بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

از قسمتهای بنیادی اپیدمیولوژی (به وجود آمدن علم اپیدمیولوژی از مطالعه اپیدمیهای بیماریهای عفونی)
علیرغم کنترل شدن بسیاری از بیماریهای عفونی، امروزه دلایلی برای رویکرد جدید به اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی وجود دارد:
تغییر الگوی برخی بیماریهای عفونی (سل و پیدایش موارد مقاوم به درمان، ...)
کشف بیماریهای عفونی جدید (ایدز،...)
احتمال منشأ عفونی داشتن برخی بیماریهای مزمن (سرطانها مانند لنفوم و سرطان گردن رحم - زخم معده)
عدم حذف تمام بیماریهای عفونی با ساخت واکسنها و آنتی‌بیوتیکها:
علت: وجود نقاط مبهم در سیر و کنترل این بیماریها، که لزوم اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی را معلوم می سازد تا با کشف این نکات مبهم (بخش ناپیدای کوه یخ) به کنترل این بیماریها کمک کند

اسلاید 2 :

عفونت (Infection)
تعریف: ورود و گسترش يا تكثير يك عامل بيماريزا به بدن انسان يا جانور
بدن به راههای مختلف به حمله عامل بیماریزا پاسخ می دهد:
رخداد بیماری عفونی
پاسخ ایمنی بدن
اما یک عفونت همیشه منتهی به بیماری نمی شود
سطوح مختلف عفونت:
Colonization(استقرار) مثل:استافیلوکوک طلایی در پوست و بینی.
Subclinical (تحت بالینی) مثل:ابتلای تحت بالینی به تب مالت
Inapparent (ناپیدا) مثل:فلج اطفال
Latent(پنهان) مثل: ماندن ویروس تبخال در شاخ خلفی نخاع
Clinical(بالینی) همان بیماری عفونی است

اسلاید 3 :

لطــفا به توضـيحــــات اسلايد هاي بعدي دقت كرده، اصطلاح منــــاسب را انتخــــاب نمائيد.

اسلاید 4 :

3 مــاه قبــــل، ايــن گـــوسفـنـــد جنيــن خـودرا سقــط كرده است. اكنـون پدر و پسر صاحبان آن، از نظــــر تـب مالـــــت آزمايش شـده اند و پاسخ آزمايش آنهـا عدد بـالاي 320/1 را نشــان مي دهــد ولــي هـيـچـــگـونه عـــلامـتـــي ندارند.

اسلاید 5 :

وجــــود عـامـــل بیمــــاریزا بـر سطـــح بدن، لباس، بستر خواب، اسباب بازی، لوازم جــــراحـی و پانسمــان یا دیگر مواد بیجان و مواد خوراکی مانند آب، شیــــر را آلودگی می‌گوینــد.
مثل: آلـوده شـدن ادرار در اثـر تمـاس لولـه نمونه با بدن – یا آلوده شدن محیط کشت با میکروبهای بدن و مثبت شدن کاذب کشت.
وجود آلودگی بر سطح بدن نشانه وجود حالت حامل (Carrier) نیست

اسلاید 6 :

وجود مواد مضر (و نه ضرورتاً عفونی) در محیط را Pollution گـــــــویـنــــــد.

اسلاید 7 :

جایگزین شدن،تولید مثل و گسترش بنـــد پایان بر سطـــح بدن یا لبــاس راInfestation می‌گویند.
مثل: آلودگی به شپش – آلوده شدن با هیره (Itch Mite) و آلودگی با کرمهای انگلی روده‌ای.

اسلاید 8 :

میزبان (host):
انسان يا حيواني كه محلی براي جايگزيني يا ادامه زندگي عامل بيماريزای عفوني بصورت طبيعي باشد
میزبان اجباری (Obligate):
تنها میزبان عامل عفونی (سرخک یا حصبه)
میزبان اولیه یا قطعی (Primary or Definitive):
گذراندن دوره بلوغ جنسی یا مراحل جنسی عامل عفونی در بدن میزبان
میزبان ثانوی یا واسط (Secondary or Intermediate):
گذراندن حالت غیر جنسی یا لاروی عامل عفونی
میزبان انتقالی:
زنده ماندن عامل عفونی بدون تغییری در تکامل آن در بدن میزبان

اسلاید 9 :

بیماری عفونی (Infectious disease):
تظاهرات باليني ناشي از عفونت در انسان يا حيوان
بیماری واگیر(Contagious disease):
در نتیـجه تماس ایجاد مـی شــونـد. مـثـــــل بیـمــاریهای گال، تراخم، جذام یا بیماریهای آمیزشی
بیماری مسری (Communicable disease):
در نتیجه یک عامل عفونی یا فرآورده های سمــی آن به وجــــود مـــی‌آید و می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از انسان به انسان، جــــانور بــه جانــور، یـــا از محـیـــــط (هوا، گرد و غبار، خاک، آب، غذا) بــه انســان یا جــــانــوران منتـقــــل شود.

اسلاید 10 :

اپیدمی (Epidemic):
بروز بیش از حد انتظار یک بیماری یا رفتار (سیگار) یا یک واقعه (حوادث و سوانح) مرتبط با سلامتی
حد انتظار:
بر اساس مقایسه با گذشته (در شرایط غیر اپیدمی)
مقدار آن بسته به مناطق مختلف، متفاوت است (وبا در آمریکا و در هند)
هم شامل بیماریهای کوتاه گذر (سرخک، وبا، ...) و هم طولانی مدت و آهسته (بیماریهای غیر عفونی مثل دیابت، ...)
طغیان (Outbreak):
اپیدمی در مناطق کوچک و محلی (این اصطلاح برای کاهش ترس مردم، به جای کلمه اپیدمی به کار می رود!!)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید