بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 تعريف:

پردازش تصوير ديجيتال دانش جديدي است كه در سال هاي اخير پيشرفت هاي زيادي داشته است و در بسياري از علوم و صنايع به كار برده شده است. يك نمونه از اين كاربردها، تشخيص تومور است. CT-Scanدر تصاوير

 

اسلاید 2 :

اهداف پردازش تصویر:

 

بهبود اطلاعات تصویر برای استفاده انسان

  • رنگ آمیزی تصاویر رادیولوژی

پردازش داده های تصویر برای ادراک ماشین

  • سیستم خودکار تشخیص دست نوشته

اسلاید 3 :

تصوير تك رنگ:

تصوير تك رنگ، در واقع يك تابع شدت روشنايي f(x,y) است كه x ,y   بيانگر مختصات مكاني است و مقدار  در هر نقطة (x,y) متناسب با روشنايي تصوير در آن نقطه است.

  در تصوير ديجيتال،f(x,y) هم در مختصات مكاني و هم در اندازة شدت روشنايي گسسته شده است   

اسلاید 4 :

نمونه برداري تصوير :

ديجيتال كردن مختصات مكاني تصوير را نمونه برداري مي نامند.

اسلاید 5 :

كوانتيزه كردن سطح خاكستري:

ديجيتال كردن دامنه (شدت روشنايي) را كوانتيزه كردن سطح خاكستري مي نامند.

اسلاید 6 :

( ixel) پيكسل:

تصوير ديجيتال را مي توان ماتريسي دو بعدي در نظر گرفت كه هر زوج از انديس هاي سطري و ستوني آن يك نقطة تصوير را مشخص مي كند. عناصر اين ماتريس «پيكسل» ناميده مي شوند.

 براي مثال يك تصوير ديجيتال مي تواند ماتريس 128*128  باشد كه هر عنصر آن بين 0 تا 127 است (128 سطح خاكستري) دارد.

اسلاید 7 :

مراحل اساسی درپردازش تصویر

اسلاید 8 :

مراحل مختلف

 

پیش پردازش                   بهبود تصویر و حذف نویز

بخش بندی                     تقسیم تصویر به اجزاء تشکیل دهنده

توصیف                    برجسته کردن ویژگیهای مورد علاقه

تشخیص و تفسیر                  انتساب یک بر چسب به هر شیء

اسلاید 9 :

مرحلة پیش پردازش:               re rocessing

پس از تصويربرداري ( به دست آوردن ماتريس تصوير) كه توسط حسگر مناسب و مبدل  آنالوگ به  ديجيتال  انجام  مي شود، پيش پردازش انجام مي شود.

هدف اصلي پيش پردازش بهبودتصويراست تا امكان توفيق ساير پردازش ها را افزايش دهد.

براي مثال در اين مرحله حذف نويز از داده هاي تصويري انجام مي پذيرد. در مرحلة بعدي بخش بندي انجام مي شود.

اسلاید 10 :

Segmentation                     مرحلة بخش بندی:

خروجي مرحلة بخش بندي، مرز يك ناحيه و يا تمام نقاط درون يك ناحيه است.

     نمايش مرزي زماني مفيد است كه مشخصات خارجي شكل مانند گوشه ها يا خميدگي ها مهم باشد.

   نمايش ناحيه اي وقتي مفيد است كه خواص دروني بخش هاي تصوير مانند بافت شكل مورد توجه باشد . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید