بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تراكتور:

.1  تراکتورازمهمترين ماشین الات راهسازی وساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ویا کشیدن اقسام بارها میباشد برروی تراکتورانواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل های مکانیکی ریپرها تیغه های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها نهرکن ها وغیره به علاوه ازتراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیرکشیدن اسکریپر واگن وغیره .تراکتورها ازموتورهای دیزل که معمولا توربوشارژهستند نیرومیگیرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتیک موجودهستند همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است.

انواع تراکتورها:

الف:تراكتورچرخ زنجيري:
 
تراکتورهای چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی میشوند دربسیاری ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم استزیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک

اسلاید 2 :

دستگاه تراکتور میتواند به وجود آورد.بدون توجه به قدرت تولیدی موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریب کشش سطح جاده ای که روی آن کارمیکنند محدود میباشد وجود زنجیره ها باعث میشودكه تراکتوربتوانددرزمینهای با مقاومت فشاری کم وقدرت کششی مناسب داشته باشد. 

اسلاید 3 :

ب- تراکتور چرخ لاستیکی
تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارهای نظیرآن داشته باشد این نوع تراكتوردرانواع دوچرخ وچهارچرخ  وجوددارد“نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل ودودیفرانسیل موجود است. زنجیرها ی سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجوددارد که میتوان برازدیاد اصطحکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابکاربرد.

 

اسلاید 4 :

لودر:

بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاري ازکارها رانجام دهد .لودرموارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازآنها عبارتند: از1-ایجاد خاکریزها 2-حفاری زیرزمین بناها3- پرکردن خندقها وخاکریزی اطراف لوله های کارگذاشته شده درکانالها 4-بارکردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن 5-حمل مصالح ساختمانی.

 انواع لودر :

الف – لودرچرخ لاستیکی

این لودرها دراقسام کوچک يا خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به ایننوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد. فشار وارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار راباتغیيير میزان باد لاستیکها تغییردادبااين همه درزمينهاي داراي سنگهاي تيزامكان

اسلاید 5 :

  

  آسيب لين لاستيكهاوجود دارد درضمن درزمینهای خیس وگل آلونیزکارکردن بالودرچرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهتحفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کاربرد.این لودرها بردونوع معمولی وکمرشکن هستند.

اسلاید 6 :

ب – لودرهای چرخ زنجیری

    لودرهای چرخ زنچیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل کی کنند بااین تفاوت که فشارکمی که برزمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند درزمینهایی کارکنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک درنیستند اصطکاک زیاد آنها بازمین باعث میشودکه بتوانند نهایت استفاده راازقدرت موتوردرکندن زمین بنمایند وچون زنجیرداراند هنگام کاردرمناطق دارای سنگهای تیزخطرپاره شدن لاستیک وجود ندارد .لودرهای زنجیردار قادربه حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی35%

    میباشند درصورتی که این رقم برای لودرچرخ لاستیکی 15% است همچنین لودرزنجیردار میتواند ازشیب 60% بالابرود درحالیکه این رقم برای لودرلاستیک دار به حدود 30% محدود میشود سرعت لودرزنجیردار خیلی کمترازلودرلاستیک داربوده به همین علت درمواردی که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است.

اسلاید 7 :

بولدوزر:

    بیشترمواقع، بولدوزرها بزرگ ودارای موتورهای قدرتمند می‌باشند. چرخ زنجیری به آنها قابلیت مانووربسیارعالی درزمین‌های نامسطح وناهموار می‌دهد. زنجیرهای پهن، وزن ماشین را درفضای گسترده‌ای پخش می‌کند و مانع فرورفتن وگیرکردن ماشین درزمین‌های شنی وگِلی می‌شود. زنجیرهای فوق پهن به زنجیرهای باتلاقی شهرت دارند. قدرت ایستایی زیاد بولدوزر به زمین و تقسیم‌کنندهٔ گشتاور این ماشین، سبب تبدیل نیروی موتور به قابلیت کششی می‌شود که اجازه می‌دهد بولدوزرازوزن بالای خود برای جابجایی موانع واجسام سنگین سرراه خوداستفاده قطعات ابتدایی بولدوزر شامل تیغه وریپرمی‌باشد.

ريپر:

یا شیارزن، قطعه‌ای دراز و چنگال مانند می‌باشد که در پشت بولدوزر نصب می‌شود و می‌تواند تک ساق (single shank) یا دارای چندین ساق (multi shank) باشد. برای شیار زدن‌های سنگین از مدل تک ‌ساق آن بیشتر استفاده

اسلاید 8 :

. مي شود.ریپرها دارای قلمهایی (درانتهای آنها که با زمین برخورد می‌کند) از جنس فولاد تنگستن‌دار می‌باشند.

   شیارزدن صخره‌ها باعث می‌شود که سطح زمین به سنگ‌ریزه‌هاوقطعات کوچک‌ترتقسیم شده ودرنهایت جابجایی آن راآسان‌ترمی‌کند. شیارزدن‌های کشاوری باعث تسطیح زمین‌های سخت وصخره‌ای شده وزمین راقابل کشت می‌کند.

اسلاید 9 :

تيغه:

   تیغهٔ بولدوزر یک قطعهٔ فولادی سنگین می‌باشد که در قسمت جلوی ماشین نصب می‌ شود. هدف از نصب آن هل دادن اجسام، جابجایی موانع و نخاله می‌باشد و دارای ۳ مدل می‌باشد:1)تیغهٔ راست، که کوتاه می‌باشد و دارای انحنای جانبی و بغل تیغه نمی‌باشد و از آن برای تسطیح استفاده می‌کنند. 2)تیغهٔ یونیورسال که بلند، دارای انحنا و بغل‌های بزرگ می‌باشد که قابلیت جابجایی بیشترمواد را دارد3 (تیغهٔ مرکب که کوتاه ‌ترمی‌باشد،انحنای کمترداردودارای بغل‌های کوچک ‌تراست. ازاین تیغه برای هل‌دادن سنگ‌های بزرگ مانند سنگ‌های معدنی استفاده می‌شود. 

كاربرد:

1) تصطیح زمین وپاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت2) ایجادراههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگ لاخی3)جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد

اسلاید 10 :

4)کمک به هل دادن اسکریپرها 5)خش کردن خاک درخاکریزها

6)پشته کردن خاک درکنارنهرهای ایجادشده 7)تصطیح وپاک سازی بقاياي

مانده ازعملیات ساختمانی 8) نگهداری راههای موقت خاکی 9) پاک سازی

گودالهای کف معادن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید