بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

لطفاً برای مشاهده ی ترین ها و

عکس های خیره کننده مربوط به آنها

را فشار دهید.nextدکمه ی

اسلاید 2 :

این هلی کوپتر را می بینید؟

فکر می کنید چه قدر می تواند بزرگ باشد؟

بلی! این هلی کوپتر خیلی بزرگ است . ولی بزرگترین بالگرد جهان نیست.

اسلاید 3 :

حالا فکر کنید که هلی کوپتر دیگری بخواهد این

هلی کوپتر بزرگ را بلند کند ! آیا موفق می شود؟

اسلاید 4 :

شما الان تصویر بزرگترین هلی کوپتر دنیا را می بینید.

خوب، شاید بگویید که این هلی کوپتر چندان هم بزرگ نیست!

اسلاید 5 :

ولی اگر به تصويرذيل نگاه کنيد،

نظرتان عوض می شود!

اسلاید 6 :

فکرمی کنيد که يک ماشين چه قدر می تواند بزرگ باشد؟

فکر می کنيد که بزرگترين ماشين دنيا چيست ويا به چه اندازه است؟

شما شايد بگوييد که بزرگترين ماشين دنيا ،يا کاميون است ويا لودر و گریدر!

يک ماشين مگر چه قدر می تواند بزرگ باشد؟

اسلاید 7 :

اين يک دامپتراک است که عنوان بزرگترين کاميون را به خود داده است.

شما اگر بخواهيد که قطعات سنگی عظيمی را ( حدودا به اندازه خانه شما!)

جابجا کنيد ،بايد از اين وسيله استفاده کنيد.

زمانی که پشت اين نوع دامپتراک پر از سنگ شود، وزن اين وسيله

حدود 350 تن می شود!

اسلاید 8 :

ارتفاع دامپتراک 6/5 متر

وطول آن نيز حدود 20 متر می باشد.

هريک از چرخ های آن

وزنی بالغ بر 3000

کيلوگرم دارد.

اسلاید 9 :

ارتفاع چرخ دامپتراک حدود 3متر می باشد.

اسلاید 10 :

بزرگترين لودر دنيا!!!

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید