دانلود فایل پاورپوینت راهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی

PowerPoint قابل ویرایش
73 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهبرد ها و راه های ملی مبارزه با بیماری های عفونی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عوامل زنجیره ای موثر در مبارزه با یک عفونت

اسلاید ۲ :

منحصرا انسان : مثل حصبه – آبله مرغان – سوزاک – ایدز و …     بیمار – ناقل

انسان و حیوان: حدود ۱۵۰ بیماری مشترک مثل سالمونلوز و …    بیمار – ناقل

طبیعت: مثل کزازو شاربن(خاک و حیوان) و…

مخزن: تکثیر ،رشد و تجدید نسل ارگانیسم در یک سیستم بیولوژیک.

اسلاید ۳ :

یکی از ارگانیسم های رایج است که در انسان و حیوان ایجاد بیماری می کند و از کک آبی تافیل را مبتلا می کند و در جامعه بسیار گسترده است .نام این ارگانیسم چیست؟

اسلاید ۴ :

ناقلین عفونت

اسلاید ۵ :

تعریف:

ناقل به انسان یا حیوانی گفته می شود که در غیاب اشکال بالینی بیماری ،در خود عامل عفونی را نگه می دارد و بالقوه عامل انتشار بیماری است.

اسلاید ۶ :

ناقلین ۳ دسته اند.

ناقلین دوره کمون مثل:ایدز

ناقلین دوره نقاهت مثل:شیگلوز

ناقلین مزمن مثل: هپاتیت بی و سی

اسلاید ۷ :

منبع: وجود ارگانیسم در یک سیستم بیولوژیک یا غیر بیولوژیک به صورت گذرا بدون تجدید نسل.

آب (وبا) – غذا (سالمونلا) – شیر (لیستریا) – هوا (ارگانیسم های تنفسی) –  خــاک (کـــزاز) – وسایل مثل: گــاز پانسمان (استافیلــوکوک) – دست هــا(ویروس هــا،باکتری ها وانگل ها) تــرشحـــــــات بــدن (خـون،خلـط،بـزاق،مـایع منـی ،ادرار،مدفوع) مثل:هپاتیت– عفونت های روده ای – دارو و مواد بهداشتی (سالمونلا) – زباله (استافیلوکوک) – فاضلاب (روده ای).

اسلاید ۸ :

فکر کنید…

و پاسخ دهید.

اسلاید ۹ :

همه ی موارد می توانند ”منبع“باشنـــد به جــز:

اسلاید ۱۰ :

پاسخ:

روده ها منبــع عفـــونت نیستند ولی مدفـــوع می تواند منبع عفونت باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 73 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد