بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس

انسفالیت ناشی از ویروس های دارای منشأ آرتروپودی

انسفالیت قارچی

اسلاید 2 :

دو نوع ویروس هرپس کمپلکس وجود دارد:

HSV-1 و HSV-2.

HSV-1 معمولاً بر کودکان و بزرگسالان اثر میگذارد و ویروس HSV-2 بیشتر نوزادان تازه به دنیا آمده را تحت تأثیر قرار می دهد.

اسلاید 3 :

HSV-1 با حرکت رو به عقب در امتداد مسیرهای داخل نرون که به مغز می رسند می توانند انسفالیت ایجاد کنند. شایع ترین راه های عصبی درگیر مربوط به اعصاب سه قلو و بویایی می شوند. پژوهشگران بر این باورند که ویروس مخفی در بافت مغزی
می توانند مجدد فعال شده و باعث انسفالیت شود.

اسلاید 4 :

عفونت HSV-1 موجب التهاب و نکروز خونریزی دهنده لوب گیجگاهی می شود. نشانه های اولیه عبارتند از:

تب ـ سردرد ـ تغییرات رفتاری ـ حملات تشنجی ـ اشکال در بلع است و تغییر در سطح هوشیای است.

اسلاید 5 :

برای پایش روند پیشرفت بیماری بررسی عملکردی بسیار مهم است اقدامات آرام بخشجهت کاهش ناراحتی ناشی از سردرد عبارتند از: استفاده از نورهای ضعیف ـ محدود کردن سر و صداهای محیطی و تجویز و استفاده از مسکن. باید در موارد حملات تشنجی و تغییر سطح هوشیاری از بیمار مراقبت ویژه به عمل آورد.

اسلاید 6 :

عفونت های قارچی CNS به ندرت در میان افراد سالم به وقوع افراد سالم وقوع می پذیرد. بروز انسفالیت قارچی با نواحی جغرافیایی و همچنین کاهش سیستم ایمنی در اثر بیماری با داروهای سرکوب کننده در ارتباط است.

اسلاید 7 :

هاگ های قارچ از طریق استنشاق وارد بدن می شوند، ریه ها را مبتلا ساخته و نشانه های تنفسی ضعیفی ایجاد می کنند و در برخی موارد قارچ وارد جریان خون شده و خونژمی (وجود قارچ در خون) به وجود می آورد. اگر خونژمی بر سیستم ایمنی فرد غالب شود، قارچ به CNS نیز گسترش می باید و باعث انسفالیت، مننژیت می شود.

اسلاید 8 :

درواقع التهاب نرم شامه ـ عنکبوتیه و فضای زیر عنکوبوتیه است. مننژیت به دو دسته ی عفونی و غیر عفونی تقسیم می شود. در مننژیت عفونی باکتری ها علت التهاب هستند، اما در مننژیت غیر عفونی ویروس عامل اصلی التهاب هستند؛

 هموفیلوس آنفلوآنزا یکی از علل شایع مننژیت در میان کودکان است.

اسلاید 9 :

عواملی که به افزایش خطر بروز مننژیت های باکتریایی کمک می کنند عبارتند از:

مصرف فرآورده های تنباکو ـ عفونت های ویروسی دستگاه تنفس فوقانی ـ اوتیت گوش میانی و ماستوئیدیت نیز خطر بروز مننژیت های باکتریایی را افزایش می دهند چون در این اختلالات باکتری ها میتوانند از غشای اپی تلیومی عبور کرده و وارد فضای زیر عنکبوتیه ای شوند.

اسلاید 10 :

عفونت های مننژی عموماً توسط یکی از دو عامل زیر به وجود می آیند:

1- از طریق جریان خون و به دنبال بروز یک عفونت دیگر یا گسترش مستقیم که می تواند پس از بروز آسیب دیدگی های تروماتیک استخوان های صورت و یا روش های کار تهاجمی صورت گیرد. به محض اینکه ارگانیسم به وجود آورنده مننژیت وارد جریان خون شد از سد خونی ـ مغزی عبور کرده و در CSF شروع به تکثیر میکند، پاسخ ایمنی بدن میزبان شرایط را برای التهاب نرم شامه و فضای زیر عنکبوتیه تسهیل می نماید. این التهاب باعث افزایش فشار داخل جمجمه ای می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید