دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب

PowerPoint قابل ویرایش
159 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Pseudounipolar:
axon and dendrite look like one process
e.g. sensory neurons
Bipolar:
one axon, one dendrite
e.g. retina
Multipolar:
one axon, many dendrites
e.g. motor neurons

اسلاید ۲ :

Sensory or afferent:
from sensory neurons of PNS to CNS.
 
Association or interneurons:
Located entirely within the CNS.
Neuron to neuron.
 
Motor or efferent:
from CNS to effectors organs (muscles).

اسلاید ۳ :

محل نزدیک شدن انتهای دو نورون به یکدیگر
 
 
انواع:
سیناپس شیمیایی
سیناپس الکتریکی

اسلاید ۴ :

تحریکی                    ۲٫ مهاری
اثر مهاری یا تحریکی از نروترانسمیترها 
 
انواع بر اساس ارتباط:
آکسودندریتیک
آکسوسوماتیک
آکسوآکسونیک
دندرودندریتیک (سیناپس الکتریکی)
 
هدایت یکطرفه

اسلاید ۵ :

گیرنده های تحریکی:
باز کننده های کانالهای سدیمی
بازدارنده های پتاسیمی و کلری
کاهش گیرنده مهاری و یا افزایش گیرنده تحریکی
 
گیرنده های مهاری:
باز کننده های کانال کلر
افزایش در هدایت پتاسیم
کاهش گیرنده تحریکی و یا افزایش گیرنده مهاری

اسلاید ۶ :

میانجی های کوچک ملکول:
عمل سریع دارند
وزیکولهای شفاف و کوچک دارند
در تکمه انتهایی تولید میشوند
بازیابی وزیکولها
یک میانجی در هر نرون
۲٫ میانجی های درشت ملکول:
عمل آهسته دارند
وزیکولهای بزرگ و متراکم دارند
در جسم سلولی تولید میشوند
عدم بازیابی وزیکولها
چند میانجی در هر نرون

اسلاید ۷ :

میانجی های کوچک ملکول
استیل کولین (استیل کولین ترانسفراز و کولین استراز)
اثر تحریکی یا مهاری
مثال: هسته Forebrain در لب فرونتال، سلولهای پیش عقده ای اتونوم و پس عقده ای پاراسمپاتیک و نورنهای حرکتی عضلات اسکلتی
آمینهای بیوژنیک(اپی نفرین، نوراپی نفرین و دوپامین)
نور اپی نفرین:
تحریکی یا مهاری
هسته های لوکوس سرولوس، ساقه مغز و نرون های آدر نرژیک
دوپامین:
تحریکی یا مهاری
هسته خاکستری و هسته های قرمز
اسیدهای آمینه( گابا،گلیسین، گلوتامات و) سروتونین:
تحریکی و مهاری
هسته رافه و نرونهای سرتونینرژیک در مخچه، نخاع و تالاموس
گازی شکل(نیتریک اکساید)

اسلاید ۸ :

میانجی های درشت ملکول (پپتیدهای عصبی)
هورمونهای هیپو تالاموسی
پپتیدهای هییپوفیزی (ACTH، آندورفین و …)
پپتیدهای دستگاه گوارش (گاسترین و CCK)
 

اسلاید ۹ :

حذف میانجی های عصبی:
۱- تخریب آنزیمی
۲- انتشار به داخل فضای بین سلولی
۳- بازجذب
ویژگی های سیناپس:
خستگی
اثر آلکالوز و اسیدوز
اثر هیپوکسی
داروها (محرک: تئوفیلین، تئوبرومین و کافئین؛ مهاری: داروهای بیهوشی)

اسلاید ۱۰ :

۱۰۰ billion neurons
۱۰x more glial cells!
Glial cells:
– Support neurons (physically, and nutrients)
– Cover neurons with myelin
– Clean up debris

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 159 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد