دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جامعه پژوهش

گروهی ازافراد یااشیاء که به سبب داشتن برخی خواص مشترک موردتحقیق قرارگرفته اند.

مثال : بررسی شیوع سقط جنین درزنان حامله مبتلابه بیماری قلبی ساکن شهرتهران-سال

۱۳۸۳

جامعه پژوهش :زنان حامله مبتلابه بیماری قلبی

اسلاید ۲ :

نمونه گیری در مقابل سرشماری

 • نمونه گیری در مقابل سرشماری (census)

–استخراج اطلاعات از تمام نمونه های جامعه آماری را سرشماری می نامند

 • مزایا و معایب نمونه گیری و سرشماری

-هزینه

-زمان

-قدرت عمل

-صحت عمل

-حفظ واحدهای جامعه

اسلاید ۳ :

جامعه و نمونه: بررسی میزان مصرف سیگار در نوجوانان شهر کرمان

اسلاید ۴ :

  مفهوم اعتبار در نمونه گیری

 • اعتبار داخلی Internal validity: چه میزان دقت در جمع آوری اطلاعات نمونه های مورد بررسی وجود داشته است.به این معنی که نتایج حاصل از اندازه گیری های روی افراد نمونه، با اندازه های واقعی افراد نمونه برابر باشد و هر چه نزدیک تر باشد اعتبار داخلی بیشتر خواهد بود..
 • اعتبار خارجی External validity: نمونه گرفته شده چه میزان مشابهت با کل جامعه مورد مطالعه دارد. به این معنی که نتایج حاصل از اندازه گیری های روی افراد نمونه، با اندازه های واقعی افراد جامعه برابر باشد و هر چه نزدیک تر باشد اعتبار داخلی بیشتر خواهد بود.

اسلاید ۵ :

  انواع نمونه گیری

 • احتمالی:
 • همه افراد جامعه شانس حضور در نمونه را دارند
 • غیر احتمالی:
 • همه افراد جامعه شانس حضور ندارند.

اسلاید ۶ :

نمونه گیری احتمالی ساده و منظم

 • تصادفی ساده: قرعه کشی

–برای نمونه گیری تصادفی ساده نیاز به چارچوب نمونه گیری (sampling frame) داریم

–قرعه کشی

–جدول اعداد تصادفی

 • تصادفی منظم: منطبق بر یک قاعده و قانون مشخص

اسلاید ۷ :

روش های جمع آوری اطلاعات

الف : سرشماری (تمام شماری )

داده های موردلزوم درتحقیق برای کلیهُ اعضای جامعهُ پژوهش گردآوری می گردد.

ب : نمونه کیری :

بخش محدودی ازجامعهُ پژوهش واردمطالعه می شوند.

اسلاید ۸ :

تعریف متغیر

متغیر فاکتوری است که در یک مطالعه می تواند تغییر نماید

مثال

بررسی شیوع دیابت در مردم شهر کرمان در سال ۱۳۸۸

در این مطالعه محل سکونت (سکونت در کرمان و یا خارج از آن) یک متغیر نیست چراکه شرط ورود به مطالعه، کرمانی بودن است. ولی در عوض ممکن است مدت زمان سکونت در شهر کرمان متغیر باشد. اگر مثلا شرط ورود به مطالعه اقامت در شهر کرمان حداقل به مدت ۵ سال تعریف شود، همه نمونه های انتخابی باید این شرط را داشته باشند ولی قطعاً مدت اقامت همه نمونه ها برابر نخواهد بود و از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر می کند.

اسلاید ۹ :

انواع متغیرها

 • کمی quantitative

–نسبتی (ratio): صفر واقعی دارند و فواصل بین مقادیر برابر است مانند قد و وزن

–فاصله ای (interval): صفر قراردادی دارند و لذا مقدار منفی نیز می پذیرند ولی فاصله بین مقادیر برابر است مانند درجه حرارت به سانتیگراد و ارتفاع از سطح دریا

–رتبه ای (ordinal): ارزش فواصل بین مقادیر برابر نیست مانند نمره امتحانی

 • کیفی qualitative

–دو حالته (binary): مانند جنس، زنده ماندن و یا فوت نمودن 

–چند حالته (nominal): مانند گروه خونی و ملیت 

–رتبه ای (ordinal): مانند گروه سنی (کودک، نوجوان، جوان، میانسال و پیر)

اسلاید ۱۰ :

تعریف متغیرها

 • تعریف علمی: از زاویه علمی متغیر چه تعریفی دارد، مثلاً جنس یعنی ژنوتیپ افراد از نظر دارا بودن کروموزم y، و یا فشار خون سیستولیک یعنی حداکثر فشار وارد بر جدار شریانها در زمان انقباض بطن چپ
 • تعریف عملی: یعنی متغیر مورد نظر چگونه سنجیده می شود مثلاً برای جنس ممکن است نوشته شود برداشت مشاهده گر، یا گفته فرد، یا جنس نوشته شده در شناسنامه که در صورت ارایه این تعریف عملی باید شناسنامه همه افراد در تحقیق دیده شود.

ارایه تعریف عملیاتی برای همه متغیرها الزامی است و باید به دقت شرح داده شوند. در این قسمت حتی می توان به رفرانسها اشاره و یا به صورت ضمیمه توضیحاتی نوشت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد