بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—دانش‌مکانیک نزد مسلمانان«علم‌الحیل» نامیده‌می‌شد. این‌علم، دانش ‌شناسایی ‌ابزارها و وسایل بود. وسایلی‌که هر یک ‌کاری‌انجام‌می‌دادند.

—مهندسی اسلامی را می توان دنباله سنت خاور میانه و مدیترانه دانست.مصریان و اروپاییان در مکانیک پیشرفت های فراوانی کرده بودند، اما سهم یونانیان از همه بیشتر بود.

—در دوره عباسی بسیاری از آثار یونانی و گاهی سریانی به عربی ترجمه شد از جمله کتاب پنوماتیک نوشته فیلون بیزانسی و مکانیک نوشته هرون اسکندرانی و رساله ای از ارشمیدس در باره ساعت های آبی را می توان نام برد.

اسلاید 2 :

—بنابر تحقيقات انجام شده، اولين رساله در علم مكانيك یعنی كتاب الحيل را بنو موسى شاكر(احمد، محمد و حسن)،در سال 860م نوشته شده است.

—در این کتاب یک صد دستگاه شرح داده شده اند که بیشتر آن ها به صورت خودکار و با استفاده از خواص مکانیکی سیالات کار می کنند.

—این سه برادر پانصد سال پیش از اروپا، و برای نخستین بار، میل لنگ را در حوزه دانش های فنی به کار برده اند.

—دكترا.برنارد آكسفوردی، معتقد است كه کاربرد رقاصك ساعت از اختراعات مسلماناناست، و ساعت دقيقى را كه هارون الرشيد براى شارلمان فرستاد،يك ساعت آبى بوده است كه زمـان ساعت های مختلف را با صدا اعـلاممى كرده است.

اسلاید 3 :

—بنابر تحقيقات انجام شده، اولين رساله در علم مكانيك یعنی كتاب الحيل را بنو موسى شاكر(احمد، محمد و حسن)،در سال 860م نوشته شده است.

—در این کتاب یک صد دستگاه شرح داده شده اند که بیشتر آن ها به صورت خودکار و با استفاده از خواص مکانیکی سیالات کار می کنند.

—این سه برادر پانصد سال پیش از اروپا، و برای نخستین بار، میل لنگ را در حوزه دانش های فنی به کار برده اند.

—دكترا.برنارد آكسفوردی، معتقد است كه کاربرد رقاصك ساعت از اختراعات مسلماناناست، و ساعت دقيقى را كه هارون الرشيد براى شارلمان فرستاد،يك ساعت آبى بوده است كه زمـان ساعت های مختلف را با صدا اعـلاممى كرده است.

اسلاید 4 :

—بنابر تحقيقات انجام شده، اولين رساله در علم مكانيك یعنی كتاب الحيل را بنو موسى شاكر(احمد، محمد و حسن)،در سال 860م نوشته شده است.

—در این کتاب یک صد دستگاه شرح داده شده اند که بیشتر آن ها به صورت خودکار و با استفاده از خواص مکانیکی سیالات کار می کنند.

—این سه برادر پانصد سال پیش از اروپا، و برای نخستین بار، میل لنگ را در حوزه دانش های فنی به کار برده اند.

—دكترا.برنارد آكسفوردی، معتقد است كه کاربرد رقاصك ساعت از اختراعات مسلماناناست، و ساعت دقيقى را كه هارون الرشيد براى شارلمان فرستاد،يك ساعت آبى بوده است كه زمـان ساعت های مختلف را با صدا اعـلاممى كرده است.

اسلاید 5 :

—بنابر تحقيقات انجام شده، اولين رساله در علم مكانيك یعنی كتاب الحيل را بنو موسى شاكر(احمد، محمد و حسن)،در سال 860م نوشته شده است.

—در این کتاب یک صد دستگاه شرح داده شده اند که بیشتر آن ها به صورت خودکار و با استفاده از خواص مکانیکی سیالات کار می کنند.

—این سه برادر پانصد سال پیش از اروپا، و برای نخستین بار، میل لنگ را در حوزه دانش های فنی به کار برده اند.

—دكترا.برنارد آكسفوردی، معتقد است كه کاربرد رقاصك ساعت از اختراعات مسلماناناست، و ساعت دقيقى را كه هارون الرشيد براى شارلمان فرستاد،يك ساعت آبى بوده است كه زمـان ساعت های مختلف را با صدا اعـلاممى كرده است.

اسلاید 6 :

—از دیگر مهندسان اسلامی جَزَری در نیمه دوم قرن ششم است کتاب وی فی معرفه الحیل الهندسیه است که بهترین کتاب درباره ابزارهای مکانیکی و هیدرولیکی در سده های میانه است، کتاب جزری کتابی جامع است، یعنی هم کتاب نظری و هم عملی به شمار می آید. او مقام رییس الاعمال را داشت.

—ابوالفتح عبدالرحمان خازنی در دستگاه سلجوقیان در حدود  قرن ششم است کتاب وی میزان الحکمه از مهم ترین کتاب های علم الحیل است.

اسلاید 7 :

—از چهـره های بـی بدیل مسـلمان در فیــزیک و مکانیک حسن ابن هيثم ( 430-354ق) است.

—وى بيش از پنجاه كتاب و رساله در رياضيات، فيـزيك و مكـانيك و طـب نوشـته و تنهاكــتاب المنــاظر(آرای نور شناسی) وى که به زبان لاتين ترجمه شد، به خوبى شخصیت علمى او را مشخصمى سازد.

اسلاید 8 :

—چاسل، يكى از فيزيكدانان معروف اروپايى می نویسد:

   «مأخذ معلوماتی که اروپا در علم مناظر و مرایا (اُپتیک) بدان دست یافته، کتاب ابن هیثم بوده است».

—پى ير روسو دربارهابن هيثم در تاریخ علوم خود می نویسد:«كتاب او براى اولين بار درباره نور، توصيف صحيحى از  ساختمان چشم انسان مى كند و قسمت هاى مختلف مخاط خارجى قرنيه، شبكيه و عنبيه و افزون براين، اصول اتاقك تاريك را شرح مى دهد.

  اين شخص هنگام مطالعه در انعكاس نور، بدون آن كهمستقيماً به مسئله انكسار توجهى كند، چنين اظهار مى دارد كه بين زاويه تابش و زاويه انكسار،نسبت ثابتى وجود دارد

اسلاید 9 :

—

—پژوهش های ابوریحان بیرونی در به دست آوردن وزن مخصوص پنج ماده و کانی امروزه آن چنان به معیارهای ما نزدیک است که شگفتی همگان را برمی انگیزد.

—مهم ترین دستآورد مسلمانان در حوزه حیل، آشنا ساختن اروپا با  باروت و سلاح های آتشین است

—پیشینه ذکر استفاده از انواع سلاح های آتشین در جنگ ها و به ویژه هنگام محاصره شهرها به سده هشتم هجری می رسد.

 

اسلاید 10 :

—دانش کیمیا پایه دانش شیمی امروزین ما بوده است. در دانش کیمیا از ماده ای بحث می شود که به وسیله آن فلزات بی ارزش چون مس و آهن به طلا تبدیل می شوند. این ماده «اکسیر» نامیده شده است.

—مهم ترین آثار کیمیایی نوشته جابربن حیّان، دانشمند بزرگ سده دوم هجری و شاگرد امام صادق(ع) است. شمار آثاری که از جابر دانسته شده چنان زیاد است که در انتساب برخی از آن ها به او شک شده است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید