بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تاریخچه پیوند اعضاء از مرگ مغزی در ایران به قبل از انقلاب و حدود 50 سال پیش بر می گردد، همگام با توسعه چشمگیری که بعد از انقلاب در زمینه پیوند کلیه صورت گرفت، متخصصین و مسئولین برای ایجاد زمینه مناسب جهت پذیرش عمومی،کسب فتاوی و تصویب قوانین لازم جهت استفاده از اعضاء مبتلایان مرگ مغزی تلاش نمودند . همچنان که بعد از استفتاء از حضرت امام خمینی (ره ) و کسب اجازه و بنا بر فرمایش ایشان " بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال ٱن جایز است " بصورت موردی پیوندهای قلب ،کلیه وکبد مبتلایان مرگ مغزی در شیراز و بیمارستان های شریعتی، امام خمینی (ره ) و سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. 

اسلاید 2 :

درسال 1372 لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص تقدیم مجلس گردید ولی به تصویب نرسید، تا اینکه در پی فتاوی روحانیون و علمای عظام مبنی بر مجاز بودن این امر بر اساس نیاز جامعه فعلی، مجلس شورای اسلامی نیز طرح پیوند اعضاء از مرگ مغزی را در آبان ماه 1378 به تصویب مقدماتی و در 17 فروردین ماه 1379 در مجلس ششم مطرح و به تصویب نهایی رساند اما با مسکوت ماندن اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی با تاخیر و در تاریخ 24 خرداد سال 1379 طبق مقررات بعنوان قانون توسط ریاست مجلس ابلاغ گردید.

اسلاید 3 :

درسال 1379 پروتکل مرگ مغزی به دستور وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تدوین و ابلاغ گردید. بعد از تصویب قانون ، آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم شد که در جلسات متعدد کارشناسی و بعد از مراجعات مکرر به مراجع ذیصلاح در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 در هیئت دولت تصویب گردید. در طی فاصله تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن، بنا به حکم وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و با همکاری مرکز مدیریت پیوند و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارسنتان امام خمینی تهران طرح پایلوت پیوند از جسد به اجرا در آمد .

اسلاید 4 :

همچنین در همان زمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فراهم آوری عضو از کادآور و پیوند کبد وکلیه که از سال 1372 توسط دکتر سید علی ملک حسینی آغاز گردیده بود با سرعت بیشتری به فعالیت خود ادامه داد. با تصویب آیین نامه اجرایی قانون " پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است " زمینه توسعه آن فراهم و در سال 1381 شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران طراحی و به تدریج اجزای آن در تهران و شهرستان ها شکل گرفت و در سال 1382 با اعلام آیین نامه در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی و تصویب قطعنامه هایی در رابطه با همکاری دانشگاه ها و ایجاد واحد شناسایی مرگ مغزی و واحدهای فراهم آوری اعضاء پیوندی ،زمینه برای توسعه کشوری و انسجام آن فراهم گردید.

اسلاید 5 :

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

ماده واحد – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء ،پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،می توانند ازاعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصبت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

تبصره 1 – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولت صورت می گیرد این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت درمان وآموزشی پزشکی به مدت چهار سال منصوب می شوند .

اسلاید 6 :

تبصره 2 – اعضای تیمهای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم های پیوند کننده را داشته باشند .

تبصره 3 – پزشکان تیم از جهت جراحات وارده برمیت مشمول دیه نخواهند گردید.

آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و نماینده قوه قضائیه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد امور بیماریهای خاص ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک هزاروسیصدو هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و تایدیبه شورای نگهبان در مهلت مقرر دراصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است .

اسلاید 7 :

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

سلام علیکم

      آیین نامه اجرایی قانون "پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است " مصوب هیئت محترم وزیران به تاریخ 25/2/81 به پیوست ارسال می گردد.از آنجا که با تصویب این آیین نامه ،پیوند اعضاء ازجسد شکل رسمی و اجرایی پیدا کرده است و با توجه به توانمندیهای موجود در عرصه پیوند درکشور و نیاز به استفاده از این منبع فراهم آوری اعضاء خواهشمند است ضمن نظارت کامل برحسن اجرای این آیین نامه در آن دانشگاه به نکات زیرتوجه گردد.

اسلاید 8 :

1 – از آنجا که اجرای این آیین نامه به عهده مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص گذاشته شده این مرکز شبکه فراهم آوری اعضا را طراحی و به اجرا گذاشته است .

2 – در مرحله اول ، دانشگاههای علوم پزشکی تهران – شهید بهشتی – شیراز – مشهد – تبریز و اصفهان پس از آمادگی های لازم دراین شبکه فعالیت خواهند داشت .

3 – کلیه بیمارستانهای دولتی وغیردولتی مستقر دراین استانها موظفند وقوع مرگ مغزی را بلافاصله بعد ازتشخیص از طریق مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاههای مربوطه به مرکز مدیریت پیوند اعلام نمایند.

اسلاید 9 :

4 – انتخاب گیرنده عضو و اولویت بندی آنان بر اساس برنامه تنظیمی مرکز فوق الذکر است .

5- دانشگاهها درصورت آمادگی برای ایجاد تیم با واحد فراهم آوری اعضا و بخشهای جدید پیوند مراتب را برای بررسی به مرکز مدیریت وپیوند و بیماریهای خاص اعلام دارند.

اسلاید 10 :

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3720 مورخ 28/3/1380 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است – مصوب 17/1/1379 و رعایت هماهنگی با دستگاههای مقرر درتبصره یاد شده،آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

ماده 1 – مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه فعالیت های مغزی کورتیکال (قشر مغز)،ساب کورتیکال (لابه زیرقشرمغز ) وساقه مغزی بطور کامل.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید