بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

و من احیاها فکانها احیا الناس جمیعا

هر کس انسانی را زندگی بخشد، مثل آن است که همه مردم را زنده گردانیده است.

 (قرآن کریم-سوره مائده آیه 32)

اسلاید 2 :

متن استفتاء مراجع عظام تقلید

امام خمینی(ره):

بر فرض مذکور (مرگ مغزی قابل برگشت نیست) چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد، با اجازه از صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است.

آیت اله خامنه ای:

با فرض یقین به مرگ مغزی و فوت مشخص، استفاده از بعضی اعضای چنین جسد میتی جهت پیوند، در صورتی که مصلحت و ضرورت ایجاد کند و هتک و اهانت بر میت تلقی نگردد فی نفسه اشکال ندارد.

اسلاید 3 :

یکی از برجسته ترین مظاهر پیشرفت علم پزشکی در دهه های اخیر جایگزین کردن نارسایی پیشرفته اعضای مختلف بدن، بوسیله پیوند اعضاء می باشد.

اگرچه کلیه پیوندی را می توان از افراد زنده تهیه نمود ولی برای جایگزین کردن قلب، ریه لوزالمعده و... آن ها را نمی توان از فرد زنده تهیه کرد، علاوه بر آن اعضاء و بافت های یک فرد مرگ مغزی را می توان به بیش از 50 نفر اهداء نمود.

مهمترین مسئله در فراهم آوری اعضای پیوندی، محدود بودن آن است، از این رو امروزه فراهم آوری اعضا از افراد مرگ مغزی با ایجاد شبکه های قوی و تربیت و آموزش هماهنگ کننده ها، سبب شده است که بیشتر اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی تهیه شوند.

اسلاید 4 :

تعریف مرگ مغزی Brain Death

مرگ مغزی عبارت است از توقف دائمی و غیرقابل برگشت تمامی اعمال همه قسمت های مغز، شامل کورتکس، ساب کورتکس و ساقه مغز بطور همزمان.

 

اسلاید 5 :

پس از معرفی بیمار مرگ مغزی مراحل زیر انجام می پذیرد:

مرحله اول: شناسایی بیمار مرگ مغزی

مرحله دوم: معیارهای لازم برای اهدای عضو

 

مرحله سوم: اخذ رضایت از خانواده بیمار مرگ مغزی

 

مرحله چهارم: مراقبت از بیمار مرگ مغزی از زمان معرفی تا برداشت عضو

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید