بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 روشهای ابراز احساسات نظرات و افکار کودکان پیرامون حادثه:

1) روشهای  ترسیمی وهنری

2) روشهای نگارشی یا نوشتاری

3) روشهای بیانی

4) فعالیتهای گروهی

اسلاید 2 :

هدف چیست؟

 

تنشها ترسها و اضطرابهای آنها کاهش  یابد.

 

نیازها به دیگران گفته می شود.

 

احساس کنند که بر زندگی و اوضاع تسلط دارند.

 

تواناییهای خود و دیگران را برای چیره شدن بر مشکلات بشناسند.

 

به احساس مشترکی با دیگران برای بازسازی روانی و اجتماعی برسند.

اسلاید 3 :

پرسش های راهنما:

هنگام وقوع زلزله کجا بودید؟

چه کار می کردید؟

خانواده تان کجا بودند؟

دوستان تان کجا بودند؟

اولین فکری که به ذهنتان رسید چه بود؟

چه فکرهای دیگری برایتان پیش آمد؟

چه چیزهایی دیدی؟

چه چیزهایی شنیدی؟

اسلاید 4 :

   چه بو هایی حس کردی؟
بعد از زلزله چه کردی؟
کدامیک از نزدیکان تو فوت مجروح یا گم شدند؟
چه چیز هایی را از دست دادی؟
چه احساسی داشتی؟
آدم های دورو برت چه کار می کردند؟
چه بر سر حیوانات و باغها آمد؟
الآن چه احساسی داری؟
چه چیزی حالت را بهتر می کند؟

اسلاید 5 :

روش های ترسیمی و هنری:

قصد کشیدن یک نقاشی زیبا نیست.

نقاشی در هر سطحی که باشد باید از جانب شما مورد تشویق قرار بگیرد.

در صورت کسب اجازه به دیگران هم نشان دهید.

به آنها اطمینان بدهید که همه نقاشی ها خوب ودرست هستند.

به آنها اجازه دهید از هر نوع وسیله و رنگی که مایلند استفاده کنند.

اسلاید 6 :

صحبت در باره نقاشی و با استفاده از پرسشهای اکتشافی به کودک کمک میکندتا به خاطره خود نزدیک شود و مرحله مهم ابراز احساسات فراهم می شود.

اسلاید 7 :

روش های نوشتاری یا نگارشی:

کودکان با این روش می توانند افکار واحساسات خود را بیان کنند و آرام بگیرند.

هیچ اجباری وجود ندارد که نوشته خود را در جمع بخوانند.

نوشته ها از لحاظ محتوی نکات دستوری و جمله بندی مورد

   نقد قرار نگیرند.

از زاههای دیگری مثل نوشتن خاطرات روزانه و استفاده از دفترچه و نوشتن شعرمی توان استفاده کرد.

اسلاید 8 :

روش های بیانی:

به صحبت های کودکان به خوبی گوش دهید و همدلی نشان دهید.

در صورت احساس خشم در سخنان آنها مقابله نکنید

   وآنرا به عنوان یکنظر بپذیرید.

احساسات آنها را درک کنید.

اطمینان های غلط و غیر واقعی ندهید.

سعی نکنید حادثه را کوچک جلوه دهید یا به آنها وعده فراموشی دهید .

اسلاید 9 :با خونسردی و صادقانه در باره حقایق فاجعه صحبت کنید.

مراقب وابسته شدن دانش آموزان به خود باشید.

حقیقت را بگویید و صادق باشید.

جوابها مبهم و گیج کننده نباشد وحتی الامکان ساده و روان
باشد.

متناسب با سن ورشد کودکان باشد.

اسلاید 10 :

فعالیتهای گروهی:

با استفاده از اسباب بازی های مناسب مثل خانه سازی عروسک های مختلف

و خاک و سنگ اجازه دهید تا کودکان خاطرات خود را زنده کنند.

فعالیتهایی مثل اجرای سرود تئاترو نمایش بسیار کمک کننده است.

از فعالیتهای ورزشی غافل نشوید و با دانش آموزان بازیهای دسته جمعی کنید.

دانش آموزان را تشویق کنید تا با انجام کار گروهی احساس کنند به دیگر حادثه دیدگان

می توانند کمک کنند.

در اداره امور مدرسه از بچه ها کمک بگیرید تا احساس کنند کار مفیدی انجام می دهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید