بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی

مهندسی روشنائی   دکتر حسن کلهر

لامپها و محاسبات روشنائی  مهندس محمد مهدی موحدی

مهندسی تأسیسات الکتریکی  دکتر حسن کلهر

هندبوک تأسیسات برق زیمنس جلد1 و 2   ترجمه مسعود سعیدی

مقررات ملی ساختمانی ایران  وزارت مسکن و شهرسازی

جدولهای وسترمان  ترجمه محمد فرخی

نرم افزار Dialux برای طراحی روشنائی

اسلاید 2 :

ارزیابی درس

lمیان ترم – کتاب روشنائی  35%

lپایان ترم – کتاب تأسیسات  35%

lتکالیف و کوئیز  10%

lپروژه روشنائی  10%

lپروژه تأسیسات و روشنائی یک کارخانه  10%

(پروژه ها بایستی با Dialux و Calculux بطور کامل و غیر تکراری انجام شود و محاسبات به همراه گزارش کامل ارائه گردد.)

اسلاید 3 :

روشنائی مناسب

فرکانس نور مناسب

درخشندگی مناسب که موجب چشم زدگی نشود

شدت نور کافی

توزیع مناسب روشنائی و با حداقل سایه

اسلاید 4 :

ماهیت نور

ذره ای:

ارسطو – نور از ذرات کوچک ساخته شده

نیوتن – نظریه ذره ای

تئوری موجی بودن:

هویگنس 1690 – نور بصورت موج در اتر منتشر می شود

 

ماکسول: نور از اجسام نورانی بصورت انرژی و به فرم امواج الکترومغناطیسی منتشر می شود.

 

اسلاید 5 :

ماهیت نور

تئوری کوانتم (پلانگ):

انرژی نورانی بصورت ذرات کوچک و مجزا بنام فوتون تولید و یا جذب می شوند.

الکترون در اثر کسب انرژی به مدار بالاتر رفته و وقتی به مدار پائین تر بر می گردد انرژی اضافی به فوتون ها داده شده و ساطع می شود.

  انرژی نورانی                    W=hϑ   

h = 6.626 e-34 J.s   ثابت پلانگ

ϑ    فرکانس نور

ϑ=(W2-W1)/h

اسلاید 6 :

حساسیت چشم انسان و طیف امواج الکترومغناطیسی

اسلاید 7 :

 

انتشارسرعت انتشار

 

 

 

 

 

فرکانس از یک محیط به محیط دیگر تغییر نمی کند.

طول موج و سرعت تغییر می کند.

 

 

اسلاید 8 :

 

درصد ضریب انعکاس

گچ خشک  80

رنگ سفید  80

آجر قرمز  10

رنگ قرمز  15 

گچ خشک کهنه  65

سیمان خشک کهنه  20

اسلاید 9 :

عوامل اصلی در رؤیت چیزها

اندازه جسم

کنتراست – اختلاف روشنی بین جسم و اطراف آن

میزان روشنائی منعکس شده از جسم

زمان رؤیت جسم

اسلاید 10 :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید