بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف

 • ماکروگرافی و یا عکاسی ماکرو ، نوعی از عکاسی است که بزرگنمایی در آن معادل 1:1 ( یک به یک ) و یا بیشتر است.
 • اما منظور از بزرگنمایی 1:1 چیست؟
 • با بیانی ساده، اگر ابعاد تصویر یک شیئ بر روی یک فریم عکس 35 میلیمتری مساوی با ابعاد واقعی آن شیئ باشد به چنین بزرگنمایی، بزرگنمایی 1:1گفته میشود .

اسلاید 2 :

 • مثال:

اسلاید 3 :

 • عکسھایی با بزرگنمایی نزدیک به 1:1 مثلا 1:2 و یا 1:3 که از بزرگنمایی قابل توجھی برخوردارند و سوژه را از فاصله ای نزدیک بنمایش میگذارند ، عکس های Close-up میگویند.

اسلاید 4 :

نمونه هایی از عکس های Close-up  و ماکرو

اسلاید 5 :

بزرگنمایی 2:1 ( کل طول کادر : 18 میلیمتر )

اسلاید 6 :

تعریف

 • علاوه بر امکان ایجاد بزرگنمایی زیاد، آنچه در عکاسی ماکرو بسیار حائز اھمیت است ، نورپردازی مناسب بکمک فلاش و یا سایر تجھیزات نورپردازیست.
 • فلاشھای اختصاصی برای ماکروگرافی وجود دارد که قیمتی بسیار بالا دارند، اما استفاده صحیح از فلاشھای موجود و حتی فلاش سرخود ( pop=up) دوربین بکمک ترفندھایی خاص نیز نتایجی عالی ببار می آورد که در ادامه بحث بدانھا خواھم پرداخت.

اسلاید 7 :

ابزارھای مورد نیاز در عکاسی ماکرو

 • - لنزھای ماکرو
 • Extension Tubes -
 • Tele convectors -
 • ( Close-up فیلترھای ) Close-up - لنزھای
 • ( Ring type و فلاشھای Twin light - فلاش ھای ماکرو (شامل فلاشھای
 • ( Diffuser) - پخش کننده ھای نور
 • - سه پایه و ھد ھای مخصوص
 • Angle-Finder -

اسلاید 8 :

فلاش ھای ماکرو (شامل فلاشھای Twin lightو و فلاشھای (Ring type

 • یکی از مھمترین مسائل در عکاسی ماکرو و دستیابی به نتیجه ای مطلوب مسئله نورپردازی در عکاسی ماکرو است . در مورد عکسھای با بزرگنمایی 1:1 و کمتر از آن، در بسیاری از موارد میتوان از نور محیط بھره گرفت. در این موارد و بخصوص در بزرگنمایی 1:1 استفاده از سه پایه مناسب برای پیشگیری از لرزش دست ضروری است. اما چنانچه قصد عکاسی با بزرگنمایی بیش از
 • 1:1 را دارید ، استفاده از فلاش اغلب اجتناب ناپذیر است و دستیابی به نتیجه ای مطلوب بدون استفاده از فلاش معمولا غیر ممکن میباشد.

اسلاید 9 :

 • برای این منظور فلاشھای ماکرو طراحی و عرضه شده اند. این فلاشھا اغلب روی دھانه لنز بسته شده و امکان نوردھی از فاصله بسیار نزدیک و با زاویه دلخواه را فراھم می آورند. دو نوع عمده از این فلاشھا وجود دارد. نوع دوقلو( Twin light ) و نوع حلقوی ( Ring type )
 • نوع دوقلو بخاطر امکان بھتر تغییر زاویه نوردھی و انعطاف پذیری بیشتر ارجھیت داشته و گرانتر نیز میباشند.

اسلاید 10 :

نمونه ای از فلاشھای دوقلو و نوع حلقوی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید