دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
334 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روش تحقیق در مدیریت

دیدگاههای شناختی

۱- دیدگاه پوزیتیویسم (اثبات گرائی )

  – در برابر عقل گرائی سنتی مبدع فرانسیس بیکن

  – اعتبار شناخت به وسیله حواس حاصل میشود

  – روش استقرائی

  – دستاوردها زیاد

اسلاید ۲ :

روش تحقیق در مدیریت

دیدگاههای شناختی

۲- دیدگاه عقل گرائی

  – سابقه در یونان باستان و ارسطو

  – روش قیاسی

  – کبری (فرض مسلم مبتنی بر قضایای کلی و عقاید جزمی )

  – صغری (رابطه کوچکتر حالت خاص کبری )

  – نتیجه (امر اجتناب ناپذیر ناشی از رابطه کبری و صغری )

اسلاید ۳ :

دیدگاههای شناختی

۳- دیدگاه استنباطی

  – روش خاص علوم اجتماعی

      در مسائل اجتماعی فهمیدن مساله صرفا با اندیشه

      امکان ندارد بلکه باید استنباط صورت گیرد

اسلاید ۴ :

روش تحقیق در مدیریت

دیدگاههای شناختی

۴- دیدگاه ساختاری  

  نظریه لاکاتوش

  نظریه ها دو رهنمود دارند: 

  سلبی (مفروضات اساسی نظریه از ابطال مصون باشد)

  ایجابی (امکان توسعه نظریه را بیان میدارد )

   نظریه کوهن

  – نظریه علمی حالت ابطال پذیری دارند

  – با ابطال شدن نظریه پارادایم جدیدی به وجود میآید

اسلاید ۵ :

دیدگاههای شناختی

۵- دیدگاه هرمونتیک :

  تفسیر متون مذهبی و ادبی  

  – محقق خود را به جای مولف میگذارد

  – مصوًت کردن کلمات بار معنایی دارد 

اسلاید ۶ :

مفهوم تحقیق علمی

۱- دارای آداب و تشریفات خاصی است

             طرح مساله- طرح تحقیق- فرضیه – گزارش

۲- قلمرو معرفت را توسعه می‌دهد

۳- نتیجه تحقیق مابه ازای خارجی دارد

اسلاید ۷ :

تعریف تحقیق علمی:

تلاش کاوشگرانه که باآداب خاصی با هدف کشف و توسعه معارف بشر انجام شود و ما به ازای خارجی دارد.

اسلاید ۸ :

هدف تحقیق علمی

۱- ارزیابی نظریه‌های علمی

۲- ارائه نظریه جدید

۳- حل مشکل یا مسئله‌ای خاص

اسلاید ۹ :

ویژگیها و قواعد تحقیق علمی:

۱- توسعه‌ای بودن

۲- امکانپذیر و قابل اجرا

۳- دارای فرایند منظمی است

۴- نیاز به تبحر و تخصص دارد

اسلاید ۱۰ :

ویژگیها و قواعد تحقیق علمی

۵- ضمن محدود بودن، قابل تعمیم است

۶- توجه به دقت و اعتبار

۷- واقعیت داشتن

۸- استفاده از قاعده و تجاهل

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 334 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد