دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                       مقدمه

بیومولکول های مهم : پروتئین ها   چربی  ها     قندها   اسیدهای نوکلئیک

فراوان ترین مولکول :آب

حساس ترین مولکول: DNA

اسید های نوکلئیک: DNA و RNA: tRNAو mRNA

اسلاید ۲ :

اجزای سلول

 • هسته : بسیار حساس به پرتو
 • سیتوپلاسم: مقاوم به پرتو
 • مهمترین و حیاتی ترین کار سلول : ساخت پروتئین
 • اختلال در هر قسمت از مسیر پروتئین سازی می تواند مضر باشد ( بویژه اختلال در DNA)

اسلاید ۳ :

DNA

 • حساس ترین قسمت سلول در برابر پرتوهای یونساز هسته آن می باشد.
 • شامل پیوندهای قند وفسفات و چهار بازآلی A,G,C,T
 • بازهای آلی با پیوندهای هیدروژنی بهم اتصال دارند.

اسلاید ۴ :

تقسیم سلول

 • انواع سلولهای بدن:

۱-سلول های جسمی (سوماتیکی)   ۲-سلول های جنسی (زاینده)

اسلاید ۵ :

سیکل زندگی سلول

اسلاید ۶ :

بافتها و حساسیت نسبی به پرتو

اسلاید ۷ :

قانون برگونیه وتریباندو

 • حساسیت پرتویی بافت های زنده به عوامل زیر بستگی دارد:

۱)سلول های نابالغ از سلول های بالغ تر حساس ترند.

۲)بافت ها و عضوهای جوان به پرتوها حساس ترند.

۳)هرچه آهنگ متابولیسم بیشترباشد، حساسیت بیشتر است.

۴)هرچه آهنگ تولید مثل سلول وآهنگ رشد بافت بیشتر باشد ،حساسیت بیشتر است.

اسلاید ۸ :

فاکتورهای فیزیکی موثربرحساسیت پرتویی

۱- نوع پرتو و مقدار دوز، فاکتور کیفیت ،LET

اسلاید ۹ :

۲- زمان،  Dose rate،fractionation

اسلاید ۱۰ :

فاکتورهای فیزیکی موثربرحساسیت پرتویی

۳- فاکتورهای زیستی:

 • اکسیژن: افزایش حساسیت
 • سن: پیش از تولد بیشترین حساسیت ، با افزایش سن کاهش حساسیت
 • جنس: جنس ماده حساسیت کمتر ، تا ۱۰ درصد
 • مواد شیمیائی:

      حساس کننده ها (تشدید اثر پرتو):

         اکتینومایسینD، ویتامینK، اکسیژن

      محافظت کننده ها:

        ترکیبات آلی گوگرد دارمثل سیستئین و سیستامین و برخی داروها

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 35 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد