کودکی به آموختن ویولن مجبور کرد. در نوجوانی با نفرت آن را رها کرد اما در میانسالی دوباره با میل خودش به ویولن رو آورد و تا آخر عمر آن را از خود جدا نکرد
  • یکی از دوستان خانوادگی، او را با عقاید کانت و فلسفه نوین آشنا کرد . عموهایش نیز در نوجوانی او، با معرفی کردن کتاب های علمی و فلسفی به رشد ذهنی اش کمک کردند

اسلاید 7 :

žدر سال ۱۸۹۴، خانواده اینشتین ازمونیخ به شهری در ایتالیا مهاجرت کردند

žآلبرت برای تمام کردن درسهایش، در مدرسه شبانه روزی مونیخ ماند.او اولین فعالیت علمی خود را در زمینه‌های مربوط به مغناطیس در همان زمان برای یکی از عموهایش می‌نوشت.

žیک سال و نیم پیش از امتحانات نهایی، او بدون اطلاع والدینش و با متقاعد کردن مسئولین مدرسه به اینکه بواسطه یک گواهی پزشکی به او اجازه مرخصی بدهند مدرسه را ترک کرد

اسلاید 8 :

žخانواده‌اش پس از اطلاع از این کارش ، او را به سوییس فرستادند تا تحصیلاتش را در آنجا به اتمام برساند

žاو در آنجا به مطالعه تئوری الکترومغناطیس که بسیار کم به آن پرداخته شده بود، مشغول شد و در سال ۱۸۹۶ دیپلم خود را دریافت کرد

ž پس از گرفتن دیپلم ، وارد دانشگاه پلی تکنیک زوریخ شد و در همین دانشگاه بود که با همسرش آشنا شد

اسلاید 9 :

خانواده نسبتا ثروتمند و با فرهنگ

صرب بودند

میلوا اولین فرزند خانواده بود و بسیار مورد توجه

تمام امکانات تحصیل را برای او فراهم کردند و  تلاش کردند که به مدارج عالی تحصیلی برسد

اسلاید 10 :

*به دلیل نقص عضو می لنگید

*در سنین کودکی و آغاز نوجوانی استعداد بسیاری از خود نشان داد مخصوصا در دروس ریاضی و زبان و هنر های نقاشی و موسیقی

*به همین سبب خانواده اش به آموزش او اهمیت فراوانی نشان دادند و او را به دبیرستان دخترانه ای در شهر دیگری فرستادند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید