دانلود فایل پاورپوینت قطبش

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قطبش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قطبش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اگر یک موج الکترو مغناطیس را در نظر بگیرید، بردارهای E و B بر هم و جهت انتشار موج عمود هستند .

 

اسلاید ۲ :

به طور قرار دادی جهت قطبش موج را جهت بردار E تعریف می کنند (جهت y).

به صفحه شامل بردار E  و جهت انتشار موج (صفحه xy) صفحه قطبش موج می گویند

اسلاید ۳ :

موج قطبیده است یعنی جهت میدان E با انتشار موج ثابت می ماند.

 

 

اسلاید ۴ :

امواج الکترومغناطیس خطی قطبیده در ناحیه میکروموج یا رادیویی را با یک آنتن فرستنده می توان تولید کرد.

در این حالت جهت قطبش موج همان جهت آنتن است .

اسلاید ۵ :

حرکت الکترونهای آنتن میکروموج در شکل ۱ همدوس است. این الکترونها با هم حرکت می کنند و یک موج الکترومغناطیس قطبیده تابش می کنند.

 

اسلاید ۶ :

در چشمه های معمولی مانند خورشید، اتم ها مستقل عمل می کنند و صفحه قطبش موجی که هر اتم می گسیلد، حول محور انتشار سمتگیری اتفاقی (کاتوره ای ) دارد.

در موج های ناقطبیده دامنه این دو مولفه یکی است و اختلاف فاز این دو با زمان به صورت کاتوره ای تغییر می کند.

اسلاید ۷ :

درشکل  نور ناقطبیده به یک ورقه قطبنده موسوم به پلارید فرود می آید.

 

اسلاید ۸ :

قطبنده:

یک صافی قطبی کننده است  که نور ناقطبیده را در یک راستا معین قطبی می کند

Ðامواج با راستای قطبشی معین را بر می گزیند و راه همه امواج دیگر را می بندد.

اسلاید ۹ :

  • ورقی از پولاروید است
  • زنجیره های بزرگ از ملکول آلی پلی وینیل الکل در سرتاسر ورق به صورت موازی هستند.
  • راستای ترجیحی گذر میدان الکتریکی موج بر راستای صف بندی ملکول ها عمود است.

اسلاید ۱۰ :

چرا راستای ترجیحی قطبش بر راستاهای سیم ها عمود است؟

سیم ها اثر ناچیزی روی یک میدان الکتریکی عمود بر خود دارند.

یک میدان الکتریکی موازی سیم ها باعث شارش جریان های قوی در سیم ها می شود، که موج را باز می تابند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 52 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد