دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه

PowerPoint قابل ویرایش
67 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پژوهش بوردیو درباره عکاسی بخشی از نظریه او درباره سرمایه فرهنگی است که همراه سرمایه نمادین ، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی ، پایگاه اجتماعی را می سازند .
از نظر او مهمترین عامل در حفظ و تداوم پایگاه اجتماعی فرد ، انتقال سرمایه فرهنگی است .که عمدتا با ابزار آموزش و پرورش و آموزش عالی به دست می آید که البته طبقات حاکم نیز با این ابزار به بازتولید و تثبیت موقعیت خود در جامعه می پردازند.

اسلاید ۲ :

نظریه لایه بندی اجتماعی بوردیو در ادامه نظریه ی وبر است .
از نظر بوردیو افرادامروزه وجه تمایز خود را نه در عوامل اقتصادی و شغلی بلکه بر پایه سلیقه های فرهنگی ، مصرف و گذران اوقات فراغت می بینند 
هرچندروند همانندی سبکهای زندگی به چشم می خورد امادر نظریه بوردیو ، تفاوتها وجود دارندو سرمایه فرهنگی ابزاری است نزد طبقات بالای جامعه برای حفظ نابرابریهای اقتصادی ، سیاسی و اجنماعی.
 

اسلاید ۳ :

هنر میان مایه که از هنر نخبگان جداست و متعلق به طبقه متوسط است که مابیت نخبگان و عوام قرار می گیرند .
نخستین نقد فرهنگ انبوه به مکتب فرانکفورت تعلق داشت که معتقد بودند فرهنگ انبوه منحط است و برتری با هنرهای زیبا و فرهنگ عالی است .
در نظریه بوردیو ترجیحهای فرهنگی بسته به پس زمینه ی طبقاتی است .

اسلاید ۴ :

آیا عکاسی ماده خام جامعه شناسی می تواند باشد؟وبر بر آن است که ارزش و اهمیت یک موضوع به منافع محقق بستگی دارد .
بوردیو عنوان می کند که پیشرفتهای چشمگیر در علوم اجتماعی در سایه روش شناسی تلقی واقعیتهای اجتماعی به مثابه ی شرایط حاکم به دست آمده اند .
او به شهود گرایی انتقاد می کند و می گوید که جامعه شناسی به عنوان یک علم عینی تعریف می شود و دلیلش هم وجود روابط بیرونی است که ضروری و مستقل از خواستهای فردی و شاید ناخود آگاهند( یعنی با یک تامل ساده قابل درک نیستند) .

اسلاید ۵ :

از آنجا که سوژه ها معنای کل رفتارشان را به صورت آگاهانه و بی واسطه در اختیار ندارند و از آنجا که کنشهایشان همواره معانی ای بیش از آنچه بدانند یا بخواهند را در بر می گیرد ، بنابراین جامعه شناسی نمی تواندعلمی کاملا درون نگر باشد که با روی آوردن به تجربه ی ذهنی به سادگی به قطعیت مطلق برسد .
البته ذهنیت گرایی در کنار عینیت به کار می رود چرا که تجربه معناها بخشی از کل معنای تجربه است ، جامعه شناسی کمترین تردید را نسبت به ذهنیت گرایی دارد و مفاهیم بینابینی و مفاهیمی چون از خود بیگانگی ، نگرش یا خلقیات مردم که واسطه میان امر عینی و امر ذهنی هستند ، تکیه می کند .

اسلاید ۶ :

وظیفه این جامعه شناسی ساخت نظامی از روابط است که هم معنای عینی کنشهایی را که با قواعد سنجش پذیر مطابق هستند و هم پیوندهای خاصی را که باید سوژه ها با شرایط عینی وجودشان و معنای عینی رفتارشان داشته باشند شامل می شود ، یعنی همان معنایی که این سوژه ها را درتملک خود می گیرد زیرا دیگر از تملک آنها خارج شده است .
سه مقطع این فرایند علمی : ۱- تجربه زیسته بی واسطه که ۲- از راه ترجمانهایی شناخته می شود که به همان میزان که معنای عینی را آشکار می کنند ، پنهانش نیز می دارند و ۳- به تحلیل معانی عینی و شرایط اجتماعیی اشاره دارد که وجود آن معانی را ممکن می سازد . منظور همان تحلیلی است که نیازمند ایجاد رابطه میان کنشگرها و معنای عینی کنشهایشان است .

اسلاید ۷ :

آینده نگری طبقاتی چیزی نیست جز همین تجربه در متداول ترین معنایش که بی درنگ مشخص می کند که آیا داشتن آرزو یا بلند پروازی معقول است یا نامعقول.
همه چیز به گونه ای پیش می رود که گویی سایه ی شرایط عینی همواره درون مرزهای آگاهی راه می یاید.
عکاسی بر خلاف فعالیتهای شاق فرهنگی نه مستلزم فرهنگ روابط آکادمیک است و نه نیاز به کار آموزی ها ی خاص دارد .
هرچند تولید تصویر به خودکار بودن دوربین مربوط است اما ثبت تصویر بر اساس گزینش است که در گزینش هم زیباشناسی و اخلاق دخیلند .
نیچه می گوید : هنرمند سوژه هایش را خود برمی گزیند و این همان شیوه ی تمجید او از سوژه است.
چنین است که هر گروه اجتماعی از میان بینهایت عکسهایی که به لحظ فنی قابل ثبت هستند دامنه محدودی از سوژه ها و ژانرها و ترکیب بندی را انتخاب می کند.عکاسی با شکار صحنه ها آنها را آیینی و جاودانه می سازد .پیش پا افتاده ترین عکسها علاوه بر اهداف خاص عکاس ، بیانگر نظام آرایش ادراک ، تفکر و ارزش گذاری ای خواهد بود که در بین تمامی اعضای یک گروه مشترک است .

اسلاید ۸ :

معنا و کارکردی که به یک عکس اطلاق می شود به سه چیز بستگی دارد: ساختار ، تمایز و بویژه به موقعیت آن گروه در ساختار جامعه
معنایی که فرد خرده بورژوا از عکاسی دارد بیانگر دو چیز است : ۱- رابطه ی خرده بورژوازی با فرهنگ یعنی با طبقات بالاتر(بورژوازی) که امتیاز فعالیتهای فرهنگی برتر را در اختیار دارند و ۲- رابطه خرده بورژوازی با طبقات کارگری که می خواهندبه هر قیمتی شده خودشان را از کارگران متمایز کنند .

اسلاید ۹ :

آلبوم عکسهای خانوادگی همه را دور هم جمع می کند ، آرامش را به خانه بر می گرداند و باعث انسجام می شود .
عکاسی به سرعت گسترش یافته است .
عکس گرفتن ، حفظ و نگاه کردن به آنها در ۵ مورد به ارضای صاحب عکس ختم می شود : مقاومت در برابر گذشت زمان(جانشینی سحر آمیز برای آنچه زمان تخریبش کرده ، جبران ناکامیهای حافظه) ، برقراری ارتباط با دیگران و ابراز احساسات، خودشناسی(هنرمندی-اعتبارفنی )، اعتبار اجتماعی (به دنبال مسافرتهای پرهزینه) ،سرگرمی یا گریز از آشفتگی های ذهنی روزمره .
روان شناس فقط به کشف اسباب رضایت و دلایل می پردازد نه بررسی کارکردهای اجتماعی ای که در پس آن دلایل نهانند و تحققشان مایه های رضایت تعریف شده بیشتری را فراهم می کند .عکاسی به سبب استفاده از معلول به جای علت تابع قواعد اجتماعی بوده و پذیرای کارکردهای اجتماعی است .

اسلاید ۱۰ :

فعالیت عکاسی طبقه کارگر را تنها بر اساس محدودیتهای مالی نباید تحلیل کرد بلکه برای شناخت کارکردی که طبقه کارگر به عکاسی اطلاق می کند باید با ارتباط آنها با وضعیت طبقاتیشان آشنا شد .
تسلیم شدن به فعالیتی ابتدایی و نداشتن اشتیاق به مشقی جدی تر باعث درونی سازی محدودیتهایی می شود که ناشی از موانع اقتصادی و نیز آگاهی فرد از این امر است که شکل دیگری از مشق وجود دارد که برای برای او ناممکن اما برای دیگران ممکن است .
کارگران در می یابند که چگونه علاقه خود به پیشرفته ترین و پرهزینه ترین وسایل را کنترل کرده و از خرید نامقدور آنها اجتناب کنند .
روان شناسی انگیزشی این پرسش را همچنان بی جواب می گذارد که عکاسی با اینکه یک نیاز اولیه و طبیعی را بر آورده نمی کند پس چرا این همه همگانی و فراگیر شده است ؟

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 67 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد