بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشخصات صدا

مشخصات طیف صدا عمدتا به سه دسته تقسیم میشود:

.1صدای با فرکانس مشخص ( تک فرکانس)

.2صدای با باند پهن (متغیر)

.3صدای کوبه ای (ضربه ای)

نکته: بسیاری از صنایع ترکیبی از انواع فوق را دارا می باشند

اسلاید 2 :

صدای با فرکانس مشخص (Discrete freque cy)

این نوع صدا ها معمولا توسط ماشینهای دوار تولید میشوند ودارای مشخصه خلوصی فرکانس میباشند. همچون:

.1فنها و ابزارهای دمنده

.2كمپرسورها

.3موتورهای احتراق داخلی

.4انتقال دهنده ها

.5اره ها

.6فاصله بین دو صدای ناهنجار یا دو ضربه

اسلاید 3 :

Discrete freque cy (co ti ue)

گرافهای زیر طیف فرکانسی صدای یک كمپرسوریخچال و یک جعبه دنده را نشان میدهند.

اسلاید 4 :

طیف صدای حاصل از ابزارهای دوار معمولا قابل پيش بینی هستند مثلا:

طیف صدای فنهای پره ای از فرمول زیر بدست میاید:

 

 

سرعت چرخش اهرم R:   (r/s)

تعداد لبه ها (تیغه ها)    K:     

هارمونیک :                  

اسلاید 5 :

مثال:

مشخصات طیف صدا از یک فن پره ای با 6 پره و سرعت 80 دور در ثانیه چه میباشد؟

         فرکانس اصلی

 

سایر هارمونیکها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی می باشند لذا:

 

اسلاید 6 :

Discrete freque cy (co ti ue)

معادله مربوط به فنهای پره ای قابل تعمیم به سایر ماشینهای چرخان میباشد. فقط میتوان بجای تعداد پره تعداد چرخ دنده – سیلندر و... را قرار داد.

بیناب صدای حاصل از یک چرخ دنده با 40 دندانه و سرعت چرخشی 2000 دور در دقیقه را محاسبه کنید.

مشخصات صدای حاصل از یک از دیزل 6 سیلندر با 2000 دور در دقیقه چه میباشد.

بنظر شما صدای حاصل از یک موتور سیکلت با دو سیلندر و تعداد دور یکسان از مشخصه فرکانسی بالاتری برخورداراست؟

اسلاید 7 :

صدای با باند پهن Broad Ba d oise

یکی از مهمترین انواع صدای صنعتی این نوع صداست همچون غرش (Roar) – تلق تلوق (Rumble) و فریاد یا هیس Hiss .

در واقع هرگاه منبع صوتی در محیط ایجاد توربولانس نماید فشار صوت ایجاد شده غیر دوره ای خواهد بود.

در این نوع صدا هیچ نوع فرکانس مستقلی وجود ندارد اما انرژی آکوستیکی ممکن است در یک یا چند منطقه از طیف تمرکز بیشتری داشته باشد.

 

اسلاید 8 :

Broad Ba d oise (co ti ue)

در برخی موارد انرژی اکوستیکی در فرکانسهای بالا تمرکز یافته همچون گراف زیر:

 

 

یک نازل خروجی هوا

 به قطر 4/1 اینچ

 

مثالهای دیگری برای منابع صدا با فرکانسهای بالا:

(aبیرون زدن بخار از ظروف تحت فشار

(bبرخورد ذرات یا ساچمه بر جدار لوله های انتقال

(cایجاد دانه های گرانول ( گرانولیز)

(dآسیاب چکشی

(eتراشهای پنوماتيك –آسیاب و ابزارهای تیزکنی

اسلاید 9 :

گاهی اوقات منابع صدا تولید صدا با فرکانسهای پايين مینمایند همچون صدای توربین بزرگ گاز و یا غرش و یا مخلوط صدای غرش و آتش سوزیهای نفت یا گاز.

 

اسلاید 10 :

در بعضی مواقع انرژی صوتی بیشتر در میانه های طیف متمرکز شده همچون صدای ناشی از چرخ برش یا غریو(Roar).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید