بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تقسيم بندي لوله ها

لوله ها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند.

الف: تيوب(Tube): دسته اي از لوله ها كه بر اساس قطر خارجي و ضخامت جدار آن بر حسب BWG(Birmingam  Wire Size) ساخته مي شوند و در مبدلهاي حرارتي ، خطوط ابزار دقيق و اتصالات كوچك بر روي كمپرسورها ،بويلرها و يخچالها نصب مي شوند .

ب: پايپ (PIPE):دسته اي از لوله ها كه بر اساس اندازه اسمي و ضخامت جداره برحسب SCH شناخته مي شوند. از اين  دسته از لوله ها در  صنايع مختلف مانند نفت، گاز ، پتروشيمي و... استفاده مي شود.

اسلاید 2 :

انواع لوله ها

از منظر طرز تهيه لوله ها در 4 دسته شناسايي مي شوند.

.1لوله هاي بدون درز

.2لوله ها آهن گري شده

.3لوله هاي جوشكاري شده

.4لوله هاي ريخته گري شده

اسلاید 3 :

لوله هاي بدون درزSeamless

به 4 روش ساخته مي شوند.

الف: روش سمبه زني دوراني گرم(Hot Rotary Piercing): در اين روش شمش فولاد را تا دماي 1200-1300 گرم نموده و د رچهار مرحله (سوراخ زني Piercing Mill بوسيله دوران شمش مابين دو غلطك و سمبه) ،(تكميل كننده سوراخ Plug rolling Mill) ،(مدور سازي داخل Reeling Mill) و ( بخش سايز كننده Sizing Mill بوسيله دو غلطك چرخانجهت ايجاد ضخامت مناسب) لوله شاخته مي شود.

اسلاید 4 :

روش دوم:(Pilger Mill Process): در اين روش لوله هاي سوراخ شده را مابين دو غلطك فرم دار در حالت گرم جندين مرتبه حركت مي دهنددر اين فرآيند بدليل آنكه سايز داخلي لوله بوسيله سمبه تثبيت مي شود، قطر خارجي بوسييله زائده روي غلطكها حاصل مي شود.

روش سوم:Push  Bench Process: در اين روش ابتدا صفحات پهن و ضخيم را بوسيله سمبه گرد و بصورت نعلبكي در آورده و سپس بوسيله نبه هايي آنها را از درون سوراخهايي عبور مي دهند.در اينصورت صفحه به لوله تبديل مي شود.

روش چهارم: Extrusion Process: در اين روش شمش را تا دماي 1250 درجخ گرم نموده و با قرار دادن آن درون يك محفظه و فشار يك سمبه لوله را سوراخ نموه و در نهايت مجعم لوله و سنبه را از درون يك سوراخ هدايت مي نمايند تا قطر خارجي مورد نظر حهت لوله حاصل شود

اسلاید 5 :

لوله هاي آهنگري شده

اين دسته از لوله ها را از 10 تا 30 اينچ مي سازند. اين لوله ها به دو روش ساخته مي شوند؛

الف: لوله هاي فورج و سوراخ شده Forfed & Bored Pipe: شمشهاي داغ را بوسيله پرس بصورت استوانه هاي تا 1 اينچ بزرگتر از اندازه مورد نظر سوراخ نموده و بوسيله دوران آنها را سايز مي نمايند. درنهايت بوسيله سنبه آنها را سوراخ مي نمايند.

ب: لوله هاي فورج شده پوك Hollow Forged Pipe: ابتدا شمشهاي داغ را سوراخ نموده و سپس شمش سوراخ دار از روي سمبه ها و رينگها عبور داده تا بطور همزمان قطر خارجي و داخلي حاصل شود. انجام عمليات اصلاحي از خصوصيات اين روش است.

اسلاید 6 :

لوله هاي جوشكاري شده Seam pipe

لوله هايي كه از روش جوشكاري صفحات حاصل مي شوند داراي درز بوده و بر اساس درز حاصل شده به دو خانواده لوله با درز مستقيم و لوله با درز مارپيچ تا سايز 56 اينچ نيز ساخته مي شوند. اين دسته از لوله ها بدليل سهولت ساخت و استفاده در صنايع مختلف نفت و گاز مورد استفاد ه دارند.

لوله هاي ساخته شده بدليل آنكه در فرآيند جوشكاري نا همگن هستند نيازمند مراقبت و حفاظت در برابر خرابيهاي مختلف هستند.

اسلاید 7 :

لوله هاي ريخته گري شده

اين دسته از لوله ها جهت ساخت لوله هاي چدني و فولادي مناسب هستند. لوله هاي چدني را بصورت افقي ، عمودي ، ريخته گري گريز از مركز در قالب ماسه اي و ريخته گري گريز از مركز در قالب فلزي ريخته گري مي كنند.

لوله هاي فولادي را معمولا بوسيله روش گريز از مركز مي سازند.

استاندارد رايج در ساخت لوله ها  سري ASA,A21  مي باشد

اسلاید 8 :

تقسيم بندي لوله ها از نظر استقامت فشاري

لوله ها به سه روش تقسيم مي شوند

الف: روش وزني: اين روش قديمي ترين روش مي باشد.براي هر لوله با قطر اسمي مشخص قطر مشخصي را بصورت استاندارد شده(STD) قرارداد نموده اند. لوله هاي را كه يك برابر قوي شده باشد با نام XS و لوله اي را كه دو برابر قوي شده باشد را XXS مي نامند. اين روش مورد تائيد ASME  و ASTM مي باشد.

اسلاید 9 :

ب: روش برنامه اي - در اين روش از حاصل تقسيم 1000برابر فشار كاري لوله بر تنش مجاز آن استفاده مي شود. عدد حاصل را گرد نموده و با نام Scheduale  Number مي شناسند.اين روش مورد تائيد ANSI ميباشد.

ج:ورش كدينگ – در اين روش ابتدا استاندارد معرفي شده و سپس گريد لوله بر اساس حداكثر تنش نقطه تسليم معرفي مي شود.براين اساس لوله ها را با گريدهاي A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,U89,U100 مشخص مي نمايند.

مثلا لوله اي با مشخصات API – 5LS – X60

لوله اي است كه بصورت اسپيرال ساخته شده و مقاومت تنش تسليم آن 60000PSI مي باشد.

اسلاید 10 :

محاسبه تنش در خطوط لوله

براي محاسبه حداكثر فشار قابل تحمل در لوله هاي واقعي از رابطه بارلو استفاده مي شود.                               P=2*St/D

در رابطه فوق P معرف فشار خط لوله، S معرف تنش تسليم ماكزيمم، t ضخامت جداره لوله و D  معرف قطر خارجي لوله است.

تحليل استاندارد ANSI از محاسبه فشار خط لوله:

قسمتهايي از لوله كه تحت تاثير تنش مماسي يا تنش متجاوز از 20% حداقي جاري شدن مخصوص هستند مي بايستي با فشاري لااقل 1.25 برابر فشار طراحي تست شوند.درصوصرتي كه فشار قسمتي از خط لوله بيشتر از 70% تنش تسليم نهايي را سبب شود در اينصورت مي بايست تمهيدات مناسبي را در نظر داشت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید