بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زمانبندی پروژه چیست؟

 • زمانبندی پروژه نرم افزاری فعالیتی است که نیروی انسانی برآورد شده را در مدت زمان برنامه ریزی شده، از راه توزیع نیروی انسانی نسبت به کارهای مهندسی نرم افزاری خاص نتظیم می کند.

اسلاید 2 :

مزایای زمانبندی پروژه :

 • تقریبا ارزیابی پیشرفت یک پروژه نرم افزاری بزرگ یا متوسط بدون داشتن یک برنامه زمانبندی جزئی غیر ممکن است.

اسلاید 3 :

مهمترین علل تاخیر در تحویل نرم افزار:

 • پیش بینی یک موعد زمانی غیر قابل تحقق توسط فردی خارج از گروه
 • نیازمندی های درحال تغییر مشتری که در تغییرات زمانبندی منعکس نشده اند
 • کمتر از حد مورد نیاز برآورد کردن میزان تلاش و یا تعداد منابع مورد نیاز جهت انجام کار
 • خطرات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی که به هنگام شروع مورد ملاحظه نبودند
 • مشکلات فنی که از قبل قابل پیش بینی نبودند
 • مشکلات انسانی که از قبل قابل پیش بینی نبودند
 • ارتباط غلط بین افراد پروژه نرم افزاری
 • ناتوانی مدیر پروژه در تشخیص انجام نشدن پروژه در برنامه زمانبندی شده و کم کاری در رفع کردن آنها

اسلاید 4 :

اصول اساسی زمانبندی پروژه نرم افزاری:

(1سواسازی

(2وابستگی متقابل ( داخلی )

(3تخصیص زمان

(4اعتبار سنجی نیروی کار

(5مسئولیت های معین

(6نتایج معین

(7مراحل برجسته معین

اسلاید 5 :

رابطه میان افراد  و نیروی کار :

  اگرچه ارتباط در موفقیت توسعه نرم افزاری نقش اساسی دارد اما هر مسیر ارتباطی جدیدی نیاز به تلاش افزونتر و در نتیجه زمان بیشتری دارد.

  بکارگیری تعداد کمتری از افراد در یک مدت کمی طولانی تر برای رسیدن به هدفی یکسان، سودآور است.

L = P*E T

اسلاید 6 :

توضیع نیروی کار :

  از توضیع 40-20-40 فقط باید بعنوان یک رهنمود استفاده کرد ، ویژگی های هر پروژه توضیع تلاش را دیکته می کند.

اسلاید 7 :

مجموعه وظایف :

 • مجموعه ای از کارهای مهندسی نرم افزار است به همراه مراحل کار و آنچه که باید تحویل داده شود
 • این وظایف باید دارای نظم و ترتیب کافی جهت رسیدن به کیفیت بالا باشد، ولی نباید تیم را متحمل کار غیر ضروری کند.

اسلاید 8 :

طبقه بندی کلی از انواع پروژه های نرم افزاری :

(1پروژه های توسعه مفهوم

(2پروژه های توسعه برنامه کاربردی جدید

(3پروژه های افزایش برنامه های کاربردی

(4پروژه های نگهداری برنامه های کاربردی

(5پروژه های مهندسی مجدد

اسلاید 9 :

دسته بندی میزان سختی و دقت :

(1معمولی : فعالیتهای چارچوب فرآیند

(2ساختیافته : فعالیت های چارچوب فرآیند + فعالیتهای چتری ( پوششی )

(3ثابت : تمام فرآیند با همه جزئیات + فعالیتهای چتری + مستندسازی گسترده

(4واکنش سریع : شبکه فرآیند به اجرا در می آید، موقعیت اضطراری

اسلاید 10 :

انتخاب وظایف مهندسی نرم افزار :

 • تیم نرم افزار باید بداند که چه کارهایی باید انجام گیرد (تعیین حوزه )
 • تیم یا مدیر باید تعیین کند که چه کسی موظف به انجام آن است ( برنامه ریزی )
 • خطرات ممکن را مورد ملاحظه قرار دهد ( تخمین خطر )
 • فناوری را تا اندازه ای مورد تعمق قرار دهد ( آزمون مفهوم )
 • آن را بگونه ای شاخص پیاده نماید بطوری که مشتری بتواند آن را ارزیابی کند ( پیاده سازی مفهوم و ارزشیابی مشتری )
 • اگر مفهوم کارآمد است، یک گونه تولیدی باید تولید گردد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید